Dünya ekonomisinin ve parasının yüzde 60’ının Yahudilerin elinde olduğu söyleniyor. Adil bölüşümün önünde en büyük engel emperyalizmdir. En büyük zalimler de emperyalistlerdir. Ulu Allah, Hz. Adem’den kıyamete kadar gelecek bütün insan, hayvan ve canlıların en iyi şekilde yiyeceği, giyeceği, barınacağı oranda nimetlerini insanlara vermiştir. (İbrahim suresi 7-8. ayet, sh. 255) Ancak doymak bilmeyen hırs ve tamah hastalığı insanlığı sararsa, Allah’ın bölüşüm adeleti yok olur. O zaman biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar, aç it fırın yakar. R.SAV. de “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” demiştir. “Çorbanın suyunu çoğalt ya Aişe, komşunu unutma” gibi olumsuzlukları dile getiren toplumsal arzu ve özlemler ayyuka çıkar, dengeler bozulur, yıkım ve zulüm başlar. İşte o zaman ormanı saran ateş kurdu da yakar, kuşu da. Halbuki kuşun ne günahı var. Yılan büyüdü canavar oldu. Zulümle mücadele edeni de beni sokmayan yılan bin yaşasın diyen vurdum duymazı da o canavar yutacaktır. İşte zulüm böyle bir şeydir. Yüce kitabımız bu zalimlerin kötü serüvenleri acıklı sonlarını anlatan örneklerle doludur. Allah’ın adil gazabına uğrayan hainlerin, lainlerin, münkirlerin korkunç sonlarını anlatan delillerle doludur.

Sizlere önemle tavsiye edebileceğimiz zalimlerin sonlarını anlatan ve Kur’an’da mevcut olan zulümleri ve inkarları nedeni ile Allah’ın gazabına ve lanetine uğrayanlar Hz. Adem A.S.den beri bilinen ve bizlere şaşmaz bir geçerilikle bildirilenlerden bazılarını ismen örneklememiz gerekirse;

Hz. Adem’in iki oğlu Habil ve Kabil. Zalim Kabil’in masum kardeşi kıskançlık, haset ve fesat yüzünden canice öldürmesi ve zalimlerin önderi olması... Nuh A.S.in Ankebüt 29/14-15. ayetleri ile bildirilen 950 sene yaşayan Nuh A.S.e zulmeden inkarcı kavminin büyük tufanda can vererek boğulmaları... (Hud 42-43. ayetleri)

Firavun’un Kızıldeniz’de boğulması (Yunus, 90-93. ayetleri) ve Firavun’un cesetinin binlerce yıl suyun altında kalıp sonra Kızıldeniz’den çıkarılıp mumyalanıp İngiltere’de British Müzesinde sergilenmesi.

Ad Semud kavminin fırtına ile yok edilmesi. (Tenvir 1-13. ayetler)

Lut kavminin sapıklığı nedeniyle gökten taş yağıp yok edilmeleri. Lut gölü denizden 400 metre aşağıda Lut gölüne gömülmeleri zalimlerden sadece birkaçıdır. Kur’an’daki bildirilen zalimlerin acı sonları bugün ören yerleri olarak ibret için bize ulaşan tarihi kalıntılar bugün ticari amaçla sadec epara için acı olmaktan öteye bir mana ifade etmemektedir. Eğer ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Dünyada oluk oluk masum kanı akar mıydı? Filistinli 25 binden fazla insan ölür müydü? Terör nedeni ile acımasız emperyalism binlerce cana kıyabilir miydi? Masum Filistinli çocuklar yüzlerce masum şehit evlatlarımızın kanı akar mıydı? Bunların hepsi zalimlerin  zulmü sonucudur.

İnsanlara gelen bela ve musibetler yine insanların sebebi yine insanların zalimlikleri neden iile meydana gelmektedir. Doğruluk, dürüstlük, hak ve adalet ayaklar altına alınırsa, bela ve musibetler o toplumun üzerine yağmur gibi yağar ve sadece zalimlere değil masumları da yakar, kül eder. Kurunun yanında yaş da yanar. Çünkü eğrilikle mücadele etmeyen doğrular da ormanı saran ateşle zalimle beraber masumlar da yanar.

İşte belgesi:

Enfal suresi 25. ayet: Ey insanlar! Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz, umuma sirayet eder ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah’ın azabı şiddetlidir. Zulüm, haksızlık ve adaletsizliği toplum içindekiler o kötülüğü yok etme gücün esahip iken bunu yapmazlarsa, bana ne deyip nemelazımcılık ederlerse Allah o kavime ölümlerinden önce korkunç belasına çarptırır. Allah’ın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. (Çantay tefsiri, sh.258/12)

(SÜRECEK)