02.06.2018, 00:15 204

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-2

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

d) Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

e) Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

f) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

g) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında ilgili kanunları gereğince takip edilen ve 18.05.2018 tarihine veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

h) İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i alacakları (idari para cezaları ve özel idare payı hariç),

ı) Belediye alacakları,

i) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer'i alacakları,

j) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

Ayrıca 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı.

3. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI:

Mükellefler, Kanunda belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması 18.05.2018 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmemekte. Ancak artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilemeyecek.

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi ödenmesi gerekiyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları şartıyla artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50'si 2018 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemeyecek.

İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararlarının artırılan matrahlardan indirilmesi mümkün değil.

Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, Kanunda belirtilen ilgili gelir unsurları itibarıyla da matrah artırımı yapılması zorunlu.

3.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı:

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

2013 yılı için...................%35,

2014 yılı için...................%30,

2015 yılı için...................%25,

2016 yılı için...................%20,

2017 yılı için...................%15

oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekiyor.

Gelir vergisi mükellefleri için artırıma esas olacak matrah, üzerinden gelir vergisi hesaplanan matrah olacak. Ancak anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların tutarı;

a) Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için;

2013 yılı için....18.095 TL'den,

2014 yılı için....19.155 TL'den,

2015 yılı için....20.344 TL'den,

2016 yılı için....21.636 TL'den,

2017 yılı için....24.525 TL'den

b) Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için;

2013 yılı için....12.279 TL'den,

2014 yılı için....12.783 TL'den,

2015 yılı için....13.558 TL'den,

2016 yılı için....14.424 TL'den,

2017 yılı için....16.350 TL'den

(SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@