Kafirler ve mülhidler. Alimlerin ittifakı ile bunlara zekat verilmez. Zekat müslüman fakirin hakkıdır. Kafir komşu ve akrabaya sadaka, kurban eti verilebilir.

Haşimoğulları, peygamberimiz SAV.in zürriyetinen zekat almaları haramdır. Hediye verilebilir.

Nisaba malik olan zengine.

Bir kimse kendi zekatını usul ve furuuna: Babası, dedesi, dedesinin dedesi, ebesi, babaannesi, anneannesi, oğlu, torunu, torununun torunu aşağıya doğru veremez.

Koca, karısına zekat veremez.

Zekat parası, hayır müessesesi inşaatına, cami, mescit, yol, okul, köprü, hastane vs hatta zekat parası ile ölü bile defnedilmez denmiştir.

ZEKATI KİMLERE VERMEK EFTALDİR

Evvela yakın akraba, kardeşlere (erkek ve kız), yeğenlere, amca, dayı, teyze ve bunların oğullarına, sonra uzak akrabaya, yakın ve uzak komşuya zekat verilir.

Zekat, malın bulunduğu yerdeki fakirlere verilir.

Zekatı Kur’an ve dini ilim tahsil eden kuran kursu öğrencilerine, yetim yurtlarındaki öğrencilere, diğer okul ve üniversitede okuyan öğrencilere, bilhassa salih öğrencilere verilmelidir. Hatta yıllık ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin zekatla desteklenmesi yerinde bir harekettir.

Borcu zekata mahsup etek zekatın borca mahsubu ise borçluya herhangi bir şey söylemeden zekat verilir. Borçlu isterse borcunu öder. Yani ben sana zekat vereceğim, sen bana borcuna mahsuben geri vereceksin demekle zekat borcu düşmüyor. Bu hüküm İmam-ı Azam’a göredir.

Zekat verilecek kimseler salih, takva olursa eftaldir. Fasık da olsa fukara müslümana zekat verilebilir.

İlim öğrenen talebelere, Kur’an hatimlerine zekat vermek eftaldir. Tabi fakir olmaları şarttır.

Fukara iseler devlete ve millete hizmet eden memura, emekli, elinin altında çalışan işçi ve hizmetlilere zekat verilir. Serbest çalışanlara verilecek bir zekatı vermeden önce kişinin zekata ehil olması sorulmalıdır. Sormadan verilir ve adamın zengin olduğu anlaşılırsa zekat borcu düşmez. Ama sorarak verilir ve sonra zengin olduğu anlaşılsa bile zekat sahihtir.

SADAKAİ FITIR

Sadakayı fıtır Ramazan’ın sonuna erişen ve gücü yeten her müslümanın vermesi gerken fitredir. Yaratılış atiyesidir.

Sadakayı fıtır zekattan önce vacip kılınmıştır. Kabir azabından kurtulmaya sebeptir. Esas bayram sabaı vacip oluyorsa da daha önce de verilebilir.

Sadakayı fıtır gücü yeten her müslümana vaciptir.

Aile efradının buluğa ermemiş çocuklarının fitrelerini vermek aile reisine vaciptir. Bir aylık yiyeceği olan herkes vermelidir.

Ramazan’da oruç tutan, tutamayan her müslümana vaciptir.

Sadakayı fıtır fakirin bir günlük yiyeceğine (sabah-akşam) eşit miktar olması esastır.

İşin aslı herkes sabah ve akşam yiyeceğini kaç lira tutuyorsa o kadar vermesi gerekir.

Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi, birkaç kişiye dağıtabilir. Eftal olan bir fitreyi bir kimseye vermektir.

Fitreleri o yerde bulunan fakirlere vermek eftaldir. Dışarıya göndermek mekruhtur.

Fitrede usul, fûruu dışındaki kişilere verilir.

Bu sene fitrenin miktarı 130 TL’dir. Daha çok da verilebilir, daha iyi olur.