22.01.2021, 00:03 88

ZORLUKLAR KARŞISINDA, SABIRLI OLMAK

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Sabır; güçlükler karşısında kişinin Allah’tan korktuğu ve rızasını ümit ettiği için, nefsini fenalığa bırakmayıp tutması veya emirleri yapmakta, yasaklardan sakınma da, başa gelen bela ve musibetlere tahammül etme, direnç gösterme ve katlanma olarak tarif edilmektedir.

İnsanın hayattaki başarısı sabretmesine bağlıdır. İlim ve sanatta yükselmesi, ticarette ilerlemesi, okullarda başarılı olması, hastalıklardan, bela ve musibetlerden salimen kurtulması hep insanın sabretmesi ile mümkündür.

Yüce Allah (cc) Ahzap suresinin 35. ayetinde peygamberimize sabrı tavsiye ederek buyuruyor ki: “Peygamberden ülül-azım olanların sabrettikleri gibi sen de sabret! Onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme.” Peygamber efendimiz (sav)’de bir hadislerinde “Sabreden zafere kavuşur” buyuruyor. Onun için halk arasında da “Sabreden derviş muradına ermiş” denilmektedir.

Sabredenler Allah’ı yanlarında ve yardımcı olarak bulurlar. Nitekim Bakara suresinin

45. ayetinde de; “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz) Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında, herkese zor ve ağır gelen bir görevdir” buyrulmaktadır. Müfessirlere göre bu ayette geçen sabır, oruç demektir. Peygamber Efendimiz de hadislerinde,“Oruç sabrın yarısıdır” buyurmuştur. Hatta Efendimiz, evlenmeye imkân bulamayanların oruç tutmalarını tavsiye etmiş, orucun şehevi arzuları dizginleyeceğini, insanın o konuda sabırlı olacağını haber vermiştir.

Oruç ve namaz; imanı takviye eder güçlendirir, nefsin kibrini kırar tembelliği ve uyuşukluğu önler ve zor işler karşısında insanı güçlü kılar.

İnsanın başına bir bela ve musibet geldiği zaman hemen isyan etmemeli. Namaz ve sabırla Allah’a sığınmalıdır. Çünkü namaz ve sabır insanın nefsine karşı en büyük silahıdır. Bolluk, bereket, saadet ve mutluluk içerisinde iken insan bu nimetlerin kıymetini bilemez. Madden ve manen işleri yolunda olan insan rehavete kapılır da, bazen bunların şükrünü gereği gibi ifa etmeyi unutur. Bazen de dünya malı, hanı-hamamı, evladı iyali, işi gücü ve dünya zevk ve nimetlerine olan tamahı, insanı isyana sürükler. Bu isyan yaygınlaştığı ve hududu aşarak gayretullaha dokunduğu zaman Cenab-ı Hak insanların sabrını denemek, sınamak ve imtihan etmek için onlara bir takım belalar ve musibetler verir. Bunların karşısında sabredenler mükâfatını Allah’tan alır, sabretmeyenler ise ihsansız, yardımsız kalır.

Nitekim Allah (c.c) Bakara suresinin 155, 156. Ve 157. ayetlerinde: “Yemin olsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma (fakirlik) ile imtihan ederiz (deneriz, sınarız). Ey peygamber sen sabırlı davrananları müjdele. İşte o sabredenler kendilerine bir bela ve musibet geldiği zaman “Biz Allah için varız ve biz sonunda O’na döneceğiz derler, işte Rablerinden bağışlanmalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır” buyrulmaktadır.

Her aile reisi evinde bulunan aile efradının çobanıdır. Onları gerçek bir Müslüman gibi yetiştirmekle ve gerçek bir Müslüman gibi yaşamalarını sağlamakla mükelleftir. Aile reisi, aile fertlerini dünyanın ve ahiretin bela ve musibetlerinden de, mesela cehennemin ateşinden de korumakla sorumludur. Yüce Allah (c.c.) Peygamberimize hitaben, “ Aile efradına namazı, (Dinî sorumluluklarını yapmalarını) emret. Sen de o konuda sabırlı ol” buyuruyor. (Taha, 20/132) Demek ki insan, ehline namazı emredecek, onlara dini vazifelerini yaptırmakta karşılaşacağı bir takım zorluklara da sabredecek, keza kendi de bu görevleri yapma konusunda sabırlı ve azimli olacaktır.

Rabbimiz bu konuda müminlere de, “ Ey iman edenler! Kendinizi ve aile efradınızı yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun” buyurmaktadır.(Tahrim, 66/6)

Halk arasında, “İnsan eder kendine, eder kendi kendine” derler. Bu doğrudur. İnsanın başına gelenler ya elinden ya dilinden veya nefsindendir, amma muhakkak kendindendir.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Başınıza gelen her bela ve musibet, kendi ellerinizin kazandığı (günahlar) yüzündendir. Allah ise günahların birçoğunu bağışlıyor (da bunlardan dolayı bela ve musibet vermiyor.)” buyurmaktadır.(Şura,42/30)

İşte bunun gibi başımıza gelen bela ve musibetlerin kendi nefsimizden olduğunu beyan etmek üzere bir ayet-i kerimede de: “Başınıza bir iyilik gelirse bu Allahtandır, eğer bir fenalık, bir bela ve musibet gelirse o da kendi nefsinizdendir” buyurmuştur. (Nisa, 4/79)

Allah zalim değildir, kimseyi yapmadığı ile cezalandırmaz. Ancak herkes yaptığı ile cezalandırılır veya mükâfatlandırılır. Yani cehennemde ateş yoktur. Herkes oraya giderken ateşini dünyadan kendisi götürür. O halde Allah’a verdiği bunca nimetler karşısında ibadet ve itaat ederken, nimetlere şükrederken ve sorumluluğumuz altındaki kişilere de, bu görevlerini yaptırırken karşılaşacağımız musibet, zorluk ve sıkıntılara sabır ve tahammül göstermek de önemli dini bir vazifedir.

Bilindiği gibi son zamanlarda bütün insanlığın başında, bir david 19 belası var. Bu bela, dünyanın neresinde ve hangi coğrafyasında yaşarsa yaşasın, hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten, hangi milletten ve hangi devletten olursa olsun, bütün insanlığı kuşatmış vaziyettedir. Bir yıl gibi kısa bir zaman içinde dünyada milyonlarca varan can alan ve milyonları etkileyen çok tehlikeli bu virüse (canavara) karşı, devletlerin yetkilileri, bu musibetten kurtulmak ve en az zararla atlatmak için bir takım ferdi ve toplumsal tedbirler almaktadırlar.

Bu meyanda bizim devlet yetkililerimiz de, daha işin hemen başında konunun ilim adamlarının tavsiye ettiği bir takım tedbirler almış bulunmaktadırlar. İnşallah millet olarak alınan bu tedbirlere harfiyen riâyet eder, uyar ve uygularsak bu musibetten en az zayiatla ve en kısa zamanda kurtuluruz. Her şeyden önce evden çıkmayarak ve TV lerden sık sık anons edilen alınacak 14 tedbire titizlikle uyarak, hem kendimizin, yakınlarımızın hem de topyekün milletimizin bu felâketten en kısa zamanda kurtulmasına yardımcı olmuş oluruz. Alınan tedbirlere uymak hem dini ve hem de milli vazifemizdir. Bu konudaki ihmal, hem günah, hem de kul hakkına tecavüzdür. Allah milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri felâketlerden korusun.

Hangi sebepten olursa olsun, insan karşılaştığı belâ ve musibetler karşısında, sabırlı olmalı, maddi ve manevi tedbirler almalıdır. Kişi böyle davrandığı zaman Allah’ı yanında bulur, insanın günahları af olur. Bu konuda müjdeyi peygamber efendimiz veriyor ve buyuruyor ki, “Herhangi bir yerine batan bir dikene varıncaya kadar; müminin katlandığı (sabrettiği) zahmet, çektiği acı hastalık, keder, hüzün, sıkıntı, belâ, musibet, felâket ve gamın ( her birisi ayrı ayrı) o kimsenin günahının bir kısmına kefaret olur.”(Ebu Davut)

Allah (c.c) bizleri, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü belaâ ve musibetlerden muhafaza eylesin, Belâ, musibet, kaza ve afetlere maruz kaldığımızda da sabr-ı cemil ihsan buyursun. Âmin.

Ankara'dan selam, sevgi, saygı ve dualarla.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
kapalı
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@