“Kanalizasyon oranı % 99’e çıktı”

Çorum İl Özel İdaresi, içmesuyu, sulama ve kanalizasyon alanında yaptığı çalışmalarda geçen yıl büyük bir mesafe kaydetti.

“Kanalizasyon oranı % 99’e çıktı”

Çorum İl Özel İdaresi, içmesuyu, sulama ve kanalizasyon alanında yaptığı çalışmalarda geçen yıl büyük bir mesafe kaydetti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:40
“Kanalizasyon oranı % 99’e çıktı”

İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada idarenin hizmette yarışan, paydaşların ve hizmet alıcıların en üst düzeyde memnuniyetini sağlayan, değişime ve gelişime liderlik eden bir mahalli idare olmak gayesiyle 2019 yılı boyunca kırsal alandaki çalışmalarına aralıksız devam ettiği vurgulandı.

İÇMESUYUNDA % 99,6’YA ÇIKTI

Bu kapsamda kırsal alanlarda şebekeli içme suyundan faydalanamayan vatandaşların kalmaması amacıyla yürütülen toplamda 162 adet yeni içme suyu tesisinin yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenerek geliştirilmesi, bakım ve onarımını yapan İl Özel İdaresi, 2019 yılı sonu itibariyle toplam köy nüfusunun yüzde %99,6‘sını şebekeli içme suyundan faydalanır hale getirdi. Yine Çorum merkez ile birlikte Uğurludağ, Bayat ve İskilip ilçelerine bağlı 46 adet köye sağlıklı içme suyu sağlayacak olan Şendere Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi de tamamlandı.

KANALİZASYON % 99’E YÜKSELDİ

İl Özel İdaresi yeni kanalizasyon tesisi yapımı, mevcut kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı çalışmaları kapsamında ise 86 adet çalışma yaptı. Bu sayede 2019 yılı sonu itibariyle 759 adet köyün 757’si kanalizasyon tesisinden faydalanır hale getirilerek anda kanalizasyonu bulunan köy oranı yüzde 99’a, nüfus oranı ise %98’e çıkarıldı.

SULAMA GELİŞİYOR

Yapılan açıklamada İl Özel İdaresi’nin 2019 yılında yol, ulaşım, tarımsal sulama, çevre koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili ise şu bilgilere yer verildi: “

Yol ve ulaşım hizmetleri kapsamında, 109,9 km 1. kat asfalt, 13,95 km 2. kat asfalt, 14,6 km bitümlü sıcak karışım, 42 adet sanat yapısı (köprü, menfez, istinat duvarı) ve 283.415 m² beton parke taşı yapılmıştır. Böylelikle köy yolları toplam yol ağı 4.947,5 kilometreye, beton parke taşı miktarı ise 5.901.119 m² ye yükselmiştir. Sonuç olarak 2019 yılı sonu itibariyle kırsal nüfusumuzun %92’si asfalt ve beton parke taşından faydalanır hale gelmiştir.

Kırsal alanda çiftçinin desteklenmesi amacıyla toplamda 69 adet tarımsal sulama tesisi inşa edilmiştir. Böylelikle 2019 yılı sonu itibariyle 28.813 hektarlık alan İl Özel İdaresinin yaptığı tesisler ile sulanabilir hale gelmiştir. Ayrıca ilimiz Dodurga ilçesinde, kozmetik, ilaç ve tarımsal sanayiye girdi temin etmek suretiyle çiftçi gelirlerinin artırılması ve köyden kente göçün önlenmesine katkıda bulunulması gayesiyle 2.400 m² sera kapalı ve 116.413 m² lik açık saha üretim alanında, 10 milyon adet fide üretim kapasiteli Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi kurulmuştur.

Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, mücavir alan sınırları dışında yer alan 721 adet köyümüzün katı atık toplama ve bertaraf hizmetleri 2019 yılı boyunca kesintisiz olarak devam etmiştir. Yine muhtelif köylerimize dört adet kameriye, yedi adet çocuk oyun grubu ve bir adet halı saha yapılmıştır.

Ayrıca Çorum İl Özel İdaresi, kırsal alan çalışmalarının yanında görev alanına giren konularda kamu kurumlarına 9 adet yeni bina yapmış, 62 adet binanın da bakım ve onarımını üstlenmiştir.”

(Volkan SINAYUÇ)