Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

HUZUR VE GÜVEN İÇİN TUTULACAK YOL-2

Ayrıca ayette, Müslümanların arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Kitap, Sünnet, İcma ve kıyas kaynaklarına başvurularak çözümü emredilmektedir. Böyle yapılmaz da, birtakım gizli ve kirli menfaatler gözetilerek; dedi ki, dedim ki gibi yanlış,...
24 Ağustos 2019

HUZUR VE GÜVEN İÇİN TUTULACAK YOL-1

İslam Dini başlı başına bir disiplindir. Yüce Allah, yarattıklarının nizam intizam, huzur ve güven içinde olmaları için, yaratılanların her konuda uyması gereken kuralları, bizzat koymuştur. Göklerin ve yerin nizam ve intizamı, göktekilerin...
23 Ağustos 2019

HAYATI GÜZEL YAŞAMAK

İnsanı yaratan, yaşaması için nimetler veren Allah'tır. Allah insanın hayatta kalacağı müddeti de tayin etmiştir. Ömür denilen yaşam müddeti, Allah'ın insana bir emanetidir. Emanete ihanet günahtır. Onun için hayat güzel, doğru...
16 Ağustos 2019

KURBAN VE KURBAN BAYRAMI

Bilindiği gibi 11 Ağustos 2019 Pazar günü mübarek Kurban Bayramının birinci günüdür. Bizleri sağlık, mutluluk, milletçe huzur ve hürriyet içerisinde bir kurban bayramına daha ulaştıran yüce Allah'ımıza hamt, dini bayramların kişi,...
09 Ağustos 2019

ÖMÜR ALLAH’IN EMANETİDİR

Yüce Allah kadın-erkek, fakir-zengin, işçi-patron, demeden herkese bir ömür vermiştir. Ömür insana Allah'ın emanetidir. Ömür emanetine ihanet etmeden huzuruma gelirsen, sana ölüm acısı, kabir yalnızlığı tattırmam, huzurumda mahcup,...
26 Temmuz 2019

HAYATTA BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK-2

3- Meşguliyet Gelmeden Boş Vaktin Kıymetini Bilmek İslam dini, zamana yani vakte çok önem vermiştir. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da zaman zaman vaktin üzerine yemin etmiş, Kur'an surelerinden birisine 'Asr” ismi verilmiş, bu...
20 Temmuz 2019

HAYATTA BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLMEK-1

İnsan ölümlü bir varlıktır. Doğar, yaşar ve ölür. İnsanın yaşaması için maddî ve manevî birçok şeye ihtiyacı vardır. O'na yaşaması için muhtaç olduğu her şeyi yaratanı verir. Yaratan sonsuz güç ve kudret sahibidir. O'nun...
19 Temmuz 2019

FETULLAH’CILARIN FİTNESİ-2

Yıllardır devletimizin ve milletimizin karşısına mertçe çıkarak düşmanlık yapamayan bir takım devlet ve milletler, geçmişin hesaplarını sinsice ve yerli ve yabancı fitneci terör odaklarını kullanarak görmeye kalkmışlar, milletimizin...
10 Temmuz 2019

FETULLAH’CILARIN FİTNESİ-1

Fitne kelimesi sözlüklerde; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve ara bozuculuk olarak açıklanır. Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmaya ve insanları isyana...
09 Temmuz 2019

HACILARI UĞURLARKEN

Bilindiği gibi İslam'ın şartı beştir. Bunlar; Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek ve Hacca gitmektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de 'HACCA GİTMEK” tir. Evet Müslüman,...
05 Temmuz 2019

HAC İBADETİ

Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından birisidir. Bilindiği gibi İslam'ın şartları; Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de zengin...
28 Haziran 2019

YAZ KUR’AN KURSLARI

Değerli Okuyucularım! Yüce Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetler pek çok ve çeşitlidir. Nitekim Kur'an-ı Kerimde 'Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız bitiremezsiniz.” (1) buyurulmaktadır. Allah'ın...
21 Haziran 2019

GÜNAH HASTALIĞINA, DELİDEN AKILLI CEVAP.

Allah dostlarından olan Bayezid-i Bestami hazretleri bir gün, tımar hanenin (Akıl hasta hanesinin) önünden geçerken, oradaki bir doktorun akıl hastalarını tenvir ve irşat ederken görür. Bayezid-i Bestami hazretleri doktoru bir müddet dikkatlice...
14 Haziran 2019

RAMAZANIN AYININ ARDINDAN-2

Peygamber efendimiz, amellerin kesintisiz ve devamlı olması hususunda, sahabelerini, de uyarmıştır. Nitekim Abdullah İbni Amr bin el As'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Efendimiz; 'Ey Abdullah falan kimse gibi olma, o kişi bir zamanla...
10 Haziran 2019

RAMAZANIN AYININ ARDINDAN-1

Geçen yıl bu zamanlarda ayrılmıştık; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan, o canandan. Tam tamına on bir ay boyunca bekledik yolunu; hasretle, özlemle, yangı ile. Bir haber aldık Recep ve Şaban'dan,...
08 Haziran 2019

FEDAKÂR, HAMİYETPERVER MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI

Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve millî değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dinî ve millî bayramları vardır. Müntesibi olmakla iftihar ettiğimiz, yüce dinimizle alakalı olmak üzere, l5 asırdır...
07 Haziran 2019

KADİR GECESİ

Yüce Dinimizin, kutsal gecelerinden birisi de Kadir gecesidir. Kadir gecesi gecelerin sultanıdır. Tıpkı meleklerin sultanı Cebrail (a.s.), insanların sultanı da Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu gibi. Bilindiği gibi 31 Mayıs Cuma akşamı Kadir gecesini...
31 Mayıs 2019

ZEKATINI VERENE SAADET, VERMEYENE FELAKET VARDIR-2

Zekatın verilmediği toplumlarda sermaye uru meydana gelir, yani milli servet diyebileceğimiz sermaye, belirli ellerde toplanır. Böyle durumlarda, toplumun içinde bir tarafta Karun kadar zenginler varken, öbür tarafta da karnını doyuracak boş ekmek...
27 Mayıs 2019

ZEKATINI VERENE SAADET, VERMEYENE FELAKET VARDIR-1

Zekat mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekat kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekat, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
25 Mayıs 2019

ORUCUN FAZİLETLERİ

Değerli okuyucularım! Bu yazımda sizlere oruç ibadetinden bahsedeceğim. Oruç, Farziyeti kitap ve sünnetle sabit olan farz-ı ayın bir ibadettir. Oruç: Tan yeri agarrmaya başladığı andan güneş batıncaya kadar insanın kendisini yemeden, içmeden,...
10 Mayıs 2019

RAMAZAN AYI VE ÇOCUK EĞİTİMİ

İslam dininin özenle üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de çocuk eğitimidir. Bilindiği gibi toplumun temeli aile, ailenin özü de çocuktur. Kerim kitabımızın ifadesiyle çocuk; 'Dünya hayatının süsüdür.” Peygamberimizin ifadesiyle...
03 Mayıs 2019

BERAT KANDİLİ

Yüce Allah biz kullarına bir ömür vermiştir. Ömür Allah'ın kula emanetidir. Emanete ihanet büyük günahtır. Allah ve Resulüne itaat ederek yaşanan ömür, ihanet edilmeyen ömürdür. Allah ve Resulüne itaat edilmeden yaşanan ömür ise...
18 Nisan 2019

ANNE - BABAYA İYİLİK VE İHSANDA BULUNMAK

İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen ve ömür denilen çizgide, başlıca iki görevi vardır. Birisi Allah'ı (c.c) tanıyıp, O'na hakkıyla kulluk etmek, diğeri ise Allah'ın (c.c) yarattıklarına şefkat ve merhamet duyguları...
12 Nisan 2019

İSLAM AHLAKININ ÖZÜ

'Ahlak sözlükte, 'huy, seciye, tabiat, mizaç, karakter” gibi manalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. Bir terim olarak ise, 'insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların...
23 Mart 2019

ALLAHIN İNSANLARI SEVMESİ-2

Allah Teala hazretlerinin inanan kullarını sevmesi ile ilgili olarak onlarca sayfa yazmak mümkündür. Bu kısa yazımızda son olarak diyebiliriz ki Allah'ın (c.c) rahmeti gazabının önüne geçmiştir. Hiç kimse-hatta peygamberler bile-Allah'ın...
16 Mart 2019

ALLAHIN İNSANLARI SEVMESİ-1

Sevgi: sevme hissi, aşk ve muhabbet demektir. Sevgili ise; sevilen kimse, sevilen şey demektir. (1) Sevgi hissinde iki taraf vardır. Seven ve sevilen, âşık ve maşuk. Sevgi kalplere bir Allah (c.c) vergisidir. Bir kalbe başka bir şeyin muhabbetini,...
15 Mart 2019

UMRENİN FAZİLETLERİ-2

Hac ve umre yapanlar Mescid-Nebevide Peygamber Efendimizi (s.a.v) de kabri başında ziyaret ederler. Babüsselamdan (selam kapısı) Mescid-i Nebiye girilerek ağır ağır ilerleyerek Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kabri hizasında durulur. 'Esselatü...
04 Mart 2019

UMRENİN FAZİLETLERİ-1

Umre hac gibi cihattır. Bilindiği gibi cihad Allah'ın emridir ve sevabı en fazla olan amellerden birisi ve en önemlisidir. Cihadı genelde erkekler Allah rızası için yapar ve bu sevabı kazanırlar. Onun için Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimize...
02 Mart 2019

UMRE HACCI (HACC-I ASGAR = KÜÇÜK HAC)-2

Muhri Meke'yi görünce 'Allahümme inne hazelbelede beledüke vel beyte beytüke çi'tü etlübü rahmeteke ve eümmü taateke müttebian liemrike radiyen bikaderike müslimen liemrike es elüke meseletelmüzdarri ileyke elmüşfiki min azabike...
23 Şubat 2019

UMRE HACCI (HACC-I ASGAR = KÜÇÜK HAC)-1

'El Umre” Arapça bir kelimedir. Lügatteki anlamları çeşitlidir. Umre kelimesi Türkçede; 'Ziyaret etmek”, 'Uzun ömürlü olmak”, 'Malı çok olmak”, 'Evi mamur etmek” ve 'bir yerde ikamet etmek” anlamlarına...
22 Şubat 2019

BİR YAZARLA, BİR EŞKİYANIN HİKAYESİ

Allah'ın yarattığı iki kul varmış. Birisi okumuş, tahsil yapmış, gezmiş görmüş, şehirde yaşamış, çeşitli kitaplar, romanlar yazmış, en sonunda da gazete köşesinde makale yazarmış. Zekası kıvrakmış adamın, kendince dünyaya...
16 Şubat 2019

HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU

Değerli okuyucularım. Bu gün değişik tarzda yazılmış, çok değişik bir konu ile beraberiz. Umarım zevkle okursunuz. Dünyada her şey, zıddı ile kaimdir. Zıddı olmayan bir şey, Yaratılmadı iyi bil. Beyazın zıddı siyah, Hakkın zıddı...
08 Şubat 2019

ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-2

Bu konuda Peygamberimiz (sav), hadislerinde, 'Kim bir insana Allah'ın kitabından bir ayet öğretirse (yani, insanlığa faydalı olan bir şey öğretişe), o öğreten (yani, öğretmen-hoca) öğrettiği kişinin efendisidir.”, 'Dini...
26 Ocak 2019

ANNE- BABA, HOCA VE TALEBE İLİŞKİLERİ-1

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, vermiş olduğu sayısız nimetleriyle mülkünde yaşatan yüce Allah'ımıza sayısız hamt, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen...
25 Ocak 2019

İFTIRA-2

İftira Niçin Yapılır ? Bir kimseye yapılan iftiranın arka planında kin, haset, istememezlik, çekememezlik ve intikam vardır. İftira hastası olan kişiler, iftira ettikleri insanların maddî ve manevî başarılarını çekemezler. Varlığını,...
19 Ocak 2019

İFTIRA-1

Maddî hastalıklar olduğu gibi manevî birtakım hastalıklar da vardır. Maddî hastalıklar insanın fiziksel (bedensel) yapısına, manevî hastalıklar da kişinin ruhsal (ruhi) yapısına arız olur. Verem, kalp, romatizma kanser vs. gibi hastalıklar...
18 Ocak 2019

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-IV)

Kuran'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.(isra/ 82) buyrulmuştur. Kuranı Kerim bütün insanlık için hem öğüt (vaaz, nasihat ), hem manevi dertlere şifa, hem de...
15 Ocak 2019

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-III)

'Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır, ve çok kötü bir yoldur.” buyrulmaktadır. Bu ayette zina etmeyin denmeyip de, zinaya yaklaşmayın denilmesinin sebebi, kişiye yalnız zina değil, onu zinaya sevk eden yollarında yasaklanmış...
14 Ocak 2019

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-II)

İslam'da namuslu ve iffetli bir kadına, iftira etmek de büyük günahtır ve suçtur. Bu konuda Nur suresinin 4. Ayetinde,” Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere, seksener sopa vurun ve...
12 Ocak 2019

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN VEDA HUTBESİ (2-I)

5- ' Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilmek üzere bir diyet vermesi gerekir.. Eğer ölünün...
11 Ocak 2019
banner255
banner133
20°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@