24.02.2017, 00:44 792

KDV UYGULAMALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 seri no.lu KDV Tebliği ile vergi idaresinin uygulamalarına yönelik çok önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır:

1. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulacak kurumlar arasına dahil edildi.

2. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere, hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında kısmi KDV tevkifatı uygulanmayacak.

3. Fazla veya yersiz tevkif edilen KDV'nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV'nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmayacak. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmayacak. Bu durumda işlemler tevkifat uygulanmadan önceki haline  döndürülecek.

4. Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, yapı denetim hizmeti, servis taşımacılığı hizmeti, her türlü baskı ve basım hizmeti, işgücü temin hizmeti, turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade taleplerinin teminat verilerek yerine getirilebilmesi uygulaması kaldırıldı. 5.000 TL ve üzerindeki bu mahsuben iade talepleri sadece vergi inceleme raporu ile yerine getirilebilecek.  

5. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri ile ilgili 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilebilecek. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, YMM raporu sonucuna göre çözülecek.

6. KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşülecek.

7. KDV Kanunu'nun geçici 17. maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacak.

8. Yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edildi.

İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler ise KDV’ye tabi bulunmakta.  

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisna. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecek. Ancak serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacak.

9. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacak. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacak.

10. 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesabına dahil edilebilecek.

11. Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsup edilebilecek.  

12. Aynı işlem dolayısıyla tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağının doğması durumunda, öncelikle tevkifattan kaynaklı KDV alacağının iade prosedürü takip edilerek iade gerçekleştirilecek.   

13. Dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecek.

14. Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün.

15. İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilecek.

Mevcut uygulamada nakden iadesi talep edilen tutar kadar teminat mektubu verilmesi durumunda KDV iadesi, vergi dairelerinin iş yükü, kontrol süreci gibi gerekçelerle asgari 1 ay sürmekte. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:38
İkindi 16:04
Akşam 18:47
Yatsı 20:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@