78 hazine arazisi ihale ile satılacak

Çorum Valiliği merkez Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde bulunan 110 tarım dışı arazinin satışının ardından çeşitli bölgelerde bulunan arsa, konut alanı, hobi bahçesi, bağ, sanayi alanı ve tarla vasıflı 140 taşınmazı daha satışa çıkarmıştı.

78 hazine arazisi ihale ile satılacak

Çorum Valiliği merkez Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde bulunan 110 tarım dışı arazinin satışının ardından çeşitli bölgelerde bulunan arsa, konut alanı, hobi bahçesi, bağ, sanayi alanı ve tarla vasıflı 140 taşınmazı daha satışa çıkarmıştı.

20 Mart 2018 Salı 00:35
78 hazine arazisi ihale ile satılacak

Valilik Ek Bina 1. katta bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışına başlanan 140 adet hazine arazisinin satışı da Defterdarlık Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yıldırım, Şef Ayten Özer ve Memur İbrahim Germenekli’den oluşan komisyon huzurunda yapılmıştı. Şimdi de 78 hobi bahçesi vasıflı tarım arazisinin daha satışa çıktığı açıklandı.

Buna göre Çorum merkez ilçeye bağlı Atçalı köyünde bulunan konut alanı imarlı tarım dışı hobi bahçesi vasıflı araziler Valilik tarafından ekonomiye kazandırılmak üzere satışa sunulacak. Tarım dışı 78 adet hazine arazilerinin satışı da bugünden itibaren 21-22-23 Mart 2018 tarihlerinde Valilik Defterdarlık Toplantı Salonu’nda açık artırma usulü gerçekleştirilecek.

78 parça hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazların ihalesiyle ilgili şu bilgiler verildi: “Taşınmazların ihale bedellerinin %25 i peşin olmak üzere kalanı üçer aylık dönemler halinde 2 yıl içinde taksitlerle ödenebilecektir. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır. Satışı yapılan taşınmaz malların satış ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır”

(Volkan SINAYUÇ)