17.04.2020, 00:02 134

ZİNA-1

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Zina; dinen ve kanunen cezayı gerektiren, meşru olmayan cinsî münasebettir. Aralarında bir nikâh bağı bulunmayan mükellef, yani cezaî ehliyete sahip bir erkekle bir kadın arasındaki gayri meşru ilişkidir. Evlilik dışı cinsel ilişki anlamına da gelen zina, bütün İlâhî dinlerde yasaklanmış olan büyük- günahlardandır.

İslam’î açıdan korunması gereken beş maslahattan ikisi nefsin ve neslin muhafazasıdır. Neslin korunması aynı zamanda bütün insan cinsinin korunması ve yeni nesillerin iyi yetiştirilmesi demektir. Bu da, meşru nikâhla oluşturulan evlilik hayatına (aileye), kişilerin ırz ve namuslarına yönelik saldırı ve tecavüzlerin önlenmesi ile mümkündür. Bir toplumda zinanın yaygınlaşması, o toplumda nesebin ve soyun bozulmasına sebep olur. O halde zinanın yaygınlaşmaması ve yeni yetişen nesillerin bozulmaması (korunması) için devlet otoritesinin tedbir alması lazımdır, gerekir.

Zinanın suç ve haram olduğunu yüce Allah (c.c.) Kuran-ı Kerimin çeşitli âyetlerinde beyan etmiştir. Nitekim İsrâ suresinin 32. Âyetinde mealen: “Zinaya yaklaşmayın, çünkü o bir hayâsızlıktır, o ne kötü bir yoldur” buyrulmak suretiyle, zinanın çirkinliği ve kaçınılması gerektiği bildirilmiştir.

Yüce Allah nefsin korunmasını da emrediyor. Nefis insana daima kötülüğü emreder. (Yusuf, 12/53) İnsanı, Allah’ın hayâsızlık ve çirkin bir yol dediği edepsizliğe sürükleyen de nefistir. Onun için Allah-u azimüşşan, tahrim suresinin 6. âyetinde: “Ey insanlar! Nefsinizi ve aile fertlerinizi, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun” buyuruyor. Zina eden kişi nefsinin arzusuna göre hareket etmekle, Allah’ın emrine muhalefet etmiş ve nefsini korumamış olur. Böylece de, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş cezasını hak eder. Çünkü insanın başına bir iyilik gelirse o Allah’tandır, eğer bir kötülük gelirse o da nefsindendir.( )

Evet zina İslam dinde büyük günahlardandır. İbni Mesut hazretleri anlatıyor, dedim ki ey Allah’ın Resulü! Allah’ın nezdinde en büyük günah hangisidir? Efendimiz buyurdu ki: “ Seni yaratan Allah’a eş koşmandır. Seninle birlikte yiyecek diye evladını öldürmendir ve Komşunun hanımı ile zina etmendir”(Buhari) Görüldüğü gibi hadi-i şerifte, Allah’a eş koşmak, çocuğunu öldürmek gibi büyük günahlardan olan zinaya, gerçekten Allah’a ve ahiret gününe inanan, Cenneti uman ve cehennemden korkan hiçbir kimse yaklaşmaz. Çünkü Firdevs Cennetine varis olup, orada ebediyen kalacak olan bahtiyar insanların özelliklerinden birisi de, iffetini korumuş olmasıdır. Bu konu Müminun suresinin, 5-7 âyetlerinde meâlen, “ Ve onlar ki, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve câriyeleri hariç, bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir” diye ifade edilmiştir. İffetini koruyanların mükafatı da aynı surenin 10-11. âyetlerinde şöyle, “ Ve asıl bunlar varis olacaklardır. Evet Firdevs’e (Firdevs Cennetine) vâris olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar” beyan edilmiştir.

Allah Teâlâ yarattığı kulların zaaflarını yakinen bilir ve kullarını kötülüklerden korur. Kişinin Cennete girmesine engel olacak kötülülerden birisi de zinadır. Onun için Rabbimiz zinayı yasak etmiştir. İnsanların cehenneme girmesine en fazla ağzın ve fercin sebep olduğunu haber veren Rasulullah efendimiz, insanların cennete gitmesine en fazla sebep olanın da, takva ve güzel ahlak olduğunu beyan etmiştir. (Tirmizi) Durum böyle olunca insanın kendisini cehennemden koruması ve cennete layık bir kul haline getirmesi için, takva sahibi ve güzel ahlaklı bir kişi olmaya gayret etmesi ve iki dudağı arasındaki dilin ile, iki bacağı arasındaki tenasül uzvunu koruması çok önemlidir. Zaten Peygamberimiz de, bir hadis-i şeriflerinde, “Her kim ağzın iki dudağı arasındaki dilini ve iki bacağı arasındaki edep yerini kötülükten korumayı bana temin ederse, ben de o kişiye Cenneti temin ederim” buyurmuştur.(Buhari)

Nitekim Buhari’de yer alan bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz (s.a.v.): “Müminleri Allah’tan daha çok fenalıklardan koruyacak kimse yoktur. Bunun için Allah Teâlâ açık ve kapalı fuhşiyatı (Zinayı) haram kılmıştır” buyurmaktadır. Nitekim Allah (c.c.) mümin kullarını zina ve fuhşiyattan korumak için Furkan suresinin 68. Ayetinde; “Gerçek müminler Allah’a eş koşmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana, haksız yere kıymazlar ve de zina yapmazlar” buyurmuştur. Demek ki, hakikaten mümin olan kimse, zina ederek Rabbinin emrine muhalefet ederek, âsi olmak cüretini göstermez.

Sahabeden Ebu Umame’nin anlattığına göre:

Bir genç Peygambere (a.s.) gelerek, “Ey Allah’ın resulü, zina etmek hususunda bana izin ver” dedi. Orada bulunanlar gence, “Sus sus, öyle şey konuşulur mu?” diyerek engellemeye çalıştılar. Peygamber (a.s.), “Bırakın da yanıma gelsin” buyurdu. Genç Efendimizin huzuruna geldi. Peygamberimiz gence, “Annenin zina etmesi hoşuna gider mi” dedi. Genç, “Hayır Allah’a yemin olsun ki hoşuma gitmez. Allah beni sana feda kılsın” karşılığını verdi. Peygamberimiz gence, “Sen nasıl istemiyorsan, diğer insanlar da annelerinin zina etmesinden hoşlanmazlar” buyurdu. Peki, kendi kızının ve teyzenin zina etmeleri senin hoşuna gider mi?” buyurdu ve gençten aynı cevabı aldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz mübarek elini gencin omuzuna koydu ve “Rabbim bu kulunun günahlarını bağışla, onu zinadan koru” diye dua etti. Bundan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi.(İbni Hanbel). Evet, zina büyük günahtır. Hiç kimse, annesinin, eşinin, kızının, halasının ve teyzesinin zina etmesini istemez. Zina etmek isteyen kişi zina edeceği kadının da birisinin ya annesi, ya eşi, ya kızı, ya halası ya da teyzesi olacağını düşünmeli, kendisinin hoşuna gitmeyen bir işi bir başkasına yapmamalıdır. Çünkü gerçek mümin, kendisinin hoşuna gitmeyen bir işi başkasına reva göremez.

Peygamber Efendimiz (a.s.) hadislerinde, “ Zina eden, zina ettiği zaman, mümin olarak zina etmez. İçki içen, içki içerken mümin olarak içmez. Hırsız, hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz. Halkın gözü önünde yağmacılık yapan da, yağmacılık yaparken mümin olarak yapmaz” buyurmaktadır. (Buhari, Müslim) Hatta bir hadislerinde de, “Mümin zina ettiği zaman imanı onu terk eder. Onun üzerinde bulut gibi durur. Zinayı bıraktığında geri ona döner” buyurmuştur.(Ebu Davut) Şu halde Allah’ın haram kıldığı zina, içki, hırsızlık ve yağmacılık fiillerini yaparken kişi imansızdır, o anda ölür veya öldürülürse ahirete Allah korusun imansız gider.

(Sürecek)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@