31.10.2015, 00:10 249

VATAN SAVUNMASI-2

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Düşmanla savaşmak için daima madden ve manen hazırlıklı olmak, düşmanı caydırıcı askeri güç ve kuvvete sahip olmakta Allah’ın emridir. Nitekim Yüce Allah; “Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet (askerî güç) hazırlayın. Düşmanla savaşmak (cihad) için besili atlar (günümüzde ise en modern askerî silah, araç ve gereçler) hazırlayın. Onlarla (bu askerî güçlerle) Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmeyip Allah’ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz (caydırırsınız). Allah yolunda ne harcarsanız, Allah size karşılığını eksiksiz verir. Kesinlikle haksızlığa uğramazsınız” (Enfal Suresi, 160) buyurmaktadır.
Buradaki kuvvetten maksat düşmana karşı üstünlük sağlayan her çeşit savaş vasıtasıdır, araç ve gerecidir. Mesela; kara, hava, deniz vasıta ve silahlarıdır. Kara-hava-deniz ve demir yollarıdır. Ekonomik, teknik, teknolojik ve bilim gücüdür. Haberleşme, istihbarat ve telekomünikasyon alanındaki üstünlüktür. Kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşan üstün bir askeriî (ordu) güçtür.
İşte dinimiz, bütün bu sahalarda düşmandan güçlü olmayı ve her zaman hazırlıklı ve tedbirli bulunmayı emrediyor.
Bu ayette her ne kadar savaş aracı olarak “besili atlar”dan bahsediliyorsa da başka bir ayette daha başka nakil vasıtaları da yaratacağını bildiren Allah, on dört asır öncesinden bugünkü ulaşım vasıtaları, bugünkü nakil vasıtaları, bugünkü savaş araç ve gereçlerini de işaret etmektedir. Nitekim sözü edilen ayette Rabbimiz mealen; “Atları, katırları ve merkepleri binmeniz (ulaşım işlerinde) kullanmanız ve gözlere ziynet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilmediğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır” (Nahl Suresi 7-8) buyurmaktadır. Peygamberimiz de bir hadislerinde; “Düşmana, onun sahip olduğu silahtan daha üstün silahla karşılık veriniz” (Buhari) buyurmaktadır.
Demek oluyor ki, dinimizin emrine göre vatan savunmasında önce düşmanı caydıracak güce sahip olacaksın. Buna rağmen düşman saldırırsa, o takdirde düşmana, onun elinde bulunan ve savaş için gerekli olan silah, vasıta, araç, gereç ve her türlü askerî levazım konusunda onun elinde bulunanlardan daha üstün teknik ve teknolojiye, harp, silah, vasıta araç ve gerecine sahip olacaksın ve onunla düşmana karşı kahramanca savaşacaksın.
Yüce Allah; Vatan, Millet, Din ve Devlet düşmanlarına, fitne çıkaran, bölücü ve teröristlere karşı savaşmayı, onları zararsız hale getirmek için malla ve canla cihat etmeyi emretmiştir. Bu nedenle dinimiz bu nevi cihadı kutsal saymış, askerliğe önem vermiş, bu mukaddeslerin korunması uğrunda ölenleri Allah yolunda ölenler olarak telakki etmiş ve onlara şehitlik payesi vermiştir. Evet, sayılan millî ve manevî değerlerin korunması ve savunması uğrunda ölenler aslında ölümsüzlüğü seçenlerdir. Yani Allah yolunda ölen şehitlerdir. Allah (c.c) bu uğurda ölenlere (şehitlere) ölü denilmemesini, onların bir şekilde yaşayıp Allah’ın rızıkları ile rızıklandırıldıklarını haber vermektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde mealen; “Allah yolunda ölenler (şehitler) için, ölüdürler demeyiniz. Tersine onlar diridirler de siz farkında değilsiniz.” (Bakara Suresi, 154) Başka bir ayette de “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüdürler sanma. Aksine onlar diri oldukları gibi Allah’ın katında (O’nun özel nimetleri ile) beslenirler(rızıklanırlar)” (Âl-i İmrân Suresi, 169) buyurmuştur.
Esasında, Yüce Yaratan, kendi yolunda mallarını harcayanlara ve canlarını verenlere, bu özverilerinin karşılığında cennetini Kur’an’da da, İncil’de ve Tevrat’ta da vaat etmiştir. Nitekim bu gerçek Kur’an’da mealen; “Şüphesiz ki Ulu Allah, Allah yolunda din ve vatan düşmanları ile savaşırken düşmanları öldüren veya düşmanları tarafından öldürülerek şehit düşen müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak vadetmiştir. Kimdir, sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl büyük başarı budur.” (Tevbe Suresi, 111) şeklinde beyan buyurmuştur.
Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan tarlasına ne ekerse zamanı gelince onu biçer. Bazı insanlar bu fani dünyadaki inanç ve yaşantıları ile ebedi olan ahiret yurdu için iyi yatırımlar yaparlar, güzel tedbirler alırlar. Bu sayede ebedî âlemde mutlu ve mesut olurlar. O’nun için bu güzel kazanımları sağlayan tedbirleri alanların bu başarıları sebebiyle haklı olarak sevinmelerinin hakları olduğuna da ayette işaret edilmektedir.
Vatanımız, özgürlük için her hanesinde en az bir tane şehit olan yuvalardan oluşmaktadır. Vatanımızın tüm coğrafyası, savunulması için akıtılan kanlarla sulanan kutsal bir toprak parçasıdır. Hudutları şehit kemikleri ile çizilmiştir. Bu vatan, bu Kur’an ve bu ezanlar uğruna şehit olarak bize vatan bırakanlara rahmet olsun, selam olsun.
Vatanımız Anadolu, doğulusu batılısı, kuzeylisi ve güneylisi ile 87 milyon insanımızın ortak yurdudur. Gerçek vatan evladı ecdadının emanetine, yani vatanına ihanet etmez, edemez. 87 milyonun ortak paydası inancı ve imanıdır. Bu millet, Kelime-I Şehadet bayrağının altında birleştiği müddetçe, ne dış düşmanlarımız ve ne de içerden münafıklık yaparak onlara yardım eden hainler, kirli emellerine ulaşamayacaktır.
Bu millet her zaman olduğu gibi bu gün de, din devlet ve millet düşmanlarını kahredencek, yenecek ve yok edecek güce sahiptir. Bu güç Allah’ın emrine uyarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duğularıyla yaşamaktan kaynaklanan kahredici bir güçtür, yani Allah’ın yardımıyla oluşacak bir güçtür. Allah milletimizi yolunda birlik olmaktan mahrum etmesin.
Cumhuriyetimizin 92. Kuruluş yı dönümünde kutladığımız “Cumhuriyet Bayramı”mızı, sonsuza dek kutlamayı nasip etmesini, Cenab- Haktan niyaz ediyorum.
Ankara’dan selam, saygı ve dua ile.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@