16.02.2018, 00:25 226

MİLLETİN TEMELİ AİLE

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

İnsan yaratılmışların en mükemmelidir. Allah (c.c), insanı fizikî yönden en güzel şekilde yaratmıştır. Eşrefi mahlûkat olan insan, yeryüzünün halifesidir. Allah (c.c) insanı akıl, izan ve irade nimetleri ile donatmıştır. Bütün varlıklar, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması için, emrine amade kılınmıştır.

Aynı anne ve babadan yaratılan insanoğlu, çeşitli kabile ve milletlere ayrılmıştır. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan insanların fizikî yapıları, karakterleri, yaşama tarzları yaşadığı yerin coğrafi ve iklim şartlarına göre şekillenmiştir.

İnsanların en küçük sosyal birliği aile, en büyüğü ise millettir. Her canlının huzur ve güven içinde yaşaması için bir yuvaya ihtiyacı vardır. İnsanın yuvası evi, milletin yuvası ise vatanıdır. Milletler, aynı dili konuşan, aynı dine inanan, ortak kültür ve tarihe sahip olan insanlar topluluğudur.

Aile, günümüz dünyasında milletin çekirdeğidir ve toplumun harcıdır. Aile kurumu insanlık tarihi ile yaşıttır. Baksanıza Hz. Adem (a.s.) eşi ile birlikte yaratılmıştır.(Nisa 1)

Aile bizim inanç, örf ve geleneğimize göre anne baba, büyük anne büyük baba ve çocuklardan oluşur. Aile bireylerinin sayısı bizde ortalama 5 kişidir.

Bu gün yaşadığımız modern zamanlarda, ABD ve AB aile nimetinden mahrum hale gelmişlerdir. İleride bizim onların bu gün sahip oldukları tüm maddi nimetlere sahip olmamız mümkündür amma, onların bizim sahip olduğumuz aile nimetine sahip olmaları artık mümkün değildir. Onun için bizim millet olarak, milletin çekirdeği ve toplumun manevi harcı durumunda olan aileye, büyük önem vermemiz ve onu ilelebet yaşatacak olmaları vakit geçirmeden almamız gerekir.

Ailenin temel görevleri ikidir. Birincisi insan neslinin devamı; ikincisi ise, toplumsal kültürü korumak ve yaşatmaktır.

İnsanların dünyaya getirilmesinde, gelişiminin sağlıklı olmasında, kendisine, ailesine, içinde yaşadığı toplumuna karşı sorumlu ve yararlı bir kişi olarak yetiştirilmesinde temel görev aileye düşmektedir. Yapılan anket ve araştırmalara göre suçluların çoğu, sağlıklı bir aile yapısına sahip olmayan ya da problemli ortamlarda yetişmiş kişilerden oluştuğu anlaşılmıştır.

İslam dini, ailenin sağlıklı ve mutlu bir şekilde kurulup yaşamasına büyük önem vermiştir. Bunun için de çeşitli tedbirler almıştır. Alınan bu önlemlerden bazıları şunlardır:

1-İslam dini evlenmeyi teşvik etmiş, Allah’a daha da fazla kulluk edebilmek için evlenmeyi ve aile hayatını, terk etmek isteyenleri bu düşünceden vazgeçirmiştir.

2-Evlenmeyi kolaylaştırmış, evlenmenin şeklini, şartlarını ve maddî külfetini asgariye indirmiştir.

3-İstikrarlı, huzurlu ve mutlu bir aile hayatı için gereken bütün hukukî ve ahlaki düzenlemeleri yapmıştır.

4-Çocukların eğitiminden ve geleceklerinden birinci derece de aileyi sorumlu tutmuştur.

5-Aile bağlarına ve bu bağın gerektirdiği hukuk ve edebe riayet edilmesini istemiştir.

6-İslam dini ailenin bir okul, bir ibadethane, sıcak ve aydınlık bir yuva ve sosyal ilişkiler birimi olabilmesi için öncelikle karı-koca arasında karşılıklı sevgi, saygı ve şefkatin bulunmasını emretmiştir.

Ailenin sağlıklı bir şekilde kurulup, mutlu bir şekilde yürümesini öngören bu temel ilkelerden dolayı, İslam toplumlarında aile önemli bir görev icra etmekte, hatta aile kültürümüz, kültürel mirasımızın büyük bir bölümünü meydana getirmektedir. Dinimizin ön gördüğü aile; kederde, kıvançta, darlıkta, bollukta, iyi günde ve kötü günde aynı heyecanı paylaşan kalplerden meydana gelen bir yuvadır. Bu yuvada her dede bir Dede Korkut, her nine bir Nene Hatun, her baba bir Demir Baba, Sarı Saltuk Baba ve her ana bir Fatımatüz Zehra gibidir.

İnsanlar kendi ferdi benlik ve kişiliklerini, kendi sosyal çevrelerinde kazanırlar. ve böylece hayatlarının manasını kendi milletlerinin tarihi içinde bulurlar.

İnsan topluluklarını millet haline getiren objektif ve sübjektif faktörler vardı.

Milleti millet yapan objektif faktörler vatan, ırk, dil ve din bağlarıdır. Sübjektif faktörler ise ortak bir geçmiş ve kader birliğine sahip olduğunu düşünen ve gelecekte de yaşama arzusuna sahip olan insanların meydana getirdikleri topluluklar. Bu anlayışa göre geçmişte yaşanan ortak acılar veya başarılar, ortak tehlikelere karşı birlikte karşı koymalar, insanları birbirine bağlar ve onları millet haline getirir.

Bu durumda milleti meydana getiren şey; “Birlikte acı çekmiş, sevinmiş ve birlikte umut etmiş olmaktır.”

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün millet tarifi ise şöyledir, “ Millet, dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai beyittir.”

Bir vatanın yer üstü ve yer altı kaynaklarına O milletin maddî ve manevî değerleri denir. Ülkenin madenleri, göller, nehirler, ormanlar ve bitki örtüsü maddî değerleri; bir milletin ırkından, vatanından, tarihinden, kültüründen, dininden, örf ve âdetlerinden süzülüp gelen millî ve manevî duygu düşünce ve inançlarına ise o milletin millî ve manevî değerleri denir. Bu değerler o milletin birlik, beraberlik sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını ve millî kimliği ile tarih sahnesinde yer almasını sağlar. Bu değerlerden biri diğerine tercih edilemez. Bunlar zedelenirse milletin birlik ve beraberliği yara alır. Böyle durumda milletin bölünüp parçalanması söz konusu olur.

Aile milletin nüvesi, yani çekirdeğidir. Binada temel ne ise, millette de aile odur. Çekirdek sağlam olursa, bitki sağlam olur. Aile sağlam olunca da millet sağlam olur. Milletler; sağlıklı ailelerde yetişen, milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetiştirilmiş, hamiyet perver ve fedakar nesillerin omuzlarında yükselirler. Bu nedenlerle dinimiz; sağlıklı, ahlaklı, dindar, beşeri ve ilahi ilimlerle mücehhez, fedakar, imkanlarını başkalarıyla paylaşmasını bilen, büyüğünü sayan, küçüğünü seven, sabırlı, fedakar, vefakar ve vatanperver nesillerin yetişmesi için, daha ailenin kuruluşunda temellerin sağlam atılmasını istemiştir. Bunun için; eşlerin dini nikahla bir araya gelmelerini, birbirlerini Allah’ın kendisine emaneti olarak kabul etmelerini, iyi günde, kötü günde, bollukta ve darlıkta Allah’ın emanetine, yani birbirlerine saygılı olmalarını, her halükarda dayanışma içerisinde bulunmalarını, karşılıklı fedakarlık yapmalarını, sağlık vermiştir.

Ayrıca çocukların annesiz babasız ve ailesiz kalmalarına ve sağlıksız yetişmelerine sebep olmanın günah ve büyük bir vebal olduğunu haber vermiştir. Onun için Allah’ın hoşuna gitmeyen ve mübah olan tek şey boşanmaktır. Esas olan evlilikte ve ailede devamlılıktır. Büyük anne, büyük baba, anne baba ve çocuklarla mutlu bir hayattır.

gün dinimizin aile için ön gördüğü kurallara en uygun aile, milletimizin sahip olduğu aile yapısıdır. Onun için ailenin kuruluşundan yaşamasına, sahip olduğu maddi ve manevi nimetleri korumasına, sahip olduğu çocukları istenilen şekilde yetiştirmesine, maddi ve manevi ihtiyaçlarına kolayca ulaşmasına ve milli kültürü yaşayarak korumasına devletçe her türlü desteğin verilmesi, milletin var olması ve ilelebet devam etmesi için büyük önem arz etmektedir. Devleti yönetenlerin bunu bilmeleri ve kesinlikle göz ardı etmemeleri büyük bir önem zarurettir.

Bünyenin korunması hücrelerin korunması ile binanın sağlam olması, temelin sağlam olması ile ve bir milletin ayakta ilelebet durması da sağlam ailelerin var olması ile mümkündür.

Ailede baba güneş, anne ay ve çocuklarda yıldızlar gibidirler. Bunların arasında güzel bir ahenk vardır.

Vücudun en küçük parçası hücredir. Hücre sağlamsa vücut sağlamdır. Hücreler bozulursa vücut kanser olur dağılır yok olur.

Binanın tamamı demir, tuğla, kum, çimento v.s. den oluşur. Bunlar birbirine kenetlenmişse bina vardır ve ayakta durur. Eğer bunlar bir binden ayrılırsa bina da kalmaz ve çöker.

Bunlar gibi, ailede de, aile fertlerinin arasında bir ahenk, birlik beraberlik olamaz ve birbirini suçlayarak ayrılırlarsa, o ailede ahenk birlik beraberlik kalmaz ve aile dağılır gider.

Ankara’dan selam, saygı ve dua ile.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@