29.11.2012, 00:00 594

MODEL İNSAN HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Dinî ve ahlakî hayatımızın en büyük örnek şahsiyeti, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed  (s.a.v.)’dir. Çünkü O; yüce bir ahlak üzere yaratılmış ve en mükemmel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Efendimiz, bizzat Allah tarafından eğitilmiş, terbiye edilmiş, insanlığa mükemmel bir örnek ve model olarak hazırlanmıştır. Efendimizin şerefli hayatı incelendiğinde, O’nun muhteşem özellikleri açıkça görülecektir. Onun için; Peygamberimizin örnek hayatı,her türlü kitle iletişim araçlarımndan faydalanılarak, toplumun bütün kesimlerine ve bütün fertlerine anlatılması ve öğretilmesi, insanlığın mutluluğu için çok önemlidir.

           İslam’a göre insan, bütün yaratıkların en mükerremi; Allah’ın Rasulü Hz. Muhammed ise insanların en mükemmeli ve en üstünüdür. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinde; insanları irşad edecek rehberde aranması gereken ve ideal olan her sıfat ve maziyet vardır ve zirveye ulaşmıştır.

          İnsanlık tarihinde; büyük devlet başkanı, büyük fatih, büyük ıslahatçı,büyük inkılapçı, büyük filozof ve büyük zahit olma gibi özelliklerin toplandığı tek kişi, Hz. Muhammed’tir. Peygamberlik göreviyle; ilahî mesajı tebelluğ eden ve bunun insanlara tebliğini en güzel şekilde yapan ve bizzat tatbik eden birisi olarak Hz. Muhammed’in hayatı kusursuzdur. Geliniz, O’nun emsalsiz özelliklerine, eşsiz güzelliklerine beraberce bir göz atalım:

Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam,

-İnsan hayatına ve insanın temel haklarına ve özgürlüklerine çok değer verirdi.

-Her zaman haklıdan yana olur, haksızlığa ve zorbalığa karşı dururdu.

-Zayıfa, muhtaca, yoksula ve yolcuya yardım ederdi.  

-Sağlığını titizlikle korur, sağlığın insanlara Yüce Allah’ın bağışladığı en büyük nimetlerden olduğunu söylerdi.

-Temizdi,  temiz olanı yer, temiz olanı giyerdi. Temizliği ve temiz olanları severdi.

-Cesur, doğru sözlü, vefalı, yumuşak huylu ve geçimli idi. Aç olanı doyurur, açığı                  giydirirdi.

-Dürüstlükten ayrılmazdı, verdiği sözü tutardı. Şakayla da olsa, asla yalan söylemezdi.

-Henüz peygamber olmadan  “güvenilir kişi” ünvanını kazanmıştı.

-Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Hoşlanmadığı ve yanlış gördüğü bir davranış olursa, o davranışı yapanların kim olduğunu belirtmeden ve kimseyi kırmadan yanlışları düzeltirdi.

-Muhatabının sözünü kesmez ve konuşması bitinceye kadar dinlerdi.

-Kimsenin gizli hallerini araştırmaz ve kendini ilgilendirmeyen konularla meşgul olmazdı.

-Allah’a hürmetsizlik yapılmadıkça, kendisine karşı yapılan kötülükleri bağışlar ve eline fırsat geçse de intikam almayı düşünmezdi.

-Zengin fakir, efendi köle, büyük küçük, kadın erkek, şehirli köylü ayrımı yapmadan insanları eşit tutardı.

-Cömertti, ikram etmeyi çok severdi. Eline geçen hemen her şeyi muhtaçlara dağıtır ve kimseyi eli boş çevirmezdi.

-Bütün işlerini tam ve bir düzen ve intizam içinde yapar, vaktini boşuna geçirmezdi.

-Ehl-i  beytini, çocuklarını, trunlarını  ve tüm çocukları çok severdi.

- Eşlerini ihmal etmez;  sever, sayar ve onlara hayatı kolaylaştırmak anlamında her türlü yardımı yapar, kolaylığı gösterirdi.

-Kendi işini kendisi görür; zaman zaman  elbisesinin söküğünü diker, ayakkabısını tamir ederdi.

           -Mütevazi, alçak gönüllü, hoş görülüydü, affı ve affetmeyi severdi.

             Efendimizin mubarek özelliklerini, saymakla ve yazmakla bitirmek mümkün değildir, yazılanlar birkaç örnektir. Önemli olan, O eşsiz insanın şerefli hayatını öğrenmek, öğretmek

O’nu sevmak sevdirmek, anlamak anlatmak ve O’nun üstün mezyetlerini ve davranışlarını pratik hayatımıza taşımaktır, günlük hayatımızda yaşamaktır. O taktirde, hem kişisel, hem ailevi ve hem de toplumsal hayatımızda  güzellilkler, rahatlıklar ve huzur olacaktır. Bilinmelidir ki işte o zaman  bizi; özlenen ve bir türlü ulaşılamayan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına sahip kılacak iksir kaynağından içilmiş olacaktır.

            Yazımızı, O eşsiz insanla ilgili Kur’ni bilgilerle nihayetlendirmeye çalışalım. 

             Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında Kur’an-ı Kerim’de;

             Enbiya Suresi 107’nci ayette: “Ey Muhammed! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”

  Kalem Suresi 4’üncü ayette: “Elbette Sen, yüce bir ahlak üzeresin.”  

  Ahzab Suresi 21’inci ayette ise: “Andolsun, Allah’ın Rasulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”

  Hucurat suresinin 29. Ayetnde ise: “ Muhammed Allah’ın elçisidir.” buyrulmuştur. 

  Ne mutlu O’nu örnek alanlara, O’nun prensiplerine uyanlara, O’nun nurlu yolunda gidenlere,  insan gibi insan olanlara

              Selam, saygı ve dua ile.

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@