Çorum’da 2013’de 28 kişi intihar etti

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 2013 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı, Samsun’da 49, Tokat’ta 14, Çorum’da 28 ve Amasya’da 12 oldu. Ülke genelinde ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında 3 189 oldu. İntihar edenlerin %72,7’sini erkekler, %27,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Çorum’da 2013’de 28 kişi intihar etti

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 2013 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı, Samsun’da 49, Tokat’ta 14, Çorum’da 28 ve Amasya’da 12 oldu. Ülke genelinde ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında 3 189 oldu. İntihar edenlerin %72,7’sini erkekler, %27,3’ünü kadınlar oluşturdu.

20 Haziran 2014 Cuma 22:06
Çorum’da 2013’de 28 kişi intihar etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılının intihar istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Çorum’da ölümle sonuçlanan intihar sayısı 28 olurken, ülke genelinde ise 3.189 kişi intihar etti.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, 2013 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı, Samsun’da 49, Tokat’ta 14, Çorum’da 28 ve Amasya’da 12 oldu.

Ülke genelinde ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında 3 189 oldu. İntihar edenlerin %72,7’sini erkekler, %27,3’ünü kadınlar oluşturdu.

KABA İNTİHAR HIZI YÜZ BİNDE 4,19 OLDU
Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2013 yılında yüz binde 4,19 oldu. Diğer bir ifade ile her yüz bin kişiden dördü intihar etti.

Kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüz binde 9,33 ile Karaman oldu

Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüz binde 9,33 ile Karaman oldu. Karaman ilini yüz binde 7,54 ile Ardahan, yüz binde 7,22 ile Bingöl ve yüz binde 7,09 ile Elazığ izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 0,74 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane ilini yüz binde 1,54 ile Rize, yüz binde 2,29 ile Tokat ve yüz binde 2,34 ile Yalova izledi.

İntiharlar en fazla yaşlı nüfusta görüldü
Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüz binde 8,08 ile en fazla intihar olayı “75+” yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüz binde 4,56 ile “35-39” yaş grubunda görüldü. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu, erkeklerde yüz binde 14,63 ile “75+” yaş grubunda, kadınlarda ise yüz binde 5,52 ile “15-19” yaş grubunda görüldü.

İntihar sayıları yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun “25-29”, en az olduğu yaş grubunun ise “15-19” olduğu görüldü.

İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN %53,8’İNİN
İNTİHAR NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ
İntihar eden kişilerin 2013 yılında %53,8’inin intihar nedeni tespit edilemedi. İntihar eden kişilerin %16,1’i “hastalık”, %9,3’ü “aile geçimsizliği”, %6,9’u “geçim zorluğu”, %3,3’ü “hissi ilişki ve istediği ile evlenememe”, %1,9’u “ticari başarısızlık” ve %0,5’i ise “öğrenim başarısızlığı” nedeniyle intihar etti.

İNTİHAR EDENLERİN %50,9’U
KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ
İntihar edenlerin 2013 yılında %50,9’u kendini asarak intihar etti. İntihar şekilleri arasında %25,5 ile “ateşli silah kullanmak” ikinci sırada, %9,4 ile “yüksekten atlamak” üçüncü sırada, %6 ile “kimyevi madde kullanmak” dördüncü sırada geldi.

İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN %38,4’Ü İLKOKUL MEZUNUYDU
İntihar eden kişilerin 2013 yılında %38,4’ü “ilkokul mezunu” idi. İlkokul mezunlarını %14,2 ile “lise ve dengi okul”, %10,4 ile “ilköğretim” ve %9,9 ile “ortaokul ve dengi” mezunları takip etti.

EN FAZLA İNTİHAR OLAYI EVLİ
OLAN KİŞİLERDE GÖRÜLDÜ
İntihar edenlerin %48,8’i “evli", %38,4’ü “hiç evlenmemiş”, %5,6’sı ise “boşanmış” kişilerdi. İntihar eden kişilerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla “evli” olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda “evli” olanların yanında “hiç evlenmemiş” kadın intiharlarının da yüksek olduğu görüldü.
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 20.06.2014 22:07