İ  L  A  N

T.C. ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO         : 2023/626 Esas

DAVALILAR     : 1-  İLHAMİ ERDUGAN

                           2- SERAB SULTAN ERDUGAN

                           3- YUSUF ERDUGAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, adresinizin tespit edilememesi sebebiyle adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/05/2024 günü saat: 14:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02031366