19.06.2020, 00:41 62

TÖVBE-1

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Tövbe; lügatte nedamet, pişmanlık, insanın işlemiş olduğu günahlara pişmanlık duyup, Allah’ü teâlâdan af edilmesi ve bağışlanmasını istemesidir.

Tövbe; dinimizde haram ve günah olan şeyleri işledikten sonra, pişman olup Allah’tan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek ve karar vermektir.(Yeni Rehber ansiklöpedisi c.9, s 142)

Tövbe; tövbe ve istiğfarla Allah’ü teâlâya sığınmak, Allah’ü azimüşşana dönmek, müritlerin ilk adımı ve Allah yolunda ilerlemenin başlangıcıdır diye de tarif edilmiştir.

Allah’ın nurdan yarattığı melekler ömür boyu O’na itaat ederler, dumanlı ateşten yarattığı şeytanlar ömür boyu isyan ederler, topraktan yarattığı insanlar da ömür boyu hem itaat ve hem de isyan ederler. İtaat ve isyan açısından bakıldığında insan; itaat etme yönü ile meleğe, isyan etme yönü ile de şeytana benzer. İtaat kabiliyetini öne alarak insanı kâmil mertebesine ulaşan insan, melekten üstün bir varlık haline gelebileceği gibi, isyan kabiliyetini öne çıkararak da şeytandan daha muzır bir varlık haline gelebilir.

Yüce Yaratan rahmeti İlahiyesinin icabı insanı, işlediği günahları ile baş başa bırakmamış, günahkâr kullarını af ve mağfiret etmesi için, onlara günahına tövbe etme fırsatını vermiş ve insana, günahlarından dolayı tövbe ederek Allah’tan af ve mağfiret dilemesini emretmiştir.

Nitekim nur suresinin 31. Ayetinde mealen; “ Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz” buyurmaktadır. Demek ki günahkâr bir insanın, o günahtan kurtulması için, o günahı işlediğine pişman olması ve tövbe etmesi lazımdır. Tövbe ettiği zaman kul, Allah’ın tövbe edin emrini ifa etmiş olduğu için, yaratanının affına ve mağfiretine mazhar olmakta ve o günahın vebalinden kurtulmaktadır, bu ise Allah’ın kuluna bir lütfudur. Esas olan insanın günah işlememesi olmakla beraber, günah işleyenin de, Rabbi tarafından af edilmesi için hemen pişman olup tövbe etmesi ve o günahı bir daha işlememesi gerekir.

Tahrim suresinin 8. Ayetinde de yüce Allah (c.c.) mealen; “Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar” buyuruyor. Burada da Yaratan, mümin kullarına Peygamberi ve iman kardeşleri ile birlikte Cennete girmeleri için, bir daha o günaha dönülmeksizin ihlasla tövbe etmeleri gerektiğini, o takdirde kulun günahını bağışlayacağını, örteceğini ve cennetlik bir kul haline getireceğini müjdeliyor. Kulun yapacağı iş, günahına nasuh (dönülmeyen) bir tövbe ile tövbe etmesi ve Allah’tan mağfiret dilemesidir. Çünkü çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibi olan Rabbimiz tövbe eden, iman eden ve sonra da iyi işler ve salih amel sahibi olan kullarının kötülüklerini de iyiliklere çevirir.(Furkan, 25/70)

Enam suresinin 120. ayetinde ise mealen; “ Açık olsun, gizli olsun günahlardan sakınınız” buyruluyor. Günah olan bir iş Allah’tan başka kimsenin görmediği bir yerde (gizli) yapılacağı gibi, insanların da görebileceği bir yerde de, yani (aşikâre) de yapılabilir. Şüphesiz ki Allah, gizliyi de açığı da bilir ve görür. O halde günahın gizlisi de açığı da yapılmamalıdır. Yapılırsa da hemen tövbe edilmelidir. Açıktan yapılan bir günahın suçu daha büyük ve ağırdır. Çünkü insanlara kötü örnek olunmaktadır. Allah’ın rahmeti ve muhabbeti sonsuzdur. Onun için yaratanın rahmetinden ümit kesilmez. Kul ne kadar günahkâr olursa olsun, Allah (c.c.) kendisine şirk koşmayan kulunu isterse af eder. Konu ile ilgili olarak zümer suresinin 53. Ayetinde mealen, “ De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir” buyrulmaktadır.

Hud suresinin 3. Ayetinde de mealen “ Ve (Bu kitap-Kuran) Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tövbe etmeniz için indirildi…” buyrulmaktadır. Kuran-ı Kerim iyi ve sevap olan iş ve amellerin mükâfatını müjdelemek, kötü ve günah olan iş ve amellerin de cezası ile uyarmak için gönderilmiş bir kitaptır. O halde, müminin Kurandan haberdar olması, ondaki emir ve yasakları bilmesi, emirleri tutarak ve yasaklardan da kaçınarak yaşaması lazımdır. Böylece müminin tuttuğu yol Kuran yolu, Allah yolu ve Peygamber yolu olur. Yolu sıratı müstakim olanlar için de, ne korku ve nede üzüntü yoktur. (Fussılet/30) Kerim kitabımızda tövbe ve istiğfarla ilgili başka ayetlerde vardır. Fakat bu kısa yazımızda biz bu kadarı ile yetineceğiz.

Tövbe ile ilgili Peygamber (s.a.v.) in de müteaddit hadis-i şerifleri vardır. Onlardan bazıları da şunlardır:

Rasulullah (s.a.v.), “En iyiniz günahtan sonra hemen tövbe edeninizdir” buyruluyor.

(SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@