Kültürlerini müzik ve dansla aktardılar

Almanya koordinatörlüğünde kabul edilen, Türkiye Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen göçmen öğrencilerin kaynaşma problemleri ve çok kültürlü eğitim konulu “Interkulturelles Lernen an unseren Schulen - Innovative Bausteine zur Umsetzung in wichtigen Fächern” (Okullarımızda Kültürlerarası Öğrenme ve Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar) isimli, 2017-1-DE03-KA219-035526_6 numaralı Erasmus + projesinin Türkiye hareketliliği müzik ve dans şöleniyle renklendi.

Kültürlerini müzik ve dansla aktardılar

Almanya koordinatörlüğünde kabul edilen, Türkiye Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen göçmen öğrencilerin kaynaşma problemleri ve çok kültürlü eğitim konulu “Interkulturelles Lernen an unseren Schulen - Innovative Bausteine zur Umsetzung in wichtigen Fächern” (Okullarımızda Kültürlerarası Öğrenme ve Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar) isimli, 2017-1-DE03-KA219-035526_6 numaralı Erasmus + projesinin Türkiye hareketliliği müzik ve dans şöleniyle renklendi.

29 Mayıs 2018 Salı 19:46
Kültürlerini müzik ve dansla aktardılar

Bir milletin dil, din ve yaşayış tarzındaki bütünlüğü ifade eden, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerlere kültür denildiğinin ifade edildiği Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, kültürün kesin sınırlarını çizmek, belli bir coğrafi sınır içine yerleştirmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Büyük bir medeniyet kurmanın yolunun, başka toplumlarla etkileşimden geçtiğinin belirtildiği açıklamada bu etkileşimin toplumların birbirlerini tanımalarına yardımcı olduğu, sanatsal etkinliklerin ya­yılmasını ve evrensel kültür değer­lerinin ortaya çıkmasını sağladığı anlatıldı.

Müzik ve dansın kültürel kimliğin inşasında ve aktarımında önemli ifade biçimleri olarak karşımıza çıktığının belirtildiği açıklamada, bu düşünceden hareketle “Okullarımızda Kültürlerarası Öğrenme ve Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu proje etkinliğinin Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, etkinlikte Türkiye, Almanya, Malta, Romanya ve İtalya ülkelerinin müzik ve dans gösterilerine yer verildiği anlatıldı.

(Haber Merkezi)