Hijyen belgesi almayana para cezası uygulanacak

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç, 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Hijyen belgesi almayana para cezası uygulanacak

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç, 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili açıklamada bulundu.

24 Temmuz 2014 Perşembe 20:31
Hijyen belgesi almayana para cezası uygulanacak
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç, 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Birliğe gönderilen yazı ile ilgili Çorum’da gıda işiyle uğraşan esnafları bilgilendiren Yalçın Kılıç, resmi kontrollerde, ‘hijyen eğitimi belgesi’ almamış kişilerin çalıştığının tespit edilmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre, kişi başı 250 ile 1.000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin öngörüldüğü, bu cezanın ise yeniden değerleme oranına göre 2014 yılı için 379 ila 1.520 lira olarak uygulanacağını söyledi.

Başkan Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Birliğe gönderilen yazı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda; 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki kişilerin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar ‘hijyen eğitimi belgesi’ alması gerektiği hususunda 14 Mayıs 2014 tarihli ve 19299 sayılı yazılarıyla bilgilendirme yapıldığı, 19 Haziran 2014 tarihli ve 24554 sayılı yazıları ile de gıda işletmelerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine aykırılık tespit edilmesi durumunda yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verildiği, Her ne kadar, 19 Haziran 2014 tarihli ve 24554 sayılı yazıda idari para cezası yaptırımının uygulanmasında belirtilen hususlara ek olarak, gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürünün idari para cezaları, idari para cezalarının tahsili ve idari yaptırım kararlarına itiraz bölümlerinde yer alan hususlara riayet edilmesi gerektiği açıklanmış ise de özellikle cezai işlem miktarı ve cezanın onaylanması süreciyle ilgili Genel Müdürlüklerine sorular geldiği ve bu sorulara cevap olması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bazı hususların açıklanmasına gerek duyulduğu belirtilmektedir.

Resmi kontrollerde, ‘hijyen eğitimi belgesi’ almamış kişilerin çalıştığının tespit edilmesi durumunda; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre, kişi başı 250 ile 1.000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin öngörüldüğü; bu cezanın, yeniden değerleme oranına göre 2014 yılı için 379 ila 1.520 lira olarak uygulanacağı, uygulanacak ceza miktarına; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun idari para cezası başlıklı 17. maddesinin 2. fıkrasındaki ‘İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur’ hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak mahalli mülki amir tarafından karar verileceği, ceza kararlarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. maddesinin 1. fıkrasına istinaden, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294’üncü maddesinde yer alan ‘… Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir’ hükmüne göre onaylanacağı, aynı işyerinin birden fazla kurum tarafından denetlenmesinin önlenmesi amacıyla; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi, perakende ve toptan satış, depolama ve toplu tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerin sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol görevlilerince yapılacağı ifade edilmektedir.”
(Selda FINDIK)
Son Güncelleme: 24.07.2014 21:32