BAP başvuruları 31 Mart’ta bitiyor

Hitit Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Proje (BAP) başvuruları 31 Mart 2018 tarihinde sona erecek.

BAP başvuruları 31 Mart’ta bitiyor

Hitit Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Proje (BAP) başvuruları 31 Mart 2018 tarihinde sona erecek.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:50
BAP başvuruları 31 Mart’ta bitiyor

HİTÜ tarafından yapılan açıklamada 1 Mart tarihinde başlayan ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimine “19001-Genel Araştırma Projesi; 19002-Hızlı Destek Projesi; 19003-Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi; 19004-Lisansüstü Tez Projesi; 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi; 19009-Bilimsel ve Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği Projesi ve 19010-Ulusal Araştırma Projesi” alanlarında yapılacak olan başvurulan 31 Mart günü sona erecek.

Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçlerin “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında yapılacağı belirtilen açıklamada “Proje başvuruları, www.bapso.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje desteğinden yararlanmak isteyen ve yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğretim elemanlarımızın başvurularını otomasyon sistemi üzerinden yapmaları ve yönergede belirtilen başvuru formları ile eklerini ıslak imzalı 2 (iki) nüsha olarak düzenleyerek ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvurular ilgili birim amiri tarafından yönergede belirtilen şekilde değerlendirilerek, 1 (bir) nüshası BAP Birimine gönderilecektir” denildi.

(Aliye ÖNCEL)