Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

TAKVA SAHİPLERİ, CENNETLİKTİR

Bütün yaratılmış olanların yaratıcısı olan yüce Allah'a sonsuz hamt, Allah'ın sevgili habibi ve son peygamberi olan Rasulullah'a da sayısız salat ve selam olsun. Kâinatın sahibi olan Rabbimiz, Evrende bulunan zerreden kürreye...
25 Eylül 2021

VATAN VE VATAN SAVUNMASI-2

Düşmanla savaşmak için daima madden ve manen hazırlıklı olmak, düşmanı caydırıcı askeri güç ve kuvvete sahip olmakta Allah'ın emridir. Nitekim Yüce Allah; 'Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet (askerî...
13 Eylül 2021

VATAN VE VATAN SAVUNMASI-1

Vatan, bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçasıdır. Ancak her toprak parçası vatan değildir. Şair Mithat Cemal Kuntay'ın dediği gibi, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak,eğer uğrunda...
11 Eylül 2021

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Şanlı tarihini, altın sayfalarla süsleyen aziz milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, hürriyet ve istiklalimizi kazandığımız bir zafer günüdür. Bu asil mücadele, İstiklal şairimiz Mehmet Akif in dilinde,...
31 Ağustos 2021

NİMETİN KIYMETİNİ BİLMEK

İnsan; etten,  kemikten, ilikten ve sinirden yaratılmıştır. Bazen sevinir, bazen üzülür. Yaşam yolu bazen düz, bazen iniş, bazen yokuştur. En çok yolu yokuşa vuranlar üzülür hayatta, insan çoğu zaman kendisi vurur, kendini yokuşa....
27 Ağustos 2021

YETİM MALI YEMEK, BÜYÜK GÜNAHTIR –2

'Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O'nun azabına uğramaktan) korkuyoruz.” (İnsan, 76/10) 'Allah da onları o günün felâketinden muhafaza eder, yüzlerine nur, gönüllerine sürur verir.” (İnsan, 76/11) (Razi tefsiri)...
20 Ağustos 2021

YETİM MALI YEMEK, BÜYÜK GÜNAHTIR –1

Bilindiği gibi yetim, babası ölmüş ve buluğ çağına gelmemiş çocuğa denir. Halk arasında annesi ölmüş çocuğa öksüz, babası ölmüş çocuğa yetim denildiği gibi, hem annesi, hem de babası ölmüş buluğ çağına gelmemiş çocuğa...
19 Ağustos 2021

MUHARREM AYI VE AŞURE GECESİ

Muharrem ayı Hicri-Kameri yılın ilk aydır. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerimde kıymet verilen dört aydan birisidir. Bu aylar; Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. İslamiyet'in ilk zamanlarında bu aylarda harp etmek haram idi. İslamiyet'ten...
12 Ağustos 2021

BEKÂRLARI EVLENDİRİN-2

Bütün bunlar aynı zamanda Allah'ın varlığının delili olmuştur. Nitekim Kerim kitabımızda Yüce Mevla; ' Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (Erkekli dişili) iki eş yarattık.” (Zariyat, 51), 'Allah, sizi bir tek nefisten...
07 Ağustos 2021

BEKÂRLARI EVLENDİRİN-1

Yazımızın başlığı yüce Allah'ın bir emridir. Nur suresinin 32. ayetinde Rabbimiz: 'İçinizden bekâr olanları, köle ve cariyelerinizden de durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir....
06 Ağustos 2021

CUMA GÜNÜ VE FAZİLETİ

Cuma kelime olarak, toplanma ve topluluk anlamlarına gelir. Cuma günü toplanmayı sağlayan güne, Cuma namazı da toplanmayı sağlayan zamana denir.(l) Cuma gününe ,Cuma denmesinin nedeni,insanlar bu günde Cuma namazı kılmak üzere toplandıkları...
30 Temmuz 2021

FETOCULARIN FİTNESİ-2

Unutmayalım ki, düşmanın her türlü gücü, kuvveti ve tuzağı, Konstantiniyyenin surları ise, milletimizin onlara karşı birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gücü de Fatihin topları gibidir. Ülkemizin son yıllarda her...
16 Temmuz 2021

FETOCULARIN FİTNESİ-1

(Temmuzu unutmayacağız ve unutturmayacağız) Fitne; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve arabozuculuk demektir. Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak ve insanları...
15 Temmuz 2021

MELEKLER KİMLERE DUA EDERLER?-4

Allah rızası için bir Müslüman kardeşini ziyaret eden kişiyi melekler karşılar ve ona Allah'ın kendisini sevdiğini müjdelerler. Allah Teâlâ, kullarına yapılan iyiliğe çok büyük mükâfatlarla mukabele eder. Burada da Allah rızası...
13 Temmuz 2021

MELEKLER KİMLERE DUA EDERLER?-3

Evde kılınan namaz da çarşıda kılınan namazdan faziletlidir. Zira çarşı, Pazar, şeytanın daha etkili olduğu yerlerdir. Evde ve çarşıda cemaatle kılınan namaz da, tek başına kılınan namazdan daha faziletlidir. Hadis, namazın diğer amellerden...
12 Temmuz 2021

MELEKLER KİMLERE DUA EDERLER?-2

Cenab-ı Hak, Ahzab Suresi'nde Müminlere hitaben, kendisini çokça anmalarını ve sabah akşam Onu tesbih etmelerini emrettikten sonra: 'Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O dur. Melekleri de size...
10 Temmuz 2021

MELEKLER KİMLERE DUA EDERLER?

Dua, sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah'a yönelip Ondan istek ve dilekte bulunması, Onunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır.(1) Şuurlu ve bilinçli olarak...
09 Temmuz 2021

İSRAF HARAMDIR

Sözlükte, haddi aşma, hata, cehalet, gaflet gibi anlamlara gelen israf genel olarak, inanç, söz ve davranışta dinin, akıl ve ya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı özellikle mal veya imkanları meşru olmayan amaçlar için...
03 Temmuz 2021

DÜNYEVİLEŞMEK-2

Ahiret hayatının saadet ve mutluluğu, dünyada yapacağımız iyi işler ve salih amellerle kazanılır. İşte yalancı dünyanın önemi de bundandır. Bu manada dünya hayatının bir saati, ahiret hayatının binlerce saatinden önemlidir. İnsan dünya...
26 Haziran 2021

DÜNYEVİLEŞMEK-1

'Dünyevileşmek” çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Mesela; insanın kendisini dünyanın çekiciliğine, cazibesine ve aldatıcılığına kaptırarak yaşaması, dünyanın esiri ve kölesi haline gelmesi, Allah'ı, emirlerini ve yasaklarını...
25 Haziran 2021

HUZURLU VE GÜVENLİ BİR TOPLUM, NASIL OLUŞUR?-2

Ayrıca ayette, Müslümanların arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Kitap, Sünnet, İcma ve kıyas kaynaklarına başvurularak çözümü emredilmektedir. Böyle yapılmaz da, birtakım gizli ve kirli menfaatler gözetilerek; dedi ki, dedim ki gibi yanlış,...
19 Haziran 2021

HUZURLU VE GÜVENLİ BİR TOPLUM, NASIL OLUŞUR?-1

İslam Dini başlı başına bir disiplindir. Yüce Allah, yarattıklarının nizam intizam, huzur ve güven içinde olmaları için, yaratılanların her konuda uyması gereken kuralları, bizzat koymuştur. Göklerin ve yerin nizam ve intizamı, göktekilerin...
18 Haziran 2021

RAMAZANA VEDA EDERKEN-2

Bakın Ramazanda kulluğunda eksikliği olmadığı halde, Ramazandan sonra ibadete son verenlerin halini Rabbimiz, Nahl suresinin 92. ayetinde güzel bir misalle nasıl anlatıyor. ' Sakın ha, eğirdiği ipi kuvvetle büktükten sonra, bozan kadın...
21 Mayıs 2021

RAMAZANA VEDA EDERKEN-1

Peygamberimizin (s.a.v.), başı rahmet, ortası mağfiret sonu da müminlerin cehennemden kurtuluşudur diye şanını beyan ettiği ve daha dün denecek kadar kısa zaman önce kavuşarak sevinip mutlu olduğumuz mübarek Ramazan ayından ayrılmanın hüznünü...
20 Mayıs 2021

DEĞİŞİK BİR RAMAZAN BAYRAMI

Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve millî değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dinî ve millî bayramları vardır. Mensubu olmakla her zaman iftihar ettiğimiz yüce dinimizle alakalı olmak üzere, on beş...
17 Mayıs 2021

KADİR GECESİ, BİN AYDAN HAYIRLIDIR

Yüce Dinimizin, kutsal gecelerinden birisi de Kadir gecesidir. Kadir gecesi gecelerin sultanıdır. Tıpkı meleklerin sultanı Cebrail (a.s.), insanların sultanı da Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu gibi. Bilindiği gibi, önümüzdeki 8 Mayıs Cumartesi...
06 Mayıs 2021

ORUÇ MÜMİNİ, GÜNAHTAN KORUYAN BİR KALKANDIR

Oruç, farziyeti Kitap ve Sünnet ile sabit olan farz-ı ayın bir ibadettir. Oruç, tan yeri ağırmaya başladığı andan, güneş batıncaya kadar insanın kendisini yemeden, içmeden, cinsi ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden korunmasıdır....
30 Nisan 2021

RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETİ

Bilindiği gibi 13 Nisan 2021 Salı günü, mübarek Ramazan ayının birinci günüdür. Allah Teâlâ'ya şükürler olsun ki, bizleri bir gufran ayına daha ulaştırdı. Peygamberimiz (s.a.v.)'e de salat ve selam olsun ki bu kutsal ayın fazilet...
09 Nisan 2021

CAMİ VE CEMAAT İLE ARINMAK-2

Camiler Allah'ın evleridirler. Müminler günde beş defa Allah'ın evine ezanla davet edilirler. Davete icabet ederek, camiye ibadete gelenler, Allah'ın misafirlerdirler. Ev sahibi misafirlerine ikram eder. Yüce Allah'ın camiye gelenlere...
02 Nisan 2021

CAMİ VE CEMAAT İLE ARINMAK-1

Bilindiği gibi toplu ibadet yapılan yerlere ' Cami” denilmektedir. Secde edilen yer demek olan 'Mescit” kavramının da, Kuran ve Sünnette Cami kelimesi yerine kullanıldığını görüyoruz. ilk mescidi, Mekke-i Mükerremedeki Mescid-i...
01 Nisan 2021

BERAT KANDİLİ

Yüce Allah biz kullarına bir ömür vermiştir. Ömür Allah'ın kula emanetidir. Emanete ihanet büyük günahtır. Allah ve Resulüne itaat ederek yaşanan ömür, ihanet edilmeyen ömürdür. Allah ve Resulüne itaat edilmeden, hatta isyan edilerek...
27 Mart 2021

İÇKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR-2

Dinin muhafaza edilmesini istediği ana hedefler açısından alkol ve uyuşturucuya bakılacak olursa, bu beş temel esasa ters düştüğü görülür, Mesela, Alkol ve uyuşturucuyu kullananlar önce akıl nimetini sarhoşlukla yitirmektedirler. Hz. Peygamber...
21 Mart 2021

İÇKİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR-1

Allah (c.c) insanoğlunu en güzel şekil ve surette yaratmış, onu akıl, izan ve irade gibi üstün vasıflarla donatmıştır. Bütün varlıklar insana hizmet etmek için onun emirlerine amade olarak yaratılmış. İnsan da bunlara aklı ile hâkim...
19 Mart 2021

GÜNAHLARDAN NAMAZLA ARINMAK

İnsan hem itaat etme ve hem de isyan etme kabiliyeti ile yaratılmıştır. Bu bakımdan itaat etme yönüyle meleğe, isyan etme kabiliyeti ile de şeytana benzer. İtaat kabiliyetini geliştirerek İnsan-ı Kâmil mertebesine ulaşan insan, melekten de...
11 Mart 2021

MİRAÇ KANDİLİ (İSRA VE MİRAÇ)

Miraç Kandili, çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir gecedir. Kelime olarak 'İsra” geceleyin yükselmek, gece yürümek, 'Miraç” ise yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevî asansör anlamlarına gelir. Hicretten yaklaşık...
04 Mart 2021

RECEP AYININ FAZİLETLERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen aylar, ay takvimine göre yılın on iki ayından Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Görüldüğü gibi Recep ayı üç ayların birincisidir. Yıl içinde yer alan beş mübarek kandil gecesinin dördü bu kutsal...
25 Şubat 2021

REGAİB KANDİLİ VE FAZİLETLERİ

Yüce Allah, bütün yarattıklarını, fazilet ve meziyet bakımından ayrı ayrı yaratmıştır. İnsanı; akıl, fikir, irade ve zeka gibi özellikleriyle diğer yarattıklarına üstün kılmış, bütün varlıkları insanın emrine amade olarak yaratmıştır....
16 Şubat 2021

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-2

Bu ayların diğer aylara olan üstünlüğünü de; 'Recep ayının diğer aylara olan üstünlüğü; Kur'an-ı Kerim'in diğer semavî kitaplara; Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü; Benim diğer peygamberlere; ve Ramazan ayının...
12 Şubat 2021

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLERİMİZ-1

Dinî literatürümüzde ve halk arasında 'Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli zaman dilimi, aynı zamanda bir maneviyat mevsimidir. Manevî hayatımıza Cenab-ı Hak tarafından ihsan edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından bahsediyorum....
11 Şubat 2021

MÜNAFIK KİMDİR, MİLLETE ZARARI NEDİR? -2

Münafıklar, Allah'a inanmadıkları ve İslam dinini kabul etmedikleri için ibadete yanaşmazlar. Halkın arasında bulunup ta kaçmaya fırsat bulamadıkları zaman, genelde cenaze namazında olduğu gibi, istemeyerek ve üşenerek kalkarlar. Münafıkların...
06 Şubat 2021
banner255
banner133
23°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@