ALACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı    : 2023/20 Ort. Gid. Satış                                                             24/04/2024
Konu   : İLAN 

İ L A N

Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazların satışlarına ilişkin ilanlar tüm aramalara rağmen hissedar Ruhan Şimşek'e (Abdulbaki ve İfakat kızı, 01/01/1958 doğumlu, TC Kimlik No:354***506) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına; 
Aşağıda numaraları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

   Mah/Köy - Ada/Parsel                   1. Satış Tarihi                         2. Satış Tarihi                Kıymet
Çorum/Alaca/Yıldızhan 230/4        08/05/2024 10:25                 05/06/2024 10:25        636.475,00 TL
Çorum/Alaca/Karaçal 108/2           08/05/2024 10:36                  05/06/2024 10:36       156.250,40 TL
Çorum/Alaca/Karaçal 118/1            08/05/2024 10:47                   05/06/2024 10:47       160.722,10 TL
Çorum/Alaca/Karaçal 114/18         08/05/2024 10:58                   05/06/2024 10:58       212.100,60 TL                                                                                                                                              


 

#ilangovtr Basın No ILN02023038