Erdoğan Cengiz: “Memur-Sen’in başarısı hazmedilemiyor”

Memur-Sen olarak hizmet esaslı bir sendikacılık yaptıklarını ifade eden Cengiz, “Ülkemizin ve milletimizin asli değerleri bizim için her şeyin üstündedir. Memur-Sen olarak hükümetten taleplerimizi de defalarca kamuoyuna deklare ettik. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde de bu taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız” dedi.

Erdoğan Cengiz: “Memur-Sen’in başarısı hazmedilemiyor”

Memur-Sen olarak hizmet esaslı bir sendikacılık yaptıklarını ifade eden Cengiz, “Ülkemizin ve milletimizin asli değerleri bizim için her şeyin üstündedir. Memur-Sen olarak hükümetten taleplerimizi de defalarca kamuoyuna deklare ettik. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde de bu taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız” dedi.

18 Ağustos 2015 Salı 23:20
Erdoğan Cengiz: “Memur-Sen’in başarısı hazmedilemiyor”

Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili olmayan diğer sendikaların Memur-Sen’in başarısını hazmedemediklerinden dolayı saldırıya geçtiğini iddia etti.
Memur-Sen'e yönelik eleştirilere cevap veren Erdoğan Cengiz, “Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş" ifadesini kullandı.
Cengiz, “Kamu çalışanlarına ve sendikamız üyelerine buradan bir daha tekrar ediyoruz ki, biz hizmet esaslı bir sendikacılık yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin asli değerleri bizim için her şeyin üstündedir. Memur-Sen olarak hükümetten taleplerimizi de defalarca kamuoyuna deklare ettik. Toplu sözleşme görüşmelerinde de bu taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız” dedi.
Erdoğan Cengiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere 2015 ve 2016 yılı kamu çalışanlarının ücret ve özlük haklarına ilişkin kamu işveren kurumu hükümet yetkilileriyle müzakere sürecinde 11 işkolunda da tek yetkili olan Memur-Sen Konfederasyonu, kamu çalışanlarının hak etmiş olduğu iyileştirmeleri elde etmek için Toplu Sözleşme Görüşmelerini yürütmektedir.
Toplu Sözleşme Görüşmelerinin yasa ile belirlenmiş bir süreç içerdiği ortadadır. Memur-Sen olarak bizler kamu çalışanları için neler talep ettiğimizi tüm açıklığı ile ortaya koyduk. Hükümet yani Kamu İşveren Heyeti ile olan müzakerelerde de taleplerimizi gerçekleştirmek için bir bütün halinde ve kararlılıkla duruşumuzu muhafaza ediyoruz.
Ancak kamuoyuna yansıyan kimi açıklamaların Toplu Sözleşme Görüşmelerinin tabi ve yasal sürecini görmezden gelen ve kamuoyunu Memur-Sen aleyhine yanıltmaya çalışan talihsiz bir içerik taşıdığı görülmektedir.
Sendikal rekabet bir yere kadar anlaşılabilir bir husus olmakla birlikte, söz konusu basın açıklamalarının sendikal rekabet ölçülerinin dışına taştığı, tahkir ve tezyif amaçlı haksız ve mesnedsiz karalamalara dönüştüğü anlaşılmaktadır.
Memur-Sen 11 işkolunda kamuda görev yapan tüm çalışanları temsil yetkisine sahiptir. Bu durum, güya sendikal mücadelenin öncüleri olan diğer sendikalarda ciddi bir hazımsızlığa yol açmış olmalı ki, bu sendika temsilcileri tüm mesailerini, kamu çalışanları nezdinde çok güçlü bir desteğe sahip olan Memur-Sen ailesine sataşarak kendi tribünlerine selam çakma, henüz tam beli kırılmamış kimi vesayetlere konum belirtme seviyesizliğine yöneltmiş bulunmaktadır.
Toplu Sözleşme Görüşmelerini çadır tiyatrosuna ve danışıklı dövüşe benzetme girişimleri, hiç şüphe edilmesin, kamu çalışanları nezdinde değerlendirilmektedir. Çadır tiyatrosundan bahsedenlerin bu tutumu, hükümetin gerçekten de ciddiye alınmaya değmeyecek zam teklifine topluca tepki vererek görüşme masasından onurluca kalkan Memur-Sen heyetine karşılık, aslında masada olmaları bile hükümetin lütfüne bağlanmış olan diğer sendika temsilcilerinin oturarak fotoğraf vermelerinin acziyet ve şaşkınlığını nasıl açıklayacaklarının bir telaşından başka bir şey değildir.
Sendikal geçmişleri ve kamu çalışanları için elde ettikleri sözde kazanımlar ortada olan diğer konfederasyonların hayal bile edemeyecekleri kazanımları elde etmiş olan Memur-Sen ailesi, elbette bu tip sataşmalarla uğraşacak değildir.
Kamu çalışanları, geçtiğimiz birkaç yıllık süreçte aslında hangi güç odaklarına ve vesayet unsurlarına hizmet ettikleri açıkça belli olan ideolojik sendikal anlayışlarla arasına belirgin bir mesafe koymuş ve hizmet esaslı sendikacılıktan yana, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasından yana, milletin değerleriyle barışık ve uyumlu sendikacılıktan yana olan tavrını, tüm işkollarında Memur-Sen’i yetkili kılarak ortaya koymuştur.
Rahatsızlığın kaynağının bu olduğu açıktır. Klasik bir “Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş” durumu ile karşı karşıyayız.”
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.08.2015 23:21