20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV iade sürecinde çok önemli değişiklikler yapıldı.

Anılan Tebliğ uyarınca aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile vergi idaresince istenen diğer belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla Katma Değer Vergisi Risk Analizi Sistemi (KDVİRA) tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

Hızlı iade uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması.

Uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi), İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi), ATU (Artırılmış Teminat Uygulaması) ve NTU (Normal Teminat Uygulaması) karşılığı iade alabilmeleri mümkün değil. Bir başka ifade ile bu mükelleflerin nakden KDV iade taleplerini KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre talep etmeleri durumunda, iade edilecek %50'lik tutardan sonra kalan bakiye tutar ancak YMM Raporunun vergi dairesinin onayından geçmesinden sonra mükellefe iade edilebilecek. Bu nedenle nakden KDV iadesi taleplerinde seçilecek yöntem belirlenirken, mükelleflerin teminat mektubu masrafı ile YMM raporunun vergi dairesince onay tarihine kadar geçecek takribi sürenin finansman maliyetini karşılaştırmaları gerekecek.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol