20.09.2018, 22:00 4216

PEYGAMBERİMİZİN (s.a.v) İNSANLARA ÖĞRETTİKLERİ

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Bilindiği gibi Allah katında makbul ve muteber olan tek din “İslam Dini”dir. İslam dininin ilkeleri evrensel olup kıyamete kadar geçerlidir.

İslam dininin Peygamberi  Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. O da cihanşümul (evrensel) bir Peygamberdir. O son Peygamberdir,  âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O, aynı zamanda insanlara; bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle nur saçan bir kandil, model ve örnek olarak gönderilmiştir. O’nun insanlara öğrettikleri; kişiyi, aileyi ve toplumu; birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve huzur ortamına kavuşturur niteliktedir.

Hz. MUHAMMED (s.a.v.) insanlara;

-Yalnız bir olan, tek olan, kahhar olan, doğurmamış ve doğrulmamış olan Allah’a ibadet etmeyi,

-Allah’a  eş ve ortak koşmamayı, anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı,

-Doğru sözlü olmayı, dürüst iş yapmayı, kötü işlerden uzak durmayı, yakınları gözetmeyi,

-Akrabalarla ilişkileri kesmemeyi, emanete ihanet etmemeyi,  komşularla iyi geçinmeyi,

-Komşuların haklarına  saygı göstermeyi, Onlara eza ve cefa yapmamayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, sadaka vermeyi,

-İnsanlara; eliyle, diliyle  ve hareketleriyle zarar vermemeyi ve insanlarla iyi geçinmeyi,

-Hayır yapmayı, güzel ahlaklı olmayı, Allah’ı ve Allah’ın yarattıklarını sevmeyi,

-İnsanlara ve hayvanlara karşı merhametli olmayı,

-Ruhen, bedenen ve çevresel olarak temiz olmayı ÖĞRETMİŞTİR.

ALLAH RESULÜ (s.a.v.) insanlara aynı zamanda;

- Zina etmeyi, yalan söylemeyi,  haram yemeyi,

-Yetimin malına el uzatmayı, iftira atmayı, gıybet etmeyi,

-İnsanların malına, canına ve namusunu zarar vermeyi,

-Ruh, beden ve toplum için zararlı olan sarhoş edici, uyuşturucu ve keyif verici her şeyi,

-Aslı faslı olmayan  söz ve haberlerin peşine düşmeyi,

-Bid’at ve hurafelere sapmayı,

-İnsanlar hakkında kötü düşünce (su-i zan) sahibi olmayı,

-Kişilerin kusur, kabahat, suç ve günahlarını araştırmayı da, insanlara YASAKLAMIŞTIR..

Aynı zamanda Yüce Allah’ın insanlara emir ve yasaklarının bir kısmını oluşturan bu peygamber öğretileri, eğer sözde bırakılmayıp pratik hayatta uygulanacak olsa,  cidden bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşayacakları bir toplumsal yapı meydana gelir.

Bu mutluluk ortamında kadın erkek, genç ihtiyar, işçi patron, amir memur, asker sivil, öğrenci öğretmen, hatta Müslim gayrimüslim kısaca toplumun bütün kesimleri yani herkes huzur, güven, saadete mutluluga kavuşur.

Böyle bir toplumsal ortam oluşturmak  hayal değildir. Geçmişte devri saadette Hulefa-i Raşidin devrinde tümüyle, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde  de kısmen böyle toplumsal hayat yaşanmıştır.

O dönemlerde, kişisel hak ve hürriyetlere  alabildiğince saygı gösterilmiş, insanların düşünce ve inanç özgürlüklerine hudutlar çizilmemiştir.

Kişisel menfaatler korunmuş, ancak toplumun menfaati tercih edilmiştir.

Bugün de bu kurallara uyularak, öyle saadet devrinin yaşanması hayal değildir. Yeter ki ferdî ve toplumsal  tercihlerimizi yanlış yapmayalım.

Yeter ki süfli menfaatleri, ulvî çıkarlara ve yüce menfaatlere tercih etmeyelim, “ Ben yaşayayım gerisi ne olursa olsun, benden sonrası tufan” demeyelim.

Yeter ki İslam’ı “körlerin fili tarif ettiği gibi” şurasından burasından yarım yamalak öğrenip, İslam’ın tümüymüş gibi  anlamayalım.

Yeter ki İslam’ın hüküm ve kaidelerini bütünüyle öğrenelim. O kaideleri bütünüyle pratik hayata geçirelim.

Yeter ki makale, kitap ve hikaye yazacağım diye yalanları gerçekmiş gibi yazmayalım, hasta kafamızla, sapık fikirlerimizle birilerini ötekileştirmeyelim, kendimizce toplumun bir kesimini düşman ve rakip görüp, onları elimizden gelse bir kaşık suda boğmaya çelışmayalım.

Yeter ki, Allah’a gerçek kul, Peygambere layık ümmet, devlete sadık vatandaş, millete hayırlı, ahlaklı, doğru, dürüst, namuslu ve temiz evlat olmaya çalışalım.

Yeter ki her türlü kötülükten uzak durmaya, elimizle, dilimizle ve eylemlerimizle kimseye zarar vermemeye özen gösterelim.

Yeter ki her türlü felaketin anası olan içki ve uyuşturucudan ve her türlü kötülüğün sebebi olan yalandan uzak durmaya gayret edelim.

Ve yeter ki, kendimiz için iyi göerdüklerimizi toplumun diğer fertleri içinde iyi görme ve kendimiz için iyi göermediğimiz her şeyi toplumun diğer fertleri için de iyi görmeme erdemliliğine kavuşmaya çalışalım.

İnanıyorum ki İslam dini insanlarımıza, gerçek kaynağından ve sağlıklı bir şekilde resmi kurmlarımızca öğretilse, bu konuda öğretenler ve öğrenenler merdiven altlarına girmeye ihtiyaç dumasa, bu Peygamberi ilkeler ve İslam, bütün hüküm ve kaideleriyle  ferdî ve ailevî pratik  hayatımıza hâkim olsa, bütün insanları kucaklayacak, herkese mutluluk ve saadet sunacak olan huzurlu bir toplumsal ortam meydana gelecek, büyük milletimiz de birlik beraberlik ve kardeşlik ortamında huzur ve güven içinde mutlu olarak ilelebet yaşayacaktır.

Bu konuda büyük milletimizin ebedî huzuru ve güçlü devletimizin payidar olması için, toplumun bütün kesimlerine, ferden ferda herkese büyük görevler düşmektedir.

Anne babalara, milletin yöneticilerine; çocuklarımıza ve gençlerimize hatta bütün insanlarımıza, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi ve O’nun örnekliğini ve öğretilerini yakinen öğretmek görevi düşmektedir. Aile ve milletin reislerinin halkın çobanı olduğunu unutmayalım. Çobanın görevi sürüsünü iyi gütmek ve koyunları kurtlara kaptırıp kaybetmemektir. Anne babalar ve devlet yöneticileri de çocukları ve gençleri iyi yetiştirmeli ve onları başka inanç ve kültürlere kaptırıp kaybetmemelidirler.

Yazımızı bu günlerde çok ihtiyacımız olan bir dua ile bitirelim.

Allah bizleri kendisine gerçek kul ve Peygamberine layık ümmetlerden eylesin.

Dillerimizi yalandan, gözerlimiz haramdan ve bedenlerimizi de kendisine isyandan muhafaza eylesin.

Yüce Allah güçlü devletimizi ve büyük milletimizi ebediyyen payidar eylesiin.

Allah kendisine olan imanımızı söndürtmesin, ezanlarımız dindirtmesin, bayraklarımızı indirtmesin ve bu aziz milleti düşmanlarna böldürtmesin. Amin amin amin ya muiyn….

Ankara’dan selam, sevgi, saygı ve dualarla.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@