18.05.2012, 00:00 231

ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Dinî literatürümüzde ve halk arasında  “Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum. Keremi bol Rabbimizin  ruhî(manevî) hayatımıza olan bu ikramına  müminler olarak; çölün suya, gönlün sevgiye,  bülbülün güle, hasretlerin vuslata özlem duyduğu gibi hasret kalmıştık.

Üç Aylar;  ilahî rahmetin coştuğu,  gazab-ı  ilahinin sustuğu, rahmet ve mağfiret dalgalarının sahilimize vurduğu, manevî huzur ve  sükunun kalplere doğduğu,çok mübarek feyizli ve bereketli aylardır. Bu aylar gelmeden önce müminler maddî ve manevî hayatlarına çeki düzen vererek hazırlanırlar. Ev ocak, kap kacak temizlenir. Yiyecek içecek tedarik edilir. Günahlara tövbe ve istiğfar edilir, Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilenilir. Böylece bu kutsal mevsime günah kirlerinden arınmış olarak girilmeye çalışılır.

Bu aylara girince müminlerin manevî hayatı canlanır. Yeni bir dinamizm kazanır. Ruhları ulvî bir hava kaplar. Çünkü, bu ayların içerisinde Yüce Rabbimizin rahmeti ve mağfiretinin müminlerin üzerine  sağanak gibi yağdığı çok feyizli ve bereketli geceler vardır.  Müminler, bu gecelerin manevî kazanımına gönülden talip olurlar. İbadetlerinin karşılığında, bol bol alacakları sevabı, dualarının kabul olarak arzu ve isteklerine ulaşacaklarını,  tevbelerinin de kendilerini günah kirlerinden arındıracağını, böylece manevî felah ve kurtuluşa ereceklerini düşünüp,  ümit ederek heyecanlanırlar. Dokuz aydır her biri diğerine benzeyen tek  düze  hayatın yaşandığı  günler  artık geride kalmış, şimdi;  her biri madden ve manen  değişik yaşanan ve yeni manevî  kazanımlar sağlayan, günler ve geceler  yaşanmaya başlanmıştır. Mümin gönüller, bugün ve gecelerde  büyük bir coşku duyarlar, kendilerini Hakk’a ve hakikate daha  yakın hissederek büyük bir moral bulurlar.

Bu yıl, 22 Mayıs 2012 Salı günü inşallah üç ayları idrak edeceğz.Bizleri sağlık ve mutluluk içerisinde, millet olarak birlik beraberlih huzur ve hürriyet içerisinde mubarek üç aylara birdaha kavuşturan Allah’ımıza sonsuz şükürler olsun.

Recep  Ayı;  üç ayların birincisidir. Bu ayın manevî değeri çok büyüktür. Bu husus Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinde  ve Peygamber Efendimizin  hadislerinde  dile getirilmiştir. Nitekim Tevbe Suresi’nin 36. Ayet-i kerimesinde mealen; “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri  yarattığı günkü yazısında, Allah  katında ayların sayısı on ikidir.  Bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu Allah’ın  dos doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda  kendinize zulmetmeyin ” buyrulmuştur.

Haram aylarının hangi aylar olduğunu da Peygamber Efendimiz şu hadislerinde açıklamışlardır: “Muhakkak zaman, Allah’ın (c.c) yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir.  Sene on iki aydır. O aylardan dördü  haram aylarıdır. Bunlardan Zilkade,  Zilhicce ve Muharrem peş peşedir.  Birde Cemaziyelahir ile  Şaban ayları arasında  olan ve Mudar kabilesinin ayı olan Recep’tir.” (Buhari, Ehadi, 5, Tevhid, 24; Müslim, Kaseme, 29; Ebu Davud, Menasik, 67; Ahmet b. Hanbel, Müsned, I/37,73)

Bu ayet ve hadise göre “Recep Ayı” haram aylardandır.  İslam’dan önce de bu aya saygı duyulmuştur.  O devirde Recep ayı girince Arap kabileleri ona hürmeten savaşmayı bırakırlar, kılıcını kınına, okunu torbasına koyarlar, düşmanını görseler bile görmemezlikten gelirlerdi.

Peygamberimiz (s.a.v.)  üç aylar girince, “Ey Allah’ım! Recep ve Şabanı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur”  diye dua ederdi.(Ahmad bin Hambel, Müsned 1/259) Yine bu aylarla ilgili olarak Efendimiz; “Recep, Allah’ın ayı;  Şaban, benim ayım; Ramazanda ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. (Acluni, Keşf’ul Hafa, C.1, S. 423  No:1358)

Bu ayların diğer aylara olan üstünlüğünü de yüce Peygamberimiz; “Recep ayının diğer aylara olan üstünlüğü; Kur’an-ı Kerim’in diğer semavî  kitaplara; Şaban ayının  diğer aylara üstünlüğü; benim diğer peygamberlere; ve Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü de, Yüce Yaratanın, yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir”  sözleri ile ifade buyurmuştur.(Riyazü-Salihin)

Bilindiği gibi üç ayların içinde dört tane kandil gecesi vardır. Bunlardan Recep ayının ilk Cma gecesinde idrak edceğimiz Regaib gecesine 24 Mayısta, yine bu ayın 27. Gecesinde idrak edeceğimiz Miraç gecesine 16 Haziranda, Şaban ayının 15. Gecesinde idrak edeceğimiz Berat gecesine 4 Temmuzda ve Ramazan ayının 27. Gecesinde idrak edceğimiz Bin aydan daha hayırlı olan gecelerin sultanı Kadir gecense de 14 Ağustosta kavuşacağız inşallah.

Recep ayının gelmesi ile Peygamberimizin; “Ey Allahım! Recep ve Şabanı bizim için mubarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur” duasını sık sık yapalım. Hiç olmazsa Recep ve Şaban aylarının başında ortasında ve sonunda üçer gün oruç tutalım.Günahlarımıza tövbe edelim.İbadetlerimizi çoğaltalım.

Kandil gecelerinin de gündüzlerinde oruç tutalım, gecelerini ibadetlerle, töbe ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak,geçmiş namaz kılarak, büyüklere saygımızı,küçüklere sevgimizi sunarak, dul,yetim, fakir ve muhtaçları sevindirerek, dargın olduklarımızla barışarak ve küs olanları da barıştırarak geçirelim.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) üç aylarda bulunan mübarek gecelerin kıymet ve değerleri hakkında da; “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar; Recebin ilk gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve kurban bayramı geceleridir”  buyurmuştur. (El Feth’ül Kebir 2/923) Görüldüğü gibi, bu gecelerden sadece bir tanesi, yani kurban bayramı gecesi üç ayların dışındadır,diğerlerinin hepside üç ayların içinde bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)  Berat Gecesi ile ilgili olarak da; “Şaban ayının on beşinci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (c.c) bu gece dünya  semasına rahmeti ile  tecelli eder ve; ‘tevbe eden yok mu tevbesini kabul edeyim, rızık isteyen yok mu rızık vereyim, şifa isteyen yok mu şifa vereyim, başka isteği olan yok mu ona da istediğini vereyim’ der.”   buyurmuştur.(İbni Mace, İkametü’s Salat, s: 191)

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayıdır. Ramazan ayının şanı Peygamberimiz tarafından; “Başı rahmet, ortası mağfiret,  sonu da müminlerin cehennem  azabından kurtuluşudur ” diye belirtilmiştir.(Riyazüs-Salihin)  Ramazan ayı ayların sultanıdır; Ramazan; bütün anlamıyla Kur’an ayıdır,  oruç ayıdır, nübüvvet ayıdır, Ramazan yoksullara, düşkünlere, muhtaçlara ve kimsesizlere yardım ayıdır. Yüce Allah’ın ifadesi ile; “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir geceside bu Ramazan ayının içindedir.” (Kadir Suresi, Ayet: 2)  Ramazan ayı, bu gece ile şereflenir. Nitekim bir hadiste; “Ramazan ayı geldiği zaman, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlarda  zincire vurulur” buyrulmuştur. (Buhari,  Savm)

Netice olarak; Peygamber Efendimizin; “İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların  kıymetini bilmez,  aldanır. Onlar; sağlık ve boş vakittir” (Camiu’s sagir, Nun Maddesi) hadisi şerifini unutmayalım.  Boş vakitlerimizi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışarak  değerlendirelim. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Bir daha üç aylara, mübarek gün ve gecelere ulaşamayacağımızı düşünerek, elimizde olan fırsatları iyi değerlendirelim.  “Dün geçti yarın var mı? Güvenme gençliğine, ölenler hep ihtiyar mı?” sözünden ibret alalım.

Üç ayların ve o aylarda bulunan mubarek gün ve gecelerin sosyal ve toplumsal hayatmızda da çok büyük önemi vardır.Bu mubarek zaman diliminde yaşanan ibadet yoğunluklu günler ve geceler;milli birlik, beraberlik,kardeşlik,yardımlaşma ve dayanışmA duyğu ve düşüncelerinin artmasına,hatta bunların günlük hayatta yoğun olarak yaşanmasına sebep olmaktadır.Millet olarak şu günlerde çok daha fazla ihtiyaç duyulan bu duyğu ve düşüncelerin, toplumuza hakim olmasını ve üç ayların her türlü hayırlara vesile olmasını diliyorum. “Allah’ım! Recep ve Şabanı bizim için hayırlı eyle, bizi Ramzan ayına kavuştur” amin.                                                                     

Selam saygı ve dua ile.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@