06.01.2015, 01:03 298

KURUMSALLAŞMA (54)

Kâşif TETİK

Kâşif TETİK

Kurumsal çalışma ortamları:
Kurumsallaşma ile birlikte bunu başarmış firmalar optimal örgütlenmeyi de sağlamış sayılabilirler. İşletmede yetki, görev, Sorumluluklar belirlenmiş, iş akışları ve dağılımları rutin hale dönüşmüştür.
Kurumsallaşmayı vizyon haline getirip içselleştiren işletmelerdeki örgüt yapısı artık hem başarmanın hem de devam eden başarının hazzını hissederler ve yüksek motivasyon ile iş görmek üzere koşullanmışlardır.
İşletmeler kurumsallaşmanın ilkelerini benimseyip daha şeffaf daha hesap verilebilir ve daha adaletli oldukça bunları icra eden örgüt yapıları da giderek uzmanlaşacaktır.
Ancak kurumsallaşma profesyonelce yapılandırılmadan ve icra organları uzmanlar tarafından oluşmadan arzu edilen kurumsallaşma başarılamaz. Zaman içinde ehil eller vasıtasıyla oluşturulan bu örgütler deneyimledikleri ve başardıkları işlemlere göre eşsizdirler çünkü bir işletmenin deneyimleri ile diğerinin ki farklılık gösterecektir.
“HER BİREYİN BU YOLDAKİ BAŞARI VE DENEYİMİNİN TOPLAMI O İŞLETMENİN KURUMSALLAŞMA YOLUNDAKİ ÖRGÜT BECERİSİ VE DENEYİMİNİ ORTAYA ÇIKARIR.”
Her kurumun çalışma biçimi ve etkinliği farklıdır. Bazıları hareketli bazıları sakin bazıları tehlikeli bazıları heyecanlı vb. çeşitli biçimler gösterirler. İşte kurumlar içinde bulundukları bu çeşitliliğe bağlı olarak eleman ve üye istihdam etme eğilimindendir. Tencere ve kapağı misalini oluşturmak kurumsal yöneticilerin arzuladığı ancak her zaman başarılı olunamayan bir durumdur.
Hal böyle olunca kurumsal kültür ve kurumsal örgüt yapısı kendi istihdam politikaları ile elemanlarının eğitimini gerçekleştirmek durumunda kalır.
Sağlam ve geçerli bir örgüt yapısı ve kurumsallaşmış örgüte uzun bir süreç sonunda ulaşılacaktır. Bu süreci kısaltmak eğilimindeki yöneticilerin yaptığı hatalardan biri yanlış disiplin uygulamasıdır, baskı ile süre kısaltılabilir hatta verimliliğin arttığı da görülmüştür. Ancak bu durum kurumsal yapı içindeki örgüt oluşumuna zarar vererek erozyona sebep verecek ve kurumsal örgüt, dolaysıyla firma tükenen varlıkları ve enerjisiyle zarar görecektir.
Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür:
“evet kurumsallaşmak iyidir, başarıyı getirir, iyi yönetici kurumsallaşmada süreci hızlandırır ve/fakat aheste çekmek gerekir kürekleri aksi halde mehtapta dolaşayım derken denizde kaybolmakta mümkündür.”
Kurumsallaşma yolunda oluşturulmuş işletmeler ve bunların örgüt yapısının temelini incelediğimizde; O kurumu oluşturan bireylerin yada kurucu irade sergileyen fertlerin karakter, vizyon ve felsefelerini görmek mümkündür. Bireyler oluşumuna katkı verdikleri kuruma sosyal, ekonomik ve psikolojik istek ve taleplerini de birlikte getirerek bunları hem bireysel hem de gruplar halinde ifade ederek sistemin karakterize olmasını sağlarlar
Sonuç olarak: kurumsallaşma aşamasında kurumun başlangıç ilkeleri kadar önemli olan örgüt yapısının da önemi büyüktür. Kurumun istikrarlı güvenli ve hesap verilebilir niteliklere sahip şeffaf yapısının oluşumunda kurucular kadar bunu başaracak örgüt ve liderlere ihtiyaç vardır. Bunların bir araya gelmesi ve insan kaynağının katkısı ile arzu edilen ve çokça emek verilen kurumsallaşma başarılabilir.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@