Karayolları işçileri kadro istedi

6965 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınması memnuniyet yaratırken, aynı kararname ile Karayollarında asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri anahtar Teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin9 bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü asıl işleri yapan işçilerin kadroya alınmaması nedeniyle Karayolları 73. Şube Şefliğinde basın açıklaması yapıldı.

Karayolları işçileri kadro istedi

6965 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınması memnuniyet yaratırken, aynı kararname ile Karayollarında asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri anahtar Teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin9 bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü asıl işleri yapan işçilerin kadroya alınmaması nedeniyle Karayolları 73. Şube Şefliğinde basın açıklaması yapıldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 21:45
Karayolları işçileri kadro istedi

Yaptığı açıklamada Köylere Hizmet Götürme birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdaresi’nde 5 ay 29 gün çalışan işçilerin de çalışma sürelerinin 4 aya uzatılma hakkından yoksun bırakıldığını ifade eden Türkiye Yol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanlığı işyeri Baş Temsilcisi Cafer Erkoç, bu durumların işçiler arasında hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının bu durumdan tam olarak bilgilendirilmediği kanaatinde olduğunu vurgulayan Erkoç, “Bizler, karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde taşeron yanında çalışan arkadaşlarımızın kurumlarında kadrolara geçirilmesini, İl Özel İdaresi’nde taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil, doğrudan kadroya alınmalarını, belediyelerde ve İl Özel İdarelerinde kısmi süreli olarak 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.

(Erkan BAYATLI)