Onbir ayın sultanı, müminlerin gufranı, biz günahkar asi ama imanlı kullarına sonsuz rahmet sahibi olan ulu Allahımızın bizlere ihsanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bugün girmiş bulunuyoruz.

*

Allah katında en kutsal ve en değerli günler hiç şüphesiz ki Ramazan günleri ve Ramazan geceleridir. Günlerin şahı Cuma, ayların padişahı Ramazan’ın oruçla geçen günleri, yücelerin en yüce gecesi de mübarek Kadir gecesidir. Bunların hepsi de Ramazan ayının içindedir.

Maddi ve manevi yaşantımızın, ömrümüzün kalan kısmının dizayn edilmesinde geçmişimizde yaptığımız hataların düzeltilmesinde, ömür defterimizin karanlık, günahlı sahifelerini yırtıp bembeyaz bir deftere sahip olup hayatımızda bir milat başlangıç olmasında oruç ayının ve bu mübarek gecelerin son derece de önemi büyüktür.

Oruçlu geçen Ramazan günlerinin, vakit namazlarının, teravihin yaşantımıza yansımasının önemi nasıl ölçülemeyecek kadar önemli ise, bu kutsal günleri oruçsuz, namazsız, sadakasız, hayır ve hasenatsız gafletle geçirmek de o kadar günah ve inananlar için korkunç bir vebaldir. Bunu hiç unutmamak ve ona göre oruç ayını ibadet ayını Allah’ın emri üzere geçirmek şarttır. Kurtuluşumuzun reçetesi de budur.

*

Ayrıca bu ayda bin aydan daha hayırlı olan (83 sene 4 ay) ve Ramazan gecelerinin hepsi Kadir Gecesi gibi değerlendirilsin diye gizlenmiş Kadir Gecesi vardır. Her Ramazan gecesi Kadir Gecesi olarak yaşanmalıdır. Kur’an ve Resulüllah S.A.V.in övgüleri bunu bizlere açıkça bildirmektedir. Yüce Allah hastalık, yolculuk, ihtiyarlık gibi meşru özür ve mazeretleri olanların dışındaki tüm müminlere Allah orucu kat’i ve kesin bir emirle farz kılmıştır.

R.SAV. de kutsal teravih namazını mutlak sünnet ki kuvvetli sünnet kılmıştır. Yüce Allah, “Ey inananlar, Allah size kötülüklerden korunasınız diye Ramazan orucunu farz kıldı” buyurmuştur. Mazereti olanların oruçlarını sonra kaza etmelerini sonra da kaza etme imkanı olmayanların ağır ve devamlı hasta ve çok yaşlı olanlara tutamadıkları oruçları için günde bir fitre (130 TL) en az vermelerini emretmiştir. Oruç tutanlar en yüce cennet kapısı olan Reyyan kapısından cennete gireceklerdir ve Cemalüllahı göreceklerdir. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben bilirim buyrulmuştur.

*

Orucun maddi olarak da bir çok yanları vardır.

-Oruç hürriyetin belgesidir.

-Oruç ayı hayır ve hasenatın dağıtım ayıdır.

-Oruç, ekonominin, piyasanın, alışverişin canlandığı aydır.

-Ramazan beden fabrikamızın revizyona girip vücudumuzun yenilendiği aydır.

-Ramazan fakir fukaranın, garip gurebanın hatırlandığı, onların hallerine vakıf olmamızın ayıdır. Yani bölüşüm ve paylaşımın en doruğa çıktığı, yardımlaşmanın, hediyeleşmenin, iyiliklerin çoğaldığı aydır.

-Ramazan rahmet ve mağfiret ayıdır. Sabır ve metanet ayıdır.

-Ruhumuzun nur gibi paklandığı, temizlendiği aydır.

-Nefis, şeytan-şeytanlaşmış insanların şerlerinden korunma ayıdır. Çünkü sormuşlar -senin bayramın hangi gündür, o da –mazeretsiz, kasten oruç yiyenleri gördüğüm günler benim bayramımdır, demiş. Bu tuzağa düşmeyelim. Nefsimize esir olmayalım. Bir rekat bile olsa günlük namazlarımızı ve bir gece bile olsa asla teravihimizi aksatmayalım. Fırsatları, teşvikleri kaçırmayalım. Kadir Gecesine ve Ramazan’a erişeceğimizi bilmiyoruz. Geçen günler geçti, gelenlerin kıymetini bilelim ve sonra pişman olmayalım, mutlu olalım.

Bütün bu güzel düşüncelerle Ramazanınızı candan kutlar, hayırlara vesile olmasını, şerleri defetmesini dilerim. Namazlı niyazlı, teravihli, zekat ve hayırlarla dolu bir Ramazan geçirmenizi ulu Allah’tan niyaz ederim. Allah’a emanet olunuz.

*

Ramazan’da bir gün oruç, Ramazan dışında bin gün oruçtan daha faziletlidir, bilelim. Ramazan’da kasten bir gün oruç yiyen, Ramazan dışında bin gün oruç tutsa, Ramazan’da yediği bir günün günahını ödeyemez. Unutmayalım. Yanılgıya düşmeyelim.