İ  L  A  N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen arsalar  2886 sayılı yasanın 45.  maddesi gereğince 21.05.2024 Salı günü saat 14:00 da Belediye encümeni huzurunda yapılacak açık teklif usulü artırma ihalesi sonucu tutar bedeli KDV dahil m² birim fiyatı üzerinden tamamı peşin olarak satışı yapılacaktır.

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

İMAR DURUMU

M² Birim Fiyatı /TL)

MUHAMMEN BEDELİ TUTARI(TL)

%3GEÇİÇİ TEMİNATI(TL)

1

BAHÇELİEVLER

169

9

618.41

Konut Alanı

1.733,00

1,071,704.53

32,151.14

2

YENİ

380

15

420.1

Konut Alanı

2,315.00

972,531.50

29,175.95

3

YENİ

380

16

408.45

Konut Alanı

2,315.00

945,561.75

28,366.85

4

YENİ

395

8

392.97

Konut Alanı

1,250.00

491,212.50

14,736.38

5

YENİ

395

9

391.35

Konut Alanı

1,366.00

534,584.10

16,037.52

6

YENİ

395

10

389.86

Konut Alanı

1,533.00

597,655.38

17,929.66

7

YENİ

395

11

388.26

Konut Alanı

1,600.00

621,216.00

18,636.48

8

YENİ

395

12

426.2

Konut Alanı

1,666.00

710,049.20

21,301.48

9

YENİ

398

2

427.58

Konut Alanı

1,283.00

548,585.14

16,457.55

10

YENİ

398

3

392.18

Konut Alanı

1,316.00

516,108.88

15,483.27

11

YENİ

399

7

420.14

Konut Alanı

1,300.00

546,182.00

16,385.46

12

YENİ

460

3

637.14

Konut Alanı

1,050.00

668,997.00

20,069.91

13

Yeni

391

4

602.41

Konut Alanı

1,450.00

873,494.50

26,204.84

14

Yeni

391

5

500.64

Konut Alanı

1,450.00

725,928.00

21,777.84

15

Yeni

391

9

405.09

Konut Alanı

1,300.00

526,617.00

15,798.51

16

Yeni

391

11

455.34

Konut Alanı

1.300.00

591.942,00

17.758,26

17

Yeni

391

12

613.37

Konut Alanı

1,300.00

797,381.00

23,921.43

2- Satışı yapılacak arsaların  yukarıda belirtilen muhamen bedelleri ve % 3 geçici teminatlar belirtilmiş  olup, ihaleye girebilmek için her arsa için gösterilen % 3 geçici geçici teminatlar 21.05.2024 saat 12:00’ ya kadar yatırılacaktır. Satışı yapılan arsanın ihale bedeli üzerinden 5 gün. % 6 kati teminata çevrilecektir.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A)   Kimlik fotokopisi.

B)    Kanuni yerleşim yeri belgesi.

C)    İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 

D)   Geçici teminatlarını vermeleri.

E)    İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

F)    İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

4- Bu hususta tanzim edilen şartname hergün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.07.05.2024

#ilangovtr Basın No ILN02028327