Bu gece, yani 5 Nisan Cuma gecesini 6 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece, mübarek Kadir Gecesi’dir.

Yüce dinimiz İslamiyet’te en kutsal gece Kadir Gecesi, en kutsal gün de Cuma günü ve Kurban Bayramı arefesi günüdür.

1500 senedir bu böyledir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Müslümanlar ve insanlık için son derece önemli bir kurtuluş vesilesi ve hidayet kaynağıdır. İnananlar için en önemli bir fırsattır. Bundan dolayı şanslı insanlar için “Anan seni Kadir Gecesi doğurdu” derler. Kötülüklerin silinip süpürüldüğü, iyiliklerin coşku ile kâinatı kuşattığı bir mübarek gecedir Kadir Gecesi.

Kadir Gecesi demek, değer biçilemeyecek kadar kıymetli gece demektir. Lügatlarda ve tefsirlerde anlatıldığına göre, Kadir Gecesi demek; yüceliğine, üstünlüğüne, faziletine, derecesine ulaşılamayan ululuk ve kutsiyet demektir. Dini manada ise yüce Allah’ın rahmet, merhamet, şefkat, af ve mağfiretinin akıllara durgunluk verecek derecede yer yüzünde tecelli ettiği, müminlerin, inananların af ve bağışlanmayanların kalmayacak derecede ilahi lütuf ve ihsana nail oldukları gece demektir.

*

Peki, neden Kadir Gecesi bu kadar üstün bir gecedir?

Çünkü; insanlığın tek kurtuluş reçetesi olan, geçmişin, halin ve geleceğin ilimlerini içinde taşıyan, hiçbir harfi bile değişmeden Allah tarafından korunan, bir benzerinin kıyamete kadar ortaya konulamayacağı, hidayet (kurtuluş) ve inayet -yardım- kaynağı olan Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiş, bu gecede R.SAV.e ilk ayeti ikra -oku- emri nazil olmuştur. Kadir Gecesi’nin değer biçilmeyişinin birinci sebebi budur.

İkincisi; Kadir Suresi Kur’an’da müstakil bir suredir. Bu surenin içindeki “Hayrün minelfi şehrin” Bin aydan, yani 83 sene 4 ay (içinde Kadir olmayan) daha hayırlı olan bir gece olmasıdır. (30 bin günden)

Üçüncü sebebi ise; trilyonlarca meleğin ve Cebrail’in o gece yeryüzüne inip inananların bağışlanması, insanlığın hidayete kavuşması, günahlarının affedilmesi için sabah güneş doğuncaya kadar ulu Allah’a dua etmeleri ve müminlerin günah ve mağfiyet kir ve pisliklerinden temizlenmelerini sağlamasıdır.

Dördüncüsü; Ulu Allah’ın müminlere selam, selamet, kurtuluş vaad etmesidir ve kullar bu selama layık iseler kurtuluşa ereceklerdir.

*

Kadir Gecesi’nin yüce değeri takdir edilsin ve Ramazan’ın her gecesi Kadir Gecesiymiş gibi değerlendirilip ihya edilsin ve böylece hem Ramazan’dan ve hem de Kadir Gecesi’nden yeterince yararlanılsın diye ulu Allah Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın içinde gizlemiştir.

(SÜRECEK)