Dîl harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma,
Bir teselli ver gelip bâri dîl-i naşâdıma… (Hasta gönül)
Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdâdıma
Dîni ayrı kâfir olsa rahmeder feryâdıma… ( Rahmeder: Acır )
Güfte: Enderunî Vâsıf Bey, Beste: Tanburî Ali Efendi, Makam:Segah

Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende (Ağyar=rakip, geşt-ü güzar=gezmek)
Ben ağlayayım hasret ile günc-i mihende (Günci mihen =Dert köşem)
Ey her gülüşü âleme bir gülşen-i hande (Gülşen=gül bahçesi, Hande:Gülüş)
Bir gün gelecek ağlayacaksın bana sen de…
Güfte: Süleyman Nazîf, Beste: Bîmen Şen, Makam : Hicaz

Düş ben gibi bir aşka sadâkat ne imiş gör. (Sadakat= Bağlılık)
Vuslat demi beklerken, o firkât ne imiş gör.(Vuslat:Kavuşmak, firkat: Ayrılık)
Yok yok güzelim düşme sakın öyle belâya,
Gel kalbime gir orda felâket ne imiş gör…
Güfte: Hüseyin Rifat Işıl, Beste: Şerif İçli, Makam: Sabâ

Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen imâların, (Cevr=dert, vuslat:Kavuşma)
Zûlm olur artık bu gûna nâz ü istiğnâların, (Güna= Türlü, İstiğna= naz,niyaz)
Gün gelir elden gider elbet bahârı hüsnünün, (Hüsn=güzellik)
Hangisi kalmış cihanda dem süren Leylâ'ların…
Güfte: İbrahim Akçam, Beste : Şerif İçli, Makam : Rast

Sen de mi hâlâ esir-i zülf-i yâr olmaktasın,(Yarin saçlarının esiri)
Uslan ey dil uslan artık ihtiyâr olmaktasın
Bilmiyorsun kendini zâr ü nizâr olmaktasın(Zar-ü nizar= Ağlamak, inlemek
Uslan ey dil uslan artık ihtiyâr olmaktasın
Güfte : ??? Beste: Ûdî Hasan Bey, Makam : Isfahan

Bu güzel şarkılardan sonra halimi, ahvalimi şu dörtlükle ifadeye çalışayım.
Hikmetle, felsefeyle kaynaşırız bu âlemde,
Asumanda Sema’yla anlaşırız bu âlemde,
Gönül gözü kapalı ademlerle yoktur işimiz,
Güllerle, bülbüllerle çağrışırız bu âlemde…(Mehmet Özata)

Geçen hafta Çorum’lu sanat dostlarımdan şair ve yazar Selahattin Aydemir üstadımla Kadıköy Haldun Taner Tiyatrosunun önünde buluşarak hasret giderdik.
Selahattin bey uzun yıllar emek vererek hazırladığı “ Dünyanın En Büyük Yalanı, SOYKIRIM” adlı kitabını takdim etti. Hazırlık aşamasında incelediğim ve okuduğum bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim.
Çorum’da Diyanet kitapevinden ve internetten temin edebilirsiniz.
Selahattin bey kitabın başında ;
“Müslüman tebaanın, 1900-1922 yıllarında eli silah tutan bütün erkekleri
(4 milyondan fazla) Yemen’den Bosna’ya, Kerkük’ten Filistin’e, Musul’dan Libya’ya kadar on bir cepheye dağılmış; bu yüzden köylerde ve şehirlerde Ermeni saldırılarına karşı koyacak erkek gücü kalmamıştı.
Bu hizmetimi, Ermeni canilerin Müslüman köylerini ve mahallelerini basarak öldürdükleri sivil ve silahsız masum analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın ve yavrularımızın aziz ve pâk ruhlarına ithaf ediyorum.” diyor.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol