52-İnsanlar aynı su ile sulanan ama binbir renkte çiçek ve meyve veren bahçelere benzerler. Meyvelerin acısı da olabilir. Hoş gör.

53-Kimse ile alay etme, sonu düşmanlıktır.

54-En akıllı insan sırlar hazinesi olan insandır.

55-Fırsat yaz bulutu gibidir, çabuk geçer.

56-Gerçek bilgin bilmediğini bilen bilginlerdir.

57-Malının artmasını istersen başkalarına istemelisin. Kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe gerçek mümin olamazsınız. (Hadisi şerif)

58-Akıllı düşman ahmak dosttan iyidir.

59-Dostuna her iyiliği yap, ne isterse ver ama asal sır verme.

60-Yoksula borç vermek, Allah’a ödünç vermek gibidir. Gelişi sağlamdır, zayii olmaz.

61-Dinlelek öğrenmenin bir yoludur.

62-Susmak sanattır. Konuşmaktan zordur.

63-Adil hükümdarın yurdunun güneşi asla sönmez.

64-Memleketler kılıçla alınsa da adaletle ayakta durur.

65-Dibi görünmeyen suya girme, bilmediğin konuya dalma.

66-Sonunda utanacağın söz ve hareketi yapma.

67-Tutamayacağın sözü verme.

68-İtibar bir hazinedir, onu iyi kullan, tükenmez sanma.

69-Bir kötülük yapmaktan vazgeçmek, on iyilik yapmaktan daha iyidir. Bir kötülüğü-günahı terk etmek, yüz iyiliği yapmaktan daha hayırlıdır. Haramı terketmek, sevabı işlemekten yeğdir. (Hadisi şerif)

70-Kaderde kesin hüküm varsa, çabalar nafiledir.

71-Kader aşılması mümkün olmayan bir okyanustur. En güçlü olsan bile sakın kader denizine dalma. Sonunda boğulursun.

72-Dünya yumuşak görünümlü bir yılana benzer. Dokunursun yumuşak, ısırması öldrücüdür.

73-Dünya iki eşi olan kişiye benzer. Bir anda ikisini birden memnun edemmezsin. Birini memnun ederken öbürü darılır, küser. Eşler arasında adalet mümkün değildir. Akıllı insan ebedi hayat olan ahireti küstürmez.

74-En veciz konuşma kısa, net, açık ve anlamlı olandır.

75-En güzel hitabet insanı sıkmadan bitirilen konuşmadır.

76-Zalimlerin en kötüsü yönetim makamında olanlardır. Onların ıslahı milletin huzurudur.

77-İyilik; düşmanı dost, kötülük; dostu düşman eder.

78-Bir servetin nasıl elden çıktığına değil, nasıl elde edildiğine bakınız. Nasıl geldiyse öyle gider. Mirasa konan torunları malı helalden kazanıldı sanırlar. Çünkü haramın binası olmaz. Er geç yıkılır.

79-Hayırda acele, şerlerde tehir etmek hayırlıdır.

80-Kin, kıskançlık, kötü huyluluk hayat aşının zehiridir.

81-Üç şey insana hayatı zindan eder: Ağır aile yükü, aşırı borçlanmak, iyileşmeyen hastalık.

82-En faziletli elbise takva elbisesidir. (Güzel ahlak)

83-Tutumluluk, köleyi ağa, savurganlık ağayı köle yapar.

84-İktisat eden yokluk görmez.

85-İyi bir eğitim, kültür, kötü asılı gizler, örter.

86-Zenginin açık ayıbı varlığı ayıbını kapatırken, fakirin kusuru göze batar.

87-Bir memlekette ayaklar baş olursa, başlar ayak altında kalır.

88-Allah korkusu en güçlü kalkandır, koruyucudur.

89-Sadaka hastalığın görünmeyen ilacıdır.

90-Akıl körlüğü göz körlüğünden daha kötüdür.

91-Yargısız infaz, zanna dayalı karar bütün gönülleri karartır. Suçsuz insanları töhmet altında bırakır. Aman, zan ve şüpheden uzak olunuz.

92-İnsaf ve acıma iktidarın zenginin sadakasıdır.

93-Bir devletin çökmesi ehliyet ve liyakatsız aşağılık adamların yerleştirilmesi ile olur.

94-İlmi hata fiziki hatadan daha tehlikelidir. Kötülüğü umumidir.

95-Allah’ın adaletinden yakasını kurtarmış bir tek zalim yoktur.

96-Zulüm ile abat olanın sonu kahır ile berbat olur.

97-Zulmün cezası aherete kalmaz.

98-İyilik görmek isteyen iyilik etsin.

99-Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

100-Nefsine gücü yetmeyenin kimseye gücü yetmez.

(SÜRECEK)