KOSGEB’ten KOBİ’lere 1 milyonluk liralık destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine imalat sanayisine yönelik 500 milyon lira bütçeli KOBİ destek projesi hakkında duyuru yaptı.

KOSGEB’ten KOBİ’lere 1 milyonluk liralık destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine imalat sanayisine yönelik 500 milyon lira bütçeli KOBİ destek projesi hakkında duyuru yaptı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 00:50
KOSGEB’ten KOBİ’lere 1 milyonluk liralık destek

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan yazılı açıklamada KOSGEB tarafından imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ'lerin desteklenmesi için, “üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ'lerin payının arttırılması” konulu proje çağrısının hazırlandığı belirtildi. İmalat sektöründeki KOBİ’lerin hedef kitlesi olduğu çağrıda proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiği, bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümünün başvuru yapabileceği, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacağı, işletmelerin proje bütçe tekliflerinin 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekeceği vurgulanan açıklamada proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liralık destek verilebileceği de ifade edildi.

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin ülke ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynadığı, misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB’in bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için 500 milyon lira bütçeli proje çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada “http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6370/imalat-sanayi-sektorundeki-kobilere-500-milyon-tl-destek” adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği de vurgulandı.

Bu kapsamda hazırlanacak projelerin “Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları; Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması; Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş; İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım; Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme; Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi; Enerji verimliliğinin arttırılması ve Yeşil üretime geçiş” konularında olması gerektiği, proje çağrısı için başvuru sisteminin 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacağı da dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 13.09.2017 01:34