05 Şubat 2014 Çarşamba 22:34
Erişebilirlik denetimleri başladı
7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. ve 3. maddelerine dayanılarak çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’nin 20.07.2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği Çorum’da da erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarının oluşturulduğu hatırlatıldı.

Komisyonların izleme ve denetleme faaliyetlerini, yapılan başvurular ve yıllık izleme ve denetleme programı çerçevesinde yürüttüğünü belirtildiği Aile ve Sosyal Politikalar Çorum İl Müdürlüğü açıklamasında, il müdürlüğü sekretaryasında yürütülen erişilebilirlik çalışmaları doğrultusunda, 2014 yılında Çorum İline ait Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Programı, İzleme ve Denetleme tarihleri, denetim yapılacak bina ve açık alanların belirlendiği vurgulandı.

Bu program dahilinde 4 Şubat 2014 tarihi itibariyle de İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden İnşaat mühendisi İsmail Kapucu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Şehir Plancısı Emine Bal, Türkiye Sakatlar Federasyonundan temsilcisi Yusuf Hoşnut, Engelliler Konfederasyonundan temsilcisi Kürşat Ahıshalı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı İsmail Yılmaz ve meslek elemanlarından oluşan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Çorum İl Müdürü Ali Dinçer’in de katılımlarıyla Anadolu Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi ve Kale Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin erişilebilirlik denetimlerini gerçekleştirdi.

Bundan sonraki süreçte de 2014 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetim Programında belirlenen yerler komisyonca planlanan tarihlerde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından denetlenmeye devam edileceğini belirtilirken, konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonumuz kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi binalar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, sosyal ve kültürel altyapı alanları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış umuma açık hizmet veren her türlü yapıları denetleyerek raporlarını hazırlayacaklardır. İnceleme sonucu uygunluğu belirlenen umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları için erişebilirlik kararı verilerek, komisyon tarafından uygunluk belgesi düzenlenecektir.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme İl Komisyonunca da görülen eksikliklere istinaden umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan sahibi olan gerçek ve tüzel kişiliklere bin TL’den 5 bin TL’ye kadar, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 5 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.”
(ÇORUM HABER)

Son Güncelleme: 05.02.2014 22:34