31.08.2019, 00:06 77

VATAN MÜDAFASI-2

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Yeryüzünde yaşayan her canlı gibi, insanın da huzur, güven ve emniyet içerisinde yaşaması için fert olarak bir eve, millet olarak ta bir vatana ihtiyacı vardır. Bir milletin var olması, ayakta durması ve hayatiyetini devam ettirebilmesi ancak bir vatanının olması ve bu vatanı savunmak için de güçlü bir orduya sahip olması ile mümkündür. Onun için hürriyet ve özgürlüğüne çok düşkün olan milletimiz tarih boyunca on yedi tane devlet kurmuştur. Her zaman bir vatana sahip olmuştur.

Düşmanla savaşmak için daima madden ve manen hazırlıklı olmak, düşmanı caydırıcı askeri güç ve kuvvete sahip olmakta Allah’ın emridir. Nitekim yüce Allah “onlara (düşmanlara)karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet(askeri güç) hazırlayın. (Düşmanla) savaşmak (Cihad) için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onlarla (Bu askeri güçlerle) Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmeyip Allah’ın bildiği (düşman) Kimseleri korkutursunuz (caydırırsınız). Allah yolunda ne harcarsanız, Allah size karşılığını eksiksiz verir. Kesinlikle haksızlığa uğramazsınız. (6) buyurmaktadır.

Buradaki kuvvetten maksat düşmana karşı üstünlük sağlayan her çeşit savaş vasıtasıdır, savaş gereksinimidir. Mesela; Kara, Hava, Deniz vasıta ve silahlarıdır. Kara-Hava-Deniz ve Demir yollarıdır. Ekonomik, teknik, teknolojik ve bilim gücüdür. Haberleşme, istihbarat ve telekomünikasyon alanındaki üstünlüktür. Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinden oluşan üstün bir askeri (Ordu) güçtür.

İşte dinimiz, bütün bu sahalarda düşmandan güçlü olmayı ve her zaman hazırlıklı ve tedbirli bulunmayı emrediyor.

Bu ayette her ne kadar savaş aracı olarak “Bağlanıp beslenen atlardan bahsediliyorsa da başka bir ayette daha başka nakil vasıtaları da yaratacağını bildiren Allah, on dört asır öncesinden bu günkü ulaşım vasıtaları, bu günkü nakil vasıtaları, bu günkü savaş araç gereçlerini ve bu günkü haberleşme teknolojisini de işaret etmektedir. Nitekim sözü edilen ayette Rabbimiz mealen “Atları, katırları ve merkepleri binmeniz (ulaşım işlerinde) kullanmanız” ve “Gözlere” ziynet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilmediğimiz daha nice nakil vasıtalarını da yaratır”. (7) buyurmaktadır. Peygamberimiz de bir hadislerinde “Düşmana, onun sahip olduğu silahtan daha üstün silahla karşılık veriniz” (8) buyurmaktadır.

Demek oluyor ki, dinimizin emrine göre vatan savunmasında önce düşmanı caydıracak güce sahip olacaksın. Buna rağmen düşman saldırırsa, o takdirde düşmana, onun elinde bulunan ve savaş için gerekli olan silah, vasıta, araç, gereç ve her türlü askeri levazım konusunda onun elinde bulunanlardan daha üstün teknik ve teknolojiye sahip harp, silah, vasıta araç ve gerecine sahip olacaksın ve onunla düşmana karşı kahramanca savaşacaksın.

Yüce Allah; Vatan, Millet, Din ve Devlet düşmanlarına, fitne çıkaran bölücü ve teröristlere karşı savaşmayı onları zararsız hale getirmek için malla ve canla cihat etmeyi emretmiştir. Bu nedenle dinimiz bu nevi cihadı kutsal saymış, askerliğe önem vermiş, bu mukaddeslerin korunması uğrunda ölenleri Allah yolunda ölenler olarak telakki etmiş ve onlara şehitlik payesi vermiştir. Evet, sayılan milli ve manevi değerlerin korunması ve savunulması uğrunda ölenler aslında ölümsüzlüğü seçenlerdir. Yani Allah yolunda ölen şehitlerdir. Allah c.c. bu uğurda ölenlere (Şehitlere) ölü denilmemesini, onların bir şekilde yaşayıp Allah’ın rızıkları ile rızıklandırıldıklarını haber vermektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde mealen “Allah yolunda ölenler (şehitler) için “Ölüdürler” demeyiniz. Tersine onlar diridirler de siz farkında değilsiniz” (9) Başka bir ayette de “Allah yolunda öldürülenleri sakın “Ölüdürler” sanma. Aksine onlar diri oldukları gibi Allah’ın katında (O’nun özel nimetleri ile) beslenirler (rızıklanırlar)” (10) buyurmuştur.

Esasında Yüce Yaratan kendi yolunda mallarını harcayanlara ve canlarını verenlere, bu özverilerinin karşılığında cennetini Kur’an’da, İncil’de ve Tevrat da vaat etmiştir. Nitekim bu gerçek Kur’an’da mealen, “Şüphesiz ki Ulu Allah, Allah yolunda din ve vatan düşmanları ile savaşırken düşmanları öldüren veya düşmanları tarafından öldürülerek şehit düşen müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak vadetmiştir. Kimdir, sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl büyük başarı budur” (11) şeklinde beyan buyurmuştur.

Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan tarlasına ne ekerse zamanı gelince onu biçer. Bazı insanlar bu fani dünyadaki inanç ve yaşantıları ile ebedi olan ahiret yurdu için iyi yatırımlar yaparlar, güzel tedbirler alırlar. Bu sayede ebedi alemde mutlu ve mesut olurlar. O’nun için bu güzel kazanımları sağlayan tedbirleri alanların bu başarıları sebebiyle haklı olarak sevinmelerinin hakları olduğuna da ayette işaret edilmektedir.

Ne mutlu vatanını savunanlara, ne mutlu bu güzel tedbirleri alanlara. Nu mutlu dünyada vatansız, ahirette imansız kalmayanlara.

Ankara’dan Selam, Sevgi, Saygı ve dua ile.

*

1 Bakara 84

2 Tevbe 20

3 Bakara 193

4 Et’Tahrim 9

5 Mümtehine 9

6 Enfal160

7 Nahl 7-8

8 Buhari

9 Bakara 154

10 Al’i İmran 169

11 Et-Tevbe 111

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@