Tahir Eşkil: “Eğitim-Bir-Sen vicdanların sesi, kazanımların adresidir”

Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkan Tahir Eşkil, 14 Şubat 1992 tarihinde, şair, yazar, fikir adamı Mehmet Akif İnan öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in, azim, kararlılık, fedakârlık, sebat, gayret, dua ve başarı manzumesi olan 22 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Tahir Eşkil: “Eğitim-Bir-Sen vicdanların sesi, kazanımların adresidir”

Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkan Tahir Eşkil, 14 Şubat 1992 tarihinde, şair, yazar, fikir adamı Mehmet Akif İnan öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in, azim, kararlılık, fedakârlık, sebat, gayret, dua ve başarı manzumesi olan 22 yılı geride bıraktığını ifade etti.

14 Şubat 2014 Cuma 22:17
Tahir Eşkil: “Eğitim-Bir-Sen vicdanların sesi, kazanımların adresidir”
Eğitim-Bir-Sen’in, genelde, insanlık tarihiyle eş hak-batıl mücadelesinde hakkı tahkim ve tavsiye etme görevini yerine getirmek, ait olduğu medeniyetin değerlerini muhafaza ve müdafaa etme görevinin bir sonucu olarak iyilikleri önermek ve kötülükleri önlemek; özelde ise, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek üzere kurulduğunu kaydeden Eşkil, “Eğitim-Bir-Sen, üç yüzyıl fiziki olarak geriye çekilen, yüz elli yıl da ruhuna yönelen saldırılar karşısında içine kapanan milletimizin ‘kaybettiğini kaybettiği yerde arama’ gayretiyle eğitim sahasında milli bir duruş meydana getirme, bu milli duruşu ise özündeki ateşi harlandırarak bütün yurt sathına yayma düşüncesinin tezahürüdür” dedi.

Sendikanın, enerjisini, gücünü, imkânlarını milletten aldığını ve ancak milletin tam karşısında konumlanarak milletin ruh kökünü tahrip etmeye yönelen askeri, siyasi, muvazi her türlü yapının çağdaş metotlarla millete kurabileceği tuzaklar karşısında uyanık olmanın ve gerektiğinde saldırıları püskürtmenin zinde gücü olduğunu belirten Tahir Eşkil, milletin safında, milli bir duruşla değerleri savunan, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesine çalışan Eğitim-Bir-Sen’in geçmişte çalışanlarla kucaklaşmasının önüne çeşitli engeller çıkarıldığını ifade etti. Eşkil, “Eğitim-Bir-Sen, siyasal ve bürokratik destekle mesafe kat eden, vicdanlara pranga vuran sendikalar karşısında verdiği varlık mücadelesinden başarıyla çıkabilmiş ve Türkiye’nin en büyük sendikası olmayı başarmıştır.

Yukarıdan aşağı doğru teşkilatlanan yapıların tersine tabandan tavana doğru teşkilatlanan yapısıyla çalışanların temsilcisi olmayı hak eden Eğitim-Bir-Sen, vicdanların sesi, kazanımların ise adresi olmuştur. Ülkemizin demokratik standartlarının yükseltilmesi, demokratik teneffüs alanlarının artırılması, millete tuzak kuranların oyunlarının bozulması doğrultusunda meydanlara çıkarak ‘Hâkimiyet milletindir’ diye haykıran Eğitim-Bir-Sen, ekmeğin ancak özgürlükle birlikte büyütülebileceği anlayışını benimsemekle kalmamış, özgürlükler konusunda yol açmak ve yol almakla özdeşleşmiştir” dedi.

Eğitimi milletin topyekûn uyanışının manivelası olarak değerlendirdiklerini belirten Eşkil, mutlu ve müreffeh bir Türkiye idealine yerli fikirlerle katkı sunma mücadelesi olarak değerlendirdiği yolculukta geride bıraktığı 22. yılda kendisinden beklenenleri gerçekleştirmeye devam eden Eğitim-Bir-Sen’in, 23. yılda da özlük ve özgürlük mücadelesinde yeni kazanımlar ortaya koymaya devam edeceğini söyledi.
Son Güncelleme: 14.02.2014 22:17