12 Şubat 2014 Çarşamba 22:12
“Demokratik Platform” üyeleri Eğitim Sen yönetimine talip
Platform adına konuşan Özgür Çolak, 100 yıllık mücadele geleneğinden gelen Eğitim Sen’in Encümen-i Muallim’den, TÖS’ ten, TÖB-DER’ den aldığı mücadele deneyimiyle eğitim emekçilerinin bağımsız örgütlenmesinin devamı olan bir sendika olduğunu dile getirdi.

Eğitim Sen’in yeni bir kongre sürecine girdiğini ifade eden Çolak, 9. Olağan Genel Kurul takvimine göre ilçelerde ve işyerlerinde temsilcilik ve delege seçimlerinin tamamlandığını, 22 Şubat tarihinde de Şube Olağan Genel Kurulu’nun yapılacağını bildirdi.

Çolak, açıklamasında şunları söyledi:

“Bizler, ‘Demokratik Platform’ anlayışı etrafında bir araya gelmiş Eğitim Sen üyeleri olarak, mücadele geçmişimizden aldığımız deneyimler ışığında bu genel kurul sürecinin başlamasından bu yana sendikamızın ilkeleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Bu bilinçle de sendikamızın Şube Olağan Genel Kurulu’nda şube yürütme kurulu ve diğer organlarına aday olmaya karar verdik.

Sendikamız Eğitim Sen 2014 Genel Kurul sürecine girerken, ülkemiz aynı zamanda yerel seçimler sürecine de girmiş bulunmaktadır. AKP’nin 12 yıllık iktidarı sürecinde, toplumun tüm kesimlerine yönelik hak gaspları artarak devam ederken, bu politikaların en çok zarar verdiği alanlardan birisi de eğitim alanındaki uygulamaları olmuştur.

Eğitim sistemindeki 4+4+4 uygulamasının yarattığı tahribatlar hala devam ederken, hükümetin cadı avını sürdüren siyasi kadrolaşma politikaları, eğitim sistemini her geçen gün çürütmekte, tüm eğitim bileşenlerine zarar vermeye devam etmektedir.

Başta eğitim alanındaki uygulamalar olmak üzere, tüm kamunun, toplumun hükümet tarafından kuşatıldığı bu süreçte, doğru politikalarla yürütülecek mücadele anlayışı; emeğin özgürleşmesine, demokratik bir Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Gün siyasal iktidarın otoriter, baskıcı saldırılarına karşı; birleşme, mücadeleyi yükseltme zamanıdır.

Türkiye demokrasi mücadelesinin en özgün deneyimlerinden olan Gezi Eylemleri’nin yarattığı deneyimlerin iyi değerlendirilmesini; toplumsal mücadelenin birbirini ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, farklılıkları yok saymadan birlikte, birleşik mücadele anlayışıyla yapılabileceğinin artık görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Etkisizleşen, bölünen değil, daha güçlü bir Eğitim Sen’i birlikte yaratmak için adayız. Eğitim emekçilerinin ekonomik ve demokratik taleplerinin daha etkin biçimde hayata geçirilmesi için, ntelikli, kamusal, laik, bilimsel bir eğitimin hayata geçirilmesi için, niçin, neden alındığı belli olmayan eylem kararlarının alındığı bürokratik bir sendikal anlayış yerine, sözün, yetkinin ve kararın üyelerde olduğu demokratik, açık bir sendikal örgütlenme için, Emek ve Demokrasi güçlerini ayrıştıran, dışlayan değil, birleştirici görev üstlenen bir sendikal anlayışı yeniden geliştirmek için, eğitim emekçilerinin ve eğitimin sorunları karşısında içe kapanan yalnızlaşan değil Çorum’daki tüm emek örgütlerini, sendikaların ortak mücadelesini geliştirmek için halkla bütünleşen bir sendikal anlayışı geçekleştirmek için, Milli Eğitim Bakanlığı ve yereldeki yetkililerin uygulamaları karşısında üyesinin haklarına sahip çıkan, sorunlara müdahale eden, çözümsüzlük değil, alternatifini ortaya koyan yaklaşımları gerçekleştirmek için, “ben” değil, “biz” anlayışını geliştirmek; sendikal yapıda katılımcılığı, saydamlığı, çoğulculuğu, üye inisiyatifini güçlendirmek için adayız.

Şube olarak geçmişte pek çok olumlu çalışma geçekleştirdik. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Türkiye’ye örnek olmuş Eğitim Sen Kültür Merkezidir. Yeni dönemde de Kültür Merkezi’nin ilimizde herkesin daha kolay yararlanmasını sağlayacak biçimde yeniden örgütlenmesi sağlanmalıdır.

Sürgünler, angarya çalışma hala eğitim sisteminin bir parçası eğitim emekçilerinin kaderi olmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz süreçte yüzlerce eğitimci arkadaşımız Norm Kadro, Gezi eylemleri bahane edilerek, isteği dışında sürülmüş ve cezalandırılmıştır. Üyelerimizin özlük ve hukuksal haklarına yönelik saldırılara karşı mücadele edilmesi bir ihtiyaçtır.

Bir eğitim örgütü olarak eğitim alanındaki uygulamalara, üyelerin eğitimine ilişkin sendikamıza ve hepimize daha büyük görevler düşmektedir. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha fazla çalışma gerçekleştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. 1 milyon kişiye yaklaşan iş kolumuza katılan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun için eğitim ve örgütlenme modelleri geliştirilmelidir.

9. Olağan Genel Kurula, sendikamızın kuruluşundan 18 yıl sonra gerçekleştiriyoruz. Herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki ülkedeki sendikal hareket ve emek güçleri her geçen gün zayıflamakta. KESK ve Eğitim Sen’e yönelik toplumun, üyelerin beklentisi eski düzeyde değil. Sendikal yapının, mücadele anlayışının yenilenmesi, örgütsel aksaklıkların giderilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Genel Merkez’in açıkladığı kongre takvimine göre Mayıs ayında Genel Merkez Genel Kurulu ile birlikte Tüzük Kurultayı gerçekleştirilecektir. Bu nedenle şube kongrelerinden başlayarak, örgütsel tıkanıkları aşmak ve örgütün yenilenmesi için bu süreç bir fırsattır.

Siyasal partiler Kanunu ve Sendikalar Kanunu’nun demokratikleşmesini savunan bir sendika olarak önce kendi sendikal yapımızı daha demokratik, günün koşullarına uygun şekilde yenilemek durumundayız.

Bizler de bu tüzük kurultayının örgütün kendisini yenilemesi için bir fırsat olarak görüyoruz.

Eğitim Sen artık işyerlerinde delege seçilme sürecinde yaşanan kırılmalara son vererek “Doğrudan Seçim” adı verilen üyelerin katılımıyla şube genel kurullarını gerçekleştirmelidir.

Diğer sendikalardan daha ileride olmasına karşı geçerliliğini yitiren yürütme kurulu içerisinden seçilen başkanlık modelinden kadın ve erkeğin eşit temsiliyetini sağlayan yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

Çoğunluk sistemi yerine daha çok temsiliyet sağlayan, çoğulculuğu güçlendiren; Nispi Temsil sistemi uygulanmalıdır.

Bizler, Demokratik Platform üyeleri olarak, tüm bu görüşlerimizi paylaşmak, daha güçlü bir Eğitim Sen, daha güçlü bir KESK için Eğitim Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu’na adayız.”

Demokratik Platform’un yönetim kurulu listesinde Özgür Çolak ile birlikte Nuran Köse Özkurşunlu, Turhan Varol, Nur Kalaycı Tengiz, İsmail Alıcı, Sertan Yılmaz ve Halil Özbent yer alıyor.
(Taner ŞİMŞEK)
Son Güncelleme: 12.02.2014 22:12