11.12.2014, 00:27 394

KURUMSALLAŞMA (49)

Kâşif TETİK

Kâşif TETİK

KURUMSALLAŞMADA AMAÇ:
Birçok farklı biçimlerde tarifi mümkün olsa da bana göre kurumsallaşma: modern ve çağdaş yaşamda çalışanların belirli bir amaca ulaşmak için oluşturduğu kurum yönetiminin yapılandırılmasıdır.
İşletmelerimizin başarılı faaliyet göstermesi, firmaların düzenli ve istikrarlı karlılığı onların müessese nizamını kullanmaları ile caridir. Günümüzde rekabetin keskin sokaklarında başarıyı yakalamak ve istenen faydayı elde etmek ancak bu faydayı sağlayacak kurum yada kuruluşların rantabl çalışmaları ile mümkün olabilir.
“BİR YILLIK REFAH İSTİYORSAN TAHIL YETİŞTİR, ON YILLIK REFAH İSTİYORSAN AĞAÇ YETİŞTİR, YÜZ YILLIK REFAH İSTİYORSAN İNSAN YETİŞTİR.” ÇİN ATASÖZÜ
Günümüzde işletmelerimizin kurumsallaşması konjönktürel gerekliliktir. Burada amaç:
•Kalifiye eleman istihdamını sağlayabilmek
•Kaliteli mal ve hizmet üretebilmek
•Maliyetlerin minimize edilmesi
•Marjinal faydanın sağlanmasıdır.
Diğer taraftan:
•Kaliteli muhasebe politikalarının uygulanması,
•İç kontrol sisteminin aksamadan etkin olarak çalışması,
•Denetçilerin bağımsızlığının sağlanması,
•İşletmenin her konudaki risklerinin uygun ve objektif olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesi
•Kamuya ve hissedarlara ve diğer ilgililere finansal ve diğer bilgilerin zamanında ve güvenilir sunulabilmesi gibi işlemler içinde kurumsallaşma işletmelerimiz için temel amaçlardandır
Son yıllarda yaşanan ulusal ve uluslararası finansal ve mali krizlerin ve işletmelerdeki sorunların arka planında yatan en önemli nedenlerden birisi olarak kamunun ve özel teşebbüs firmalarının iyi yönetilememesi ve yönetim politikalarının yetersiz olduğu gayet açıktır. Bu durumun aleniyeti kurumsallaşmanın her geçen gün önemini daha da artırmaktadır. Gelişmiş ülkeler, uluslar arası piyasalar ve diğer kuruluşlar bu konuya her geçen gün daha fazla önem vermeye başlamışlardır.
Özellikle dünya çapında yatırımlarda ve kredilendirmelerde öncelikle kurumsallaşma kriterleri ve uygulamaları önem arz etmeye başlamıştır.
İşletmelerimizin gelişen bu piyasalarda söz sahibi olabilmeleri için işletme yapılandırmalarını aşağıda sıralayacağım 3 amaç doğrultusunda geliştirmeleri kurumsallaşmaları için temel yaklaşımları olabilir.
1. Karlılık: firmaların ve işletmelerin etkin yönetimi ile pay sahiplerinin ve/veya patronun kazancının olabilen en üst sınırda gerçekleştirilmesi
2. Yatırımcının hakları: İşletmenin ve bu işletmeye sermaye koyan yatırımcı pay sahiplerinin işletmeye koydukları fonların akıllıca ve verimli bir biçimde kullanılması için gerekli yönetim ve icra organlarının açık ve güveniliri bir biçimde iş görmelerinin sağlanması
3. Ortak amaçlar: kurumsallaşma ile yönetim ve icra organlarının daha fazla şeffaflık ve doğrulukla çalışanlara patrona veya hissedarlara ve hatta topluma karşı daha fazla sorumlu olmayı ve bu konulardaki hukukun üstünlüğünü amaç edinebilmelidir.
“DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI ESERKEN AKILLILAR YEL DEĞİRMENİ YAPAR, APTALLARSA DUVAR ÖRER. ÇİN ATASÖZÜ
Sonuç olarak: İşleyen her demirin ışıldaması gibi doğru çalışan her işletme muhakkak ki kar sağlayacaktır ama burada önemli olan niteliksel verimlilik ile hem çalışanların hem sermaye sahiplerinin hem de ülke yararının birlikte doğru hedefe ulaşabilmesi amaç olmalıdır. 10.12.2014
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@