Koşullan(dırıl)mış aklın ve bilginle(!) beni eleştirdiğini sanan bana abuk sabuk eleştiriler gönderen güzel kardeşim!

Okuyup anladığını sandığın yazılarımı sindire sindire tekrar tekrar iyice oku, ama yazılarımda dillendirdiğim konuları bilimsel olarak araştırmadan, anlamadan eleştirmeye kalkma...

Yeterince okumamış ve araştırmamışsın diyorum, kabul etmiyorsun.

Sana cahilsin diyorum, alınıyorsun.

Cahil olmana değil, cahillikte direnmene kızıyorum.

Ama yine de direkt olarak suçlamıyorum seni.

En büyük suç, sen ve senin gibi saf insanları cahil bırakarak, amaçları doğrultusunda sizleri maşa gibi kullananlarda…

Bak Canım Kardeşim, bak Güzel Kardeşim;

Bu ülke sen ve senin gibiler yüzünden yerinde sayıyor.

Bu ülke sen ve senin gibiler yüzünden yüzyıllardır dişe dokunur bir şeyler üret(e)miyor. Gelişmiş ülkelerin eline avcuna bakıyor.

Okumuyor, araştırmıyorsunuz.

… ….

Pek çok Arap tanıdım ben. Onların sosyal ve dini yapılarını ve de inanç sistemlerini inceleyip, öğrendim.

Dahası bu adamların kadınlarına olan tavır ve davranışlarını da tüm dünya yakından izliyor.

*    *    *

Bak Arap sevici dostum; kim ki;

Arap’ın şahsına,

Arap’ın diline,

Arap’ın kültürüne,

Arap’ın giyim kuşamına,

Arap’ın yaşam biçimine kutsiyet atfediyorsa, bilmeni(zi) isterim ki;

O muhterem ya cahildir, ya kandırılmıştır, ya da çıkar karşılığı satılmıştır...

YAZILARIMI LÜTFEN DİKKATLİ OKU(YUN)…

Haddim değil size ‘din dersi’ vermiyorum.

Din kimsenin tekelinde olmayan ortak bir kavramdır ve genel olarak (hayranı olduğunuz Araplar gibi) Türkler de Müslümandır.

Haaa…Müslüman olmayan, Türkler, Türk kökenli kardeşlerimiz yok mu?

Elbette var.

Ve yine aynı şekilde Müslüman olup da Arap veya Türk olmayan farklı uluslar da var...

Yani?

Yani İslam Dini; hiçbir ülkenin, hiçbir ulusun, hiçbir cemaat ve grubun tekelinde değildir.

Anlayamıyorum sizi bu nasıl bir anlayış; Araplar, iyi Müslümanlar da; Türkler kötü Müslümanlar mı?

Bu nasıl körü körüne bir inançtır?

Dünyadaki tüm Müslüman Uluslar;

Araplar gibi giyinmek,

Araplar gibi yemek yemek (ki, nasıl yemek yedikleri de malum),

Araplar gibi konuşmak,

Araplar gibi yazmak ve okumak,

Araplar gibi yaşamak zorunda mıdır?

*    *    *

Böyle bir mantık olabilir mi?

Nedir senin, sizin kaynağınız ve ölçünüz?

??!!...

“Kaynağınız Kur’an-ı Kerim" ise o kaynağı da okumuyor, içeriğini bilmiyorsunuz.

Okusan(ız) da anlamıyorsun(uz.

Okuduğun(uz) sözcüklerin anlamını (bile) bilmiyor, araştırmıyor, anlamıyorsun(uz).

Tamam din önemlidir ve gereklidir.

Ama din her şey değildir.

Ben dindarım diye gerçeklere arkanızı dönemez, bilimsel gerçekleri görmezden gelemezsin(iz)…

Kur’an’ın Türkçe okunmasını, duaların Türkçe yapılmasını istemiyorsun.

Çünkü,

Sana / size öyle diyorlar,

Beyinlerinizi öyle yıkıyorlar.

Hiç sorup, soruşturdunuz mu?

Diğer Dinlere mensup kişiler kutsal kitaplarına nasıl yaklaşıyor.?

Örneğin kutsal kitapları İncil olanlar, Tevrat olanlar neden böyle değiller?

Her ülke kutsal kitabını kendi dilinde okuyor, dualarını kendi dilinde yapıyor.

Örneğin Ortodokslar, Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Yunanlar v.b.

Hepsi kendi dillerinde tapınıyorlar.

Dinlerini kendi dilleri ve kendi kültürleriyle harmanlayarak yaşıyorlar...

… …

Bakın bir konuyu daha dillendireyim;

O Arap Ülkelerinin, sen ve senin gibilerin beyinlerini yıkayarak Arap Kültürünü hâkim kılmak için yıllık ne kadar Bütçe ve Finansal Kaynak ayırdıklarını biliyor musun(uz)?

İsimleri ve faaliyet alanları farklı görünse de ortak amaç ve zihniyetleri “Arabizm” olan dernek, cemiyet, parti, vakıf, cemaat, tarikat vs. yapıların; sadece bayramdan bayrama topladıkları kurban derileriyle mi giderlerini karşıladıklarını sanıyorsun?

Kimler, hangi Arap Ülkelerinin Diasporası var bu oluşumların arkasında?

Harcanan bu devasa Sermaye, nasıl geri dönüştürülüyor?

Sen daha neyin orucu bozup-bozmadığını öğrenemedin, bunları nerden bileceksin ki.

… …

Bak ümmetçi ya da dinci, dinle kafayı bozmuş kardeşim…

Aklını kullan,

Hipnoz olma,

Kimseye biat etme,

Aç gözlerini

Gör ve anla artık dini kullanılarak yayılmaya çalışan Arap Emperyalizmini…

*    *    *

Bir Türk Vatandaşı olarak tüm insanlara, tüm dinlere, tüm kültürlere ve dillere elbette saygı duyuyorum…

Ama hiç kimsenin de Türk Dilini, dinini, törelerini ve kültürünü yozlaştırmasına ve Araplaştırmasına kayıtsız kalmam.

Çünkü ben yurtsever, halkçı, cumhuriyetçi ve laikim…

Sizin o hiç sevmediğiniz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK

bizleri sizin karanlık camianızdan çekip çıkaran liderimizdir.

Sizlerin hoşlanmadığı, Cumhuriyet, Laiklik ve Demokrasi  bizim vazgeçilmezimizdir.

Bağımsızlık karakterimiz, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek hedefimizdir.

Unutmayın: bilim ile ulaşılmayan her yol karanlık, açlık ve yokluktur.

Artık aklınızı başınıza devşirin ne olur!