09.12.2014, 00:04 298

KURUMSALLAŞMA (48)

Kâşif TETİK

Kâşif TETİK

NEDEN KURUMSALLAŞMA
Önceki 47 makale boyunca; iş ve iş ahlakı, motivasyon, liderlik, iletişim, yöneticilik, çatışma, takım oluşturma ve disiplin konularını açıklayarak İşletmedeki insan davranışları konusundaki bilgi ve düşüncelerimi paylaştım bu günden itibaren işletmelerimiz için gerekli olduğuna inandığım kurumsallaşmanın gerekçelerini ve yöntemlerini açıklamaya çalışacağım.
Yaşanan küreselleşme ile birlikte, sermayenin serbestçe dolaşımı sonucu, ekonomik anlamda sınırların giderek önemi azalmakta, finansal ve mali piyasalardaki fon transferleri sınırsızca hareket etmektedir. Günümüzde işletmeler, salt kendi mali piyasa kaynaklarından beslenmekle kalmaz aynı zamanda uluslar arası mali piyasalardan da mal ve hizmet talep etmektedirler.
Bu gelişmelere bağlı olarak, ilgili piyasalardan yararlanmak isteyen menfaat sahiplerinin haklarının en iyi şekilde korunması amacıyla, güvenilir sistemlerin varlığının gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu durumda, gerek kurumların ve gerekse işletmelerin oluşturacakları yönetim sistemlerinin, herkesçe genel kabul görmüş standart ve ilkelerle oluşturulması kaçınılmazdır. İşte bu kurumsal yönetim ilkelerinin standartları KURUMSALLAŞMA gerekliliğini oluşturmaktadır.
İşletmelerde faaliyetlerin sürekliliği temel esastır bu da zorunlu olarak şeffaflığın ve standartların oluşumunu gerekli kılar.
İşletme çalışanları yönetime karşı sorumluluk taşırken yöneticilerde yönetim kuruluna karşı sorumluluk hisseder, konu burada bitmez kurumsallaşma sonucunda yönetim kurulları hissedarlara karşı sorumluluk hissederken hissedarlar karlılıkla birlikte ulusal menfaatleri de gözeterek müteselsil sorumluluğun güzel bir örneği ortaya çıkmaktadırlar.
Şimdi şöyle düşünelim: hangi yönetici ve/veya patron aşağıda sıraladığım bazı kriterlerin kendi işletmesi içinde yer almasını istemez:
“KAR, ZAMANI İYİ KULLANMAKTIR” K TETİK
•İşletmedeki uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yaralanmak
•İşletme içinde duygusallık ve hissi motivasyon kayıpları yerine mantık ve bilginini hakim olması
•Kalifiye eleman artırımı ile hata yapma riskinin azaltılması
•Lojistik başarılar (satın alma, araç-gereç, bakım-onarım, temizlik, güvenlik vb)
•Düzenli bir kayıt sistemi
•Alacak borç ve tahsilâtların gününde yapılması borçların zamanlamasının doğru tutulması
•Finansman kolaylıkları ve muhasebe sisteminin hesap verilebilirlik ölçüsündeki düzenliliği
•Müşteri memnuniyetinin sağlanması
•Pazar ve pazarlama kayıplarının olmaması
•Minimize edilmiş sorunlar
•Çalışanların ve işverenin ortak bir fayda ve amaç doğrultusunda aydın ve ulaşılabilir bir gelecek için ortak mücadelesi
•Yatırımların doğru etüt edilebilmesi ve doğru fizibilitelerin hazırlanarak karlı sonuçların alınması
•Her türlü iş ve verimlilik analizlerinin yapılması
•İç ve dış raporlama sistemlerindeki şeffaflık ve doğruluğa bağlı olarak ortak vizyon hedeflerinin sağlanması
•Kanuni ve yasal yükümlülüklerde açığa izin verilmeyen sorumlulukla gereklerini yerine getiren bir yönetim biçimi
•Ve nihayet hem çalışanlar için hem de sermaye ve hisse sahipleri için huzur dolu karlı ve verimli günleri yaşamak
“ İNSAN SAHİP OLDUKLARININ TOPLAMI DEĞİL, FAKAT HENÜZ GERÇEKLEŞTİREMEDİKLERİNİN TOPLAMIDIR. “JEAN PAUL SARTRE
Sonuç olarak: Yukarıda bir kısmını sıraladığım bu hedeflere ulaşmak ve başarıyı yakalamak hiç de zor değildir söz konusu kiterlerin işletmelerde organizasyonu uzmanları eliyle kısa ve orta dönemde rahatlıkla icra edilebilecek vasıfları taşımaktadır. Yeter ki bu amaç doğrultusunda niyet ve rızanın bulunması ve bunun temel anahtarı kurumsallaşmanın sağlanmasıdır.
08.12.2014
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@