03 Ocak 2019 Perşembe 20:14
Doç. Dr. Şenel’e “en iyi poster araştırma” ödülü

Doç. Dr. Engin Şenel, “Türkiye’de Akne Şiddet ve Etkisinin Değerlendirilmesi: Akne Şiddet ve Etki Derecelendirme Sistemi” isimli çok merkezli çalışma ile Türk Dermatoloji Derneği’nin düzenlediği 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde en iyi poster araştırma ödülünü aldı.

Yurt içi ve yurt dışından on üniversitenin dahil olduğu bu prospektif çalışmada, tıp literatüründe ilk kez akne hastalığının değerlendirilmesinde hem hastalık şiddetini ve hem de hastalığın yaşam kalitesine olan etkisini aynı anda değerlendiren bir yöntem geliştirilmeye çalışıldı.

Çalışmaya 306 erkek ve 1025 kadın olmak üzere toplam 1331 hasta alınmış ve geliştirilen skorlama sisteminin adı akne şiddet ve etki derecelendirme sistemi (Acne Severity and Impact Grading System, ASIG) olarak belirlendi. (Haber Merkezi)