HİTÜ ARGE çalışmalarına 70 milyon lira harcadı

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, günümüzde toplumların refah düzeyinin yükseltilmesinde o ülkenin rekabet gücünün önemli bir etken olduğu ve rekabet yeteneğinin de bilim ve inovasyondan beslendiği görüşünün genel kabul gördüğü belirtildi.

HİTÜ ARGE çalışmalarına 70 milyon lira harcadı

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, günümüzde toplumların refah düzeyinin yükseltilmesinde o ülkenin rekabet gücünün önemli bir etken olduğu ve rekabet yeteneğinin de bilim ve inovasyondan beslendiği görüşünün genel kabul gördüğü belirtildi.

09 Mart 2018 Cuma 01:54
HİTÜ ARGE çalışmalarına 70 milyon lira harcadı

Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak, yenilik üretmeye yönelik çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanan AR-GE’nin (Araştırma ve Geliştirme), küresel dünyada ülkelerin yüksek rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde büyük bir rol oynadığının ifade edildiği açıklamada bunun en önemli göstergesi olarak da, dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerin Ar-Ge harcama miktarları ve bu harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya oranının göreceli olarak diğer ülkelerden ne kadar fazla olduğu gösterildi.

Türkiye’de de AR-GE harcamaları için ayrılan payın arttırılmasının, bir hükümet politikası olarak kabul edildiğinin belirtildiği açıklamada, “iş olup bunun sonucunda da yıllar içinde artış göstererek gayri safi yurtiçi AR-GE harcaması 2016 yılında, bir önceki yıla göre 4 milyar 26 milyon TL artarak, %19,5 artışla 24 milyar 641 milyon TL’ye yükselmiştir” denildi.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, gayrisafi yurtiçi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranının ise 2015 yılında %0,88 iken, 2016 yılında %0,94’e yükseldiği kaydedilerek şöyle denildi:

“Teknolojilerin AR-GE faaliyetleri ile sürekli yenilenmesini gerektiren bu rekabet ortamında, bilimin üretildiği yerler olan Üniversiteler en önemli unsurlardandır. Üniversitelerde yürütülen temel araştırmalardan başarıya ulaşanlar teknolojik yeniliğe dönüşmekte, bu çalışmaları yapan araştırmacılar da sektör/sanayi projelerinde görev alarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

Üniversitemizde, 2011 yılından bu yana BAP birimince altyapı projeleri de içinde olmak üzere, toplam 473 projeye yaklaşık 16.400.000 TL destek verilmiştir. Altyapı projeleri dışında olan toplam 450 projenin 16’sı 2011 yılında iken bu rakam 2015’te 74, 2017 yılında ise 123’e ulaşmıştır.

Üniversitemizin sağladığı BAP desteklerinin yanı sıra, akademisyenlerimize TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum İçin Bir Projem Var, San-Tez ve diğer Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yapılan projeler için 10.000.000 TL üzerinde destekler sağlanmıştır.

2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar AR-GE çalışmaları için altyapı yatırımları olarak; akredite laboratuvarları ile bazı referans testler için yetkilendirilen HÜBTUAM; Üniversite-Sektör işbirliği ile AR-GE çalışmalarının gerçekleşmesine ve teknoloji transferine zemin hazırlayan TEKNOKENT; Üniversitemizin farklı birimlerindeki mevcut laboratuvarlar için bina ve cihaz yatırımı; bilimsel çalışmaların alt yapısının oluşturulmasında gerekli olan kütüphane ve bilgi işlem ilişkili harcamalar ve bir AR-GE çalışması olan Ekmek Üretim Laboratuvarı için yapılan destekler sayılabilir. BAP altyapı projeleri de içinde olmak üzere, AR-GE hedefli bu çalışmalara yapılan destekler 70.000.000 TL’yi aşmıştır. Bu miktar her yılın ortalama döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda 31.000.000$’a ulaşmaktadır.

2011 yılında kişi başına düşen yayın sayısı 0.34 iken, 2017 yılında bu sayı 0.8’i geçmiştir. Üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversitelerin de kendi içinde ayrı sıralandığı URAP sıralamalarında 2011 yılında 41. sıradayken 2017 yılında 27 basamaklık artışla 77 üniversite arasında 14. sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz yakaladığı bu ivmeyi devam ettirmek üzere araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalar kapsamında mümkün olan her türlü desteği vermeye devam etmek için çalışmalarını sürdürmektedir”(Haber Merkezi)