Arsenikli su için arıtma tesisi kurulacak

Laçin Belediyesi sınırları içinde bulunan ve saniyede 25 litre su elde edilen içme suyu kuyusunda yapılan incelemede arsenik parametresinin normal değerlerin üzerinde bulunması nedeniyle mevcut tesise İller Bankası desteği ile arsenik arıtma tesisi kurulması istendi.

Arsenikli su için arıtma tesisi kurulacak

Laçin Belediyesi sınırları içinde bulunan ve saniyede 25 litre su elde edilen içme suyu kuyusunda yapılan incelemede arsenik parametresinin normal değerlerin üzerinde bulunması nedeniyle mevcut tesise İller Bankası desteği ile arsenik arıtma tesisi kurulması istendi.

08 Eylül 2016 Perşembe 00:48
Arsenikli su için arıtma tesisi kurulacak

İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya yaptığı konuşmada incelemelerde arsenik oranının %16 çıktığını ancak sınır değerin %10 olduğunu belirterek arseniğin sınır değerlerin altına alınması için arıtma tesisi kurulması gerektiğini bunun da 16/25’inin il özel idaresi geri kalan kısmının da Laçin Belediyesi tarafından karşılanacağını anlattı. Yapılan görüşmelerin ardından arsenik arıtma tesisi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

ÖRNEK BAHÇELER İNCELENECEK
Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Dilaver Yıldırım, verdiği önergede il ve ilçelerde Özel İdare tarafından örnek meyve ve sebze bahçeleri kurulduğu belirtilerek, bu bahçeler kurulurken ne gibi şartlar gerektiği kaç dönüm arazi üzerine kurulduğu ve kimlerin yararlandığı konusunda bilgi verilmesini istedi.
Dilaver Yıldırım önergesinde daha önce kurulan bahçelerin ekonomiye katkısının ne olduğu konusunda inceleme yapılarak çiftçi ve köylülerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Önerge incelenmesi için Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi.

“AF YASASI KONUSUNDA MAĞDUR BELDE SAKİNLERİ BİLGİLENDİRİLMELİ”
İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, vergi borçlarına yönelik bir af yasası çıktığını belirterek, kurumların alacaklarının yapılandırıldığını anlattı.
Yasa ile getirilen yapılandırma ve aflardan kapanan belde sakinlerinin de yararlanıp yararlanamayacağının araştırılmasını isteyen Alagöz, imkan olması durumunda su borcundan dolayı mağdur olan belde sakinlerinin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KARGI GÜREŞLERİ İÇİN TRİBÜN YAPILACAK
İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik, Kırkpınar güreşlerine katılan birçok pehlivanın Kargı’da organize edilen yağlı güreşlere katıldığı, ülkedeki önemli yağlı güreş organizasyonların biri olduğunu ve güreşleri halkın da ilgiyle takip ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Yağlı güreşlerin ata sporu olduğunu dile getiren Çelik, “Tevfik Kış, Nazmi Avluca ve Selahattin Sağan gibi milli güreşçiler İlimizden yetişmiştir. İlimizde güreşe olan ilgiyi artırmak, genç pehlivanlar yetiştirmek ve ata sporumuza olan desteğimizi göstermek amacıyla, Kargı İlçemizdeki güreş sahasında düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda; güreş sahasında bulunan protokol tribününün büyütülerek yenilenmesi, güreş alanın boyanması ve temizlenmesi, seyirci tribünlerinden eksik olanların tamamlanması ve kırık olanların yenilenmesi, tribünlerin üst çatılarının kapatılması, güvenlik çitlerinin ve bayrak direklerinin yenilenmesi, hakem heyetlerine tribün yapılması ve güreşçiler için soyunma ve duş odalarının yaptırılması ve yapılacak bu çalışmaların, hızlı bir şekilde güreş turnuvalarının yapılacağı tarihe kadar tamamlanabilmesi için, gerekli olan 160.000,00 TL.’nin İl Özel İdaresi’nce Kargı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması Komisyonumuzca uygun bulunmuştur” dedi.

BOĞAZKALE’DEKİ ÖZEL İDARE ARAZİSİ
TURİZM BAKANLIĞI’NA TAHSİS EDİLECEK
İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik, Boğazkale İlçesi, Cevizliköm mevkii 1559 parsel numaralı tarla vasıflı 9.950,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisini uygun gördüklerini ifade etti.
İl Encümeninin 01.03.1990 tarih ve 109 nolu kararı ile eşya satış yeri ve otopark olarak kullanılmak üzere şahıslardan satın alındığı tespit edilen taşınmazın, Boğazköy/Hattuşa örenyeri sınırları içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm bakanlığı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülmesi nedeniyle örenyeri olarak kullanılmak istenildiğini belirten Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) adına 25 yıl süre ile tahsisinin yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görüldüğünü vurguladı.(Erkan BAYATLI)


Son Güncelleme: 08.09.2016 00:49