HİTÜ’den yeni yönetmelik

Hitit Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HİTÜ’den yeni yönetmelik

Hitit Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12 Ocak 2017 Perşembe 22:57
HİTÜ’den yeni yönetmelik

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada Yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenleyen 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde HİTÜ’nün Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hazırladığı belirtildi.

Yeni yönetmeliğin 10 Ocak 2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yeni yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ise yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.

Bu kapsamda yeni yönetmelik ile çok sayıda değişiklikler yapıldığı, özellikle öğrenci kabulü, giriş puanlarının oranları ve eğitim sürelerini içeren değişikliklerin önemli olduğu belirtilen açıklamada “Özellikle öğrenci kabulünde Tezli yüksek lisans öğrenci kabulünde ALES Puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve yabancı dil sınavı puanının %25’ toplamlarının alınarak kontenjanın iki katına kadar sıralama yapılacağı, Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ise,  ALES puanının %50’si, lisans mezuniyetinin %20’si, Yabancı dil notunun %10’u ve yazılı olarak yapılacak olan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının( En az 50 almak koşulu ile) %20’si alınarak elde edilen toplam puan 50 olmak koşulu ile öğrenciler başarı puanına göre sıralanacağı hükmü yer almaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci kabulünde ise, önceki yönetmelikte yer alan ALES koşulu kaldırıldığından, lisans mezuniyet notu 55 ve üstü olan adaylar tezsiz lisansüstü programlara başvurabileceklerdir. Doktora programlarına başvuruda, Tezli yüksek lisans derecesiyle başvuranlarda mezuniyet notunun en az 70 veya muadili not ortalamasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile ALES puanının Senato tarafından belirleneceği hükmü yer almaktadır” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

banner155