27.04.2020, 00:01 2349

ZİNANIN ÇEŞİTLERİ-3

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

ZİNANIN CEZASI

Zina insanlara, aileye ve topluma zararlı olduğu için, bütün İlahi dinlerce yasak edilmiştir. Zina toplumun ahlâkî ve aile düzenini yıkar, hayâ utanma ve iffet duygularını zedeler. Akraba, dost ve arkadaşlar arasında işlenen zina fiili, akrabalık bağlarının kopmasına, dostlukların yıkılmasına, arkadaşlıkların sona ermesine, karşılıklı itimat, sevgi, saygı ve muhabbet hislerinin zedelenmesine ve sevgi bağlarının yok olmasına sebep olur. Zina aynı zamanda nesebin ve soyun bozulmasına da sebep olur. Bu nedenlerle yüce Allah zinayı isrâ, nur ve ahzap surelerinin yukarıda meallerini verdiğimiz ayetleri ile yasaklamış ve haram kılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) de yine bazılarını yukarda zikrettiğimiz müteaddit hadisleri ile zinanın dinen haram olduğunu haber vermiştir.

Zina hem dinen ve hem de kanunen suçtur, zina fiilini işleyenler, suç işledikleri için cezalandırılırlar. Hem Medeni hukukta hem de, İslam hukukunda zina boşanma sebebidir. Karı kocadan birisi karşı tarafın zina ettiğini iddia ve ispat ederek boşanma davası açarsa, hâkimin takdir hakkı yoktur, hemen boşama kararını verir.

Türk Ceza Kanunun da zina fiili suç teşkil ettiği için, zina edenlere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

İslam hukukunda da zina fiili suç olduğundan dolayı bu fiili işleyenlere ceza verilir. Bu ceza nur suresinin ikinci ayetinde şöyle tespit edilmiştir.

“Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 değnek vurun; Allah'a ve Ahiret Günü'ne inananlar iseniz, Allah'ın cezasını uygulamada sizi acıma duygusu yakalamasın. Müminlerden bir gurup da bunların cezalarına tanık olsun.(Nur, 24/ 2)

Bu ayette zina edenlerden her birine ceza olarak 100 er değnek vurulması, bu ceza tatbik edilirken cezalılara acınmaması, merhamet edilmemesi, ayrıca ibret olsun diye cezanın uygulanmasını müminlerden bir gurubun da izlemesi emrediliyor.

Yüz değnek cezası bekâr olarak zina eden suçlulara tatbik edilmiş olmakla beraber, Peygamberimizin (s.a.v) zamanında ve daha sonra İslam hukukunun uygulandığı ülkelerde, evlilerin zina etmesi halinde (dul olsalar bile) verilen yüz değnek cezası “recm” şeklinde uygulanmıştır.

Recm, evlilik hayatı yaşamış Müslüman erkek ve kadının (boşanmış dul olsalar bile) bir meydanda ölünceye kadar taşlanmasıdır. Bu cezanın verilmesi için dört Müslüman erkek şahidin birlikte ve zina halinde gördük demeleri veya zina eden kadın ve erkeğin dört defa suçlarını itiraf etmeleri gerekir. Görüldüğü gibi recm, cezası, İslam ceza hukukunda son derece sınırlandırılmıştır. Bundan dolayı da recm cezası, ender denilecek olaylarda uygulanmıştır. Cezanın ağırlığı ölçüsünde, suçun ispatı üzerinde hassasiyet gösterilmiştir. Bu de İslam Ceza Hukuku’nun üstün hoş görüsünün ve ince ihtiyatının ulvi bir ifadesidir.

İslam Ceza Hukuku’nda cezaların tatbikinde iki önemli husus aranır. Birisi cezaî ehliyetin bulunması, ikincisi de, uç işlemede kasıt bulunmasıdır. ( Yeni Rehber ansiklöpedisi. C.20, s.352-353)

Bu cezalar zina suçlusunun dünyevi cezalarıdır. Zina suçunu ayrıca ahiret cezası da vardır.

Zina’nın Ahiretteki Cezasına gelince;

Semure b. Cündübün rivayet ettiği peygamberimizin rüyasıyla ilgili hadiste şöyle anlatılır:

Rüyasında Cebrail ve Mikail, Hz. Peygamber’e gelmişler. Bundan sonrasını Hz. Peygamber şöyle anlatmıştır: “Beraberce gittik, üst tarafı dar alt tarafı geniş, tandıra benzer bir şeye uğradık. Onun içinden gürültü ve sesler geliyordu. Baktık ve gördük ki, orada çıplak erkek ve kadınlar vardır. Onlara altlarından yakıcı bir alev geliyordu. Bu ateş onlara gelince sıcaklığın şiddetinden çığlık atıyor, bağırıyorlardı. Ben “Ey Cibril! Bunlar kimlerdir diye sordum. Dedi ki “Bunlar zina eden erkek ve kadınlardır. Bu onların kıyamete kadar sürecek olan azabıdır” dedi. (Buhari)

Zina edenlerin ahiretteki cezaları ile ilgili olarak Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

“Allah kıyamet gününde 3 zümreyle konuşmaz, onlara bakmaz, onları (günahlardan) temizlemez (affetmez), onlar için elem verici bir azab vardır. Onlar; zina eden ihtiyar adam, çok yalancı hükümdar (devlet başkanı) ve kibirli fakirdir.” (İbni Hanbel)

ZİNA İFTİRASI VE CEZASI

Zina ve fuhuş büyük günahlardan olduğu gibi, iffetli kadınlara zina ve fuhuş isnadı da büyük günahlardadır. Bu sebeple namuslu ve iffetli, hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara, zina suçunu işledi diye iddia ve iftira edenlerin, ettikleri yanlarına kalmaz ve cezalandırılırlar. Bu konuda nur suresinin 23 ve 24. ayetlerinde:

“Namuslu (iffetli), kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhinde şahitlik edeceği gün, onlar için çok büyük bir azap (ceza) vardır” buyrulmaktadır.

Zina iftirasını yapanların zikredilen ahiretteki cezalarının yanında bir de dünyalık cezaları vardır. Bu ceza da nur suresinin 4. ayetinde şöyle ifade edilmektedir.

“Namuslu kadına zina İsnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini de hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdılar.”

Rabbimiz bizleri huzuruna ak yüzle çıkanlardan, huzuru İlahide mahcup olmayanlardan, hesabı kolay görülüp kitabını sağ yanından alarak Cennetine giren ve cemalini görenlerden eylesin. ÂMİN…

Rabbimiz bizleri, aile efradımızı, akrabalarımızı, aziz milletimizi ve bütün insanlığı her türlü kazadan, beladan, şifasız hastalıklardan, dermansız dertlerden ve son dönemde bütün insanlık âleminin başına musallat olan Korona Virüs musibetinden muhafaza eylesin. ÂMİN…

Ankara’dan selam, sevgi. saygı ve dualarla..

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@