Danıştay, stat davasında ‘esasa girilsin’ kararı verdi

Av. Teoman Şahin, Çorum İdare Mahkemesi’nin “zamanaşımı” kararının da kendisi ve Çorum halkı lehine bozulduğunu belirterek, “Bağımsız mahkemelerin, halkımızın yararına karar vereceğine inanıyorum” dedi.

Danıştay, stat davasında ‘esasa girilsin’ kararı verdi

Av. Teoman Şahin, Çorum İdare Mahkemesi’nin “zamanaşımı” kararının da kendisi ve Çorum halkı lehine bozulduğunu belirterek, “Bağımsız mahkemelerin, halkımızın yararına karar vereceğine inanıyorum” dedi.

08 Kasım 2016 Salı 01:21
Danıştay, stat davasında ‘esasa girilsin’ kararı verdi
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ile çevresindeki spor tesislerinin yerlerinin Belediye tarafından imara açılması ile ilgili, Danıştay’ın “zamanaşımı” kararını da bozarak, davanın esasına girilmesi yönünde karar verdiği açıklandı.
Avukat Teoman Şahin, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Belediye’nin bu araziyi ihale etmesi üzerine kendisinin, hem ihalenin, hem de imara açılma kararının iptali için dava açtığını hatırlatarak şu bilgileri verdi:
“İhalenin  feshine yönelik davamız  Çorum İdare Mahkemesi’nce ‘dava açma hakkımızın olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmiş ve itirazımız üzerine Danıştay’ın ‘açma yetkimizin olduğu’ yönündeki kararıyla bozulmuş ve sonuçta da ihale iptal edilmişti.
İkinci dava olan imar değişikliğinin iptali davası ise Çorum İdare Mahkemesince ‘zamanaşımı’ gerekçesiyle reddedilmiş ve karar tarafımca temyiz edilmişti.
Dün gelen Danıştay kararında,  zamanaşımının  dolmadığı ve tarafıma karşı işlemeyeceği kararı verilip davanın esasına girilmesi  gerektiği belirtildi. Böylelikle,  Çorum İdare Mahkemesi’nin 2. kararı da şahsım ve halkımız adına bozulmuştur.
Şimdi Çorum İdare Mahkemesi konuyu esastan inceleyerek karara bağlayacaktır.
İnanıyorum ki siyasallaşmamış bağımsız mahkemeler, halkımız yararına karar vereceklerdir.”