HİTÜ her geçen yıl daha da büyüyor

“En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla yoluna devam eden Hitit Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nde inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, Güney Kampüs çalışmalarında da önemli gelişmeler sağlandığı bildirildi.

HİTÜ her geçen yıl daha da büyüyor

“En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla yoluna devam eden Hitit Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nde inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, Güney Kampüs çalışmalarında da önemli gelişmeler sağlandığı bildirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:30
HİTÜ her geçen yıl daha da büyüyor

Rektörlük’ten yapılan açıklamada 2011 ile 2017 yıllarına ait sayısal verilerle HİTÜ’nün büyümesi ve gelişmesi ortaya konuldu.

İşte o açıklamadan:

“Üniversitemizde inşaatlara yapılan yatırımlara ek olarak, çok daha fazlası akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize yapılmaktadır. Ülke genelinde sınava giren öğrencileri şehrimize ve Üniversitemize çekmek ve ilimizi öğrencilerin tercih ettiği bir şehir haline getirmek için sürekli olarak geleceğe yönelik çeşitli eğitim birimleri açılmakta ve bu eğitim birimleri içerisinde istihdam odaklı bölüm ve programlara yer verilmekte; birimlerdeki bölüm ve programlar mevcut şartlar ile sürekli güncellenmekte ve planlama çerçevesinde çeşitliliğe azami dikkat edilmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitimin (yüksek lisans ve doktora) yükseköğretimdeki önemine binaen, sınırlı sayıda olan lisansüstü programlarımızın sayıları hızla arttırılarak buralardaki öğrenci sayısının nitelikli bir şekilde arttırılmasına çalışılmaktadır.

İstihdam odaklı bölüm/program açma anlayışı ile açılan programlarla 2011 yılında 99 olan program sayımız, 2017 yılında %115’lik artışla 213’e yükselmiştir.

Gelinen noktada ülke çapında üst düzeyde bir tercihe muhatap olan Üniversitemiz, belirlemiş olduğu misyon ve vizyonu çerçevesinde her geçen gün bünyesine alanında birbirinden değerli öğretim elemanlarını bünyesine katmaktadır.

Akademik başarı ve kalitenin önemli ölçütlerinden biri, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısıdır. University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2017 verilerine göre Türkiye ortalamasının 33,1 iken; Üniversitemizde bu sayının şu anda 26,67 olması ve rakamı daha da düşürmek için yoğun gayret sarf etmesi, akademik anlamda Üniversitemiz açısından son derece anlamlı ve bir o kadar da gurur vericidir.

Üniversitemiz, ölçeği içerisinde tercih edilme ve yerleşme oranı açısından oldukça iyi bir durumdadır. Kontrollü bir şekilde öğrenci sayısını arttıran Üniversitemiz, alanlarında yetkin akademik ve idari personeli ile bu öğrencileri HİTÜ’de buluşturmaktadır.

Özellikle lisansüstü eğitimin önemine binaen, Üniversitemizde kontrollü bir şekilde lisansüstü öğrenci sayımızın oranının toplam öğrenci sayımıza oranını arttırmaya çalışıyoruz.

Lisansüstü öğrencilerimizin sayısında geçen süre içerisinde hızlı bir artış yaşanmıştır.

Öğrencilerimizin eğitim birimlerimize göre dağılımı, planlı bir şekilde yürütülmektedir.

Öte yandan uluslararasılaşmaya büyük önem veren ve bu çerçevede 148 üniversite ile ikili işbirliği yapan Üniversitemizde halen 34 ülkeden uluslararası öğrenci eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde eğitim birimlerimizin sayısı, mevcut akademik, idari ve fiziksel alt yapımız ile ihtiyaca binaen sistematik bir şekilde artmaktadır.

İstihdam odaklı bölüm/programları, eğitim ve ARGE’de özveri ile çalışmalarını sürdüren ve akademik kadrosu ile öğrenci odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde ‘Bir Dünya Üniversitesi’ olma yönünde emin adımlarla geleceğe ilerleyen Üniversitemiz her alanda gayretli çalışmalarıyla yükselişini sürdürmektedir.”

Son Güncelleme: 04.01.2018 02:20