09.10.2014, 02:15 316

KURUMSALLAŞMA (31)

Kâşif TETİK

Kâşif TETİK

TAKIM ÇALIŞMASI:
Takım hem kendi kişisel ve hem de işletme organizasyonunun hedef ve amaçlarına ulaşmada birbirleri ile ilişkili ve bağımlı olarak işbölümü yapan kişilerden oluşan gruptur.
Takımlar yapıları nedeniyle diğer oluşumlardan ve iş gruplarından farklıdırlar bunlar:
•Grubun birlikte çalışabilmek için bir düzenleri ve bunun içinde bir nedenleri vardır
•Üyeler birbirleri ile bağımlıdır. Her biri ortak amaç için diğerinin tecrübe, bilgi ve yeteneklerine ve işe bağlılıklarına ihtiyacı vardır.
•Üyeler bağımsız çalışmadan ziyade birlikte çalışmanın getireceği fayda ve menfaati baştan kabul etmiş ve bu konuyu içselleştirmiştir
•Grup işletmedeki bir ünite olarak genel organizasyon içinde bir bölüm olduğunu ve hesap vermek zorunluluğunun bulunduğunu baştan kabul etmiştir.
Bazen takım olmayan grup oluşumları da mevcuttur bunlar komite, temsilciler vs şeklinde oluşmuşlardır. Bunlar iş üretiminden ziyade tanıtım veya temsil görevi yürütürler ayrıca eğitim grupları da farklı içerikte olmak durumundadır amaç bilgi artırımı olup üretim bunun arakasından gelecektir. Nihayet sosyal grup diyeceğimiz oluşumlar da bulunabilir bunların amacı da iyi vakti birlikte geçirme eğilimi ile oluşturulmaktadır.
Takım kurma:
Bilinçli ve maksatlı bir şekilde ortak menfaatleri sağlamaya yönelik ve kendilerini bu konuya admış bir oluşumu yaratma sürecidir.
Burada iş görenler beraber olmaktan zevk alarak tek çalışmaktan ziyade birlikte daha yüksek ve kaliteli bir sonuç alacaklarına inanırlar. Takım oluşturma süreci genellikle sosyalleşme sürecini hızlandırır ve genelliklede işbirliğinin oluşması için yöneticiler tarafından kurulmasına karar verilir.
Takım kurma işlemi aşağıdaki yardım konularını sağlamak üzerine dizayn edilmektedir:
1. (işletme menfaat hedef veya vizyonu için gerekli olan) bir görüşü paylaşmak
2. (bu hedef ve vizyon için gerekli olan ) yetki görev ve sorumlulukları paylaşmak
3. (ve nihayet nihai hedef olan) zafer başarı ve şerefi paylaşmak
Takıma ne zaman ihtiyaç vardır?
Bir yönetici işletmenin içinde bulunduğu durumu analiz ederek gerekli gördüğü hal ve durumlarda takım çalışması oluşturabilmelidir. Peki, bu hangi durumda gereklidir? Veya ne zaman takım çalışması yapılmalıdır konusunda bazı kriterleri vermekte yarar görüyorum:
Eğer işletmede:
•Verimlilik düşükse (iş, işgücü, ürün, kalite, finansal vb)
•Şikâyetler sürekli artıyorsa ve önlenemiyorsa
•Deparmanlar ve kişiler arası çatışmalar çıkıyorsa
•Yetki görev ve sorumluluklar konusunda belirsizlikler mevcut ve bu durum karmaşa yaratıyorsa
•İşletme genelinde duyarsızlık umursamazlık adamsendecilik yaygınlaşmış, ise ve ilgi kaybı kanıksanmış durumdaysa
•Çalışanların motivasyonu düşük ve işe adapte olmakta zorluklar yaşanıyorsa
•Yenilik ve değişiklik getirme ve uygulama becerileri ortaya çıkmıyor ve işletme genelinde bir durgunluk hâkimse
•Müşterilerin ve hizmet alıcılarının şikâyetleri ile karşılaşılıyorsa
•İş akışında ve planlarında gecikme ve atlamalar oluyorsa
•Sürekle hesapta olmayan ek maliyetler ortaya çıkıyorsa
•Yapılan iş toplantıları verimsiz ve sonuçsuz kalıyorsa
•Planlanan gelecek ile ilgili potansiyel tehlikeler ve kayıplar öngörülebiliyorsa
Böyle durumlarda yönetici ilgili bölümler için bir analiz-tespit ve takım oluşumuna gitmelidir. Çünkü takımlar diğer sıradan grup çalışanlarına nazaran daha etkin ve verimli sonuç yaratma eğilimindeki oluşumlardır.
“GRUP ÇALIŞANLARININ SİNERJİSİ KİŞİSEL GAYRETLERİNDEN YÜKSEKTİR. K. TETİK
Yöneticinin rolü:
Bir yönetici hem bir takım üyesi hem de o takımın lideridir. Yönetici hem patronun takımının bir üyesi hem de aynı zamanda o takımın başarısı için mücadele vermesi gereken kişidir. Bu durumda yöneticinin hem çalışanlara hem de patrona karşı sorumlulukları mevcuttur. Takım liderinin asıl görevi kolaylaştırıcı olmasıdır. Yaratılan takımda üyeler işlerini kolaylıkla ve olumlu bir şekilde ortak amaçların verimliliği için mücadele edebilmelidir. Yönetici bu aşamada işbirliği saygı ve paylaşım destekleyen ortamları sağlayabilmelidir. Yönetici işin icra aşamasında bizatihi uygulayıcı olmaktan öte amaçların sağlanmasında kaynak, bilgi desteği sağlayıp olası problemleri çözen kusurları gideren takımı motive edip işlerliğini hızlandıran bir pozisyonda konuşlanmalıdır.
Sonuç olarak: yöneticinin takım kurmadaki rolü; gözlem gücü, ara buluculuk ile kaynakları optimal temin ve tahsis eden bir görev adamı ve teşvik edici rehberlik melekeleri ile donanmış bir kişilik olmak durumundadır.
08.10.2014
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@