101-Nefsinden fedakarlık yapmayan zarara hazırlansın.

102-Üç şey kalbin kaygılarını siler. Akar suya bakmak, yeşillik ve güzel insan yüzü.

103-İnsanların en şerlisi diğer insanların onu en iyi insan sanmalarıdır. Yanıltıcı görünüş.

104-Doğruya baskı yapan yalana kapı açandır.

105-Üç şey insanın beden ve ruhunu tutsak eder. 1-Yeme içme; 40 yaşından sonra terse döner. Fazla yemek zarardır. 2-Şehvet; 40-50-60 yaşından sonra söner ve neticede insanın yakasını bırakır. 3-Makam, mevki, hırsı; Şöhret bin yaşına değse insanı bırakmaz, ancak ruhu ile bedeni terk eder. İnsanın en korkunç arzusudur.

106-Akraba düşmanlığı akrep sokmasından beterdir.

107-Yıkıntı ve sıkıntının tek ilacı sabır ve metanettir, dayanma gücüdür.

108-Perhiz, az yemek tüm hastalıkların ilacıdır.

109-Fazla yemek yemek mideyi ifsat eder, bozar.

110-Eğrinin gölgesi de eğridir.

111-Eğri ok, doğru hedefe gitmez.

112-Kalbi bozuk olanın ameli sağlam olmaz. İyi niyet, ahiret selamet.

113-Kanaat sabrın gücüdür.

114-Sebebe sarıl ama esas müsebbibi unutma.

115-Çok şaka yapma. Sonra ciddiye alınmazsın.

116-Hafif meşrep, düşük ahlakın kapısıdır.

117-İtibar tükenmez sanılan bir hazinedir. Onu az kullan. Sarsılan itibar geri gelmez.

118-İlim kuyu, sormak onun kovasıdır.

119-Zafer sabırın mahsulüdür.

120-Sana töhmet getirecek yerlerde bulunma.

121-Tövbe en büyük özürdür. Tövbe eden Allah’ı bulur.

122-Bir memlekette namuslular namussuzlak kadar cesur olmazlarsa, o millet zillete düşer.

123-En büyük hainlik vatan ihanettir. Emanete hıyanettir.

124-Kılıç yarası iyi olur ama dil yarası unutulmaz.

125-Tanrı insanın kalbinde içindedir, dışarlarda arama.

126-Her nefes ölüme doğru atılan bir adımdır. Yolun sonu ölümdür. Ölüm ise fani düşmanın son kabir aleminin ilk günüdür. Yolculuk uzun, azık çok olmalıdır.

127-Saygısızlık en güzeli çirkin yapar.

128-Vaad etmek, borçtur. Ödeyemeyeceğin borca girme, söz verme.

129-Yalnızlık tek yerde işe yarar. Kötü arkadaşla beraber olmaktansa yalnız kalmak yeğdir, iyidir.

130-Kılıcın ölümünden kaçarlar. Hakkın ölüm kılıcından kurtulamazlar.

131-Kendini koruyamayacağın kişiyle çekişme.

132-Eğer bende Allah korkusu olmasaydı, arabın en hilekarı olurdum.

133-Kötülüklerde ölçüyü aşma.

134-Küçük insanları küçümseme, onlardan büyük fikirler doğabilir.

135-Filin karıncadan, karıncanın filden öğrenecekleri vardır.

136-Bilgi gibi zenginlik, nezaket gibi süs var mı?

137-Şehvet bir kapıdan girerse akıl arka kapıdan çıkar.

138-Cimriler mirascıların kasadarıdırlar. Bedava hammaldır.

139-Kadınlara fazla düşkünlük ahmaklık alametidir.

140-Akılsız başın ceremesini zavallı ayaklar çeker.

141-İnsanlar iki sınıftır; yoksul iyilikseverler, iyilik bilmez genişler, zenginler.

142-Dilsiz ol, yalancı olma.

143-Akıl ilim ve tecrübelerle gelişen bir istidat, kabiliyettir.

144-Acılar, sevinçlerin anasıdır. Her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır, her sefanın sonunda bir cefa olduğu gibi...

145-Dünya zevk ve safalarının sonu hep sıkıntıdır. Yemek, içmek, yatmak, kalkmak, yani yaşam tümü böyledir. Yani çok koşarsan yoruulrsun, çok yersen mideyi bozarsın gibi.

146-Küfür, inançsızlıktan sonra en büyük günah zulümdür.

147-Akıl ile iman iki kardeştirler. Alah birisi olmadan ötekini kabul etmez. (Aklı olmayanın dini yoktur. Genel kuraldır. Deliye teklif yoktur.)

(SÜRECEK)