DÜZELTME İLANI
HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası    :2024/151755
1- İdarenin
a) Adresi    :YAVRUTURNA MAHALLESİ GAZİ PAŞA SOKAK N0:66 19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası    :3642231020 - 3642231024
c) Elektronik posta adresi    :[email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı    :14.02.2024 - 5055
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)  :Çorum Hakimiyet Gazetesi (14.02.2024)
                                    internet haber sitesi    : www.corumhaber.net (14.02.2024)
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
Asıl İhale İlanında bulunan 4.3.1 maddesi yerine aşağıda belirtilen madde olacaktır.
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge düzenlemeleri
1-İhale komisyonunca yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra teklif veren firmalardan numuneler istenecektir. 
2-Numunelerin üzerine sıra numarası yazılacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde ek olarak yeni numune isteyebilir. İstekliler, numune göndermediklerinde değerlendirme dışı tutulacak ve mevzuat gereği gerekli işlemler yapılacaktır.

3- Sözleşme imzalanan kalemlerin numuneleri; sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler idare tarafından irat kaydedilecektir.                                          
4- İhale edilemeyen kalemlere ait teslim edilen numuneler kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 1(bir) ay içerisinde müdürlüğümüzden alınacaktır. Bu süre içerisinde alınmayan malzemelerden idare sorumlu değildir.

5- Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.             
6- Teslim edilen her bir numunenin üzerine ihale ihtiyaç listesindeki sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilecektir. Sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01986857