16.09.2014, 23:49 222

KURUMSALLAŞMA (25)

Kâşif TETİK

Kâşif TETİK

KİŞİLER ARASI ÇATIŞMA (KRİZ)
Bir işletmede cari işlemler arasında gerek kişisel prensip gerekse işlemlerin gereği olarak zaman zaman çatışma olması kaçınılmazdır. Bu çatışmaların olmaması mümkün görünmemekle birlikte sebeplerinin bilinmesi çözümünde kolay olmasını sağlayacaktır.
Kurumsallaşma yolundaki bir firmada olası çatışmaların sebepleri:
“BAŞARININ SIRLARINDAN BİRİ, GEÇİCİ BAŞARISIZLIKLARIN BİZİ YENMESİNE İZİN VERMEMEKTİR.”
MARK KAY
•Bir işin nasıl yapılacağı konusundaki farklı fikir ve düşünceler
•Yetki ve sorumluluklar konusundaki belirsizlikler ve yanlışlıklar
•İletişimdeki aksaklıklar nedeniyle yanlış veya eksik bilgilendirilme sonucu oluşan aktarım sorunları
•Mevcut yapılanmadaki değişim sonucu statü ve görev dağılımlarının neden olduğu iş akışındaki uygulama yanlışlıkları
•İşletme içindeki çalışanların yönetime karşı güvensizliklerinin neden olduğu yavaşlatma savsaklama ve benzeri direnç hareketleri
•İşletmedeki çalışanların kendi aralarında oluşan gerilim ve geçimsizliklerin neden olduğu iş kayıpları
•Kişisel değer yargılarının yönetimin uygulama metotları ile uyumsuzluğunun yol açtığı amaç farklılığı
•İşletme içi kaynak yetersizliği sonucu üretim araçlarının eksikliği ve kullanıcıların bu araçları kullanma konusundaki taleplere yeterli kaynağın olmaması sonucu oluşan rekabetler
•İşletme organizması içindeki bireysel veya birden ziyade kişinin şirket veya yönetim talimat ve uygulamalarına karşı gösterdiği direnç sonucu var olan kurallara uymama ve görev kayıpları
•Planlı ve programlı belirlenmiş hedefler, için gereken performans kriterlerine bir veya birkaç kişinin uymaması iş kayıpları
•Çalışanlardan bazılarının beklentilerinin karşılanmaması düşüncesi ile hayal kırıklıkları ve buna bağlı olarak gelişen duygusal tepkiler
“DENEYİM: EN ACIMASIZ ÖĞRETMEN ODUR. FAKAT EN İYİ ÖĞRETMEN DE ODUR. “
C.S. LEWIS
Bu örneklemeyi daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum ne şekilde olursa olsun yukarıdaki sebeplerden bir veya bir kaçı işletmenin iş ve kaynak kaybı ile karlılığını doğrudan etkileyecektir
Diğer taraftan işletme içindeki çatışmayı genel olarak 2 ye ayırmak mümkündür
1.İş görenler arasındaki çatışma
2.İşgörenlerle yönetici arasındaki çatışma
Kurumsallaşma yolunda görev alan bir yönetici kendi ilgi ve görev alanında yer alan aşırı bir çatışmanın olduğunu gördüğünde aşağıdaki analizlere vereceği dikkat ve önem ile var olan çatışmayı doğru tahlil ederek problemi çözme konusunda kendine yol çizebilecektir.
“DÜŞÜNCELİ OLUN, ÇÜNKÜ KARŞILAŞTIĞINIZ HERKES İNANIN EN AZ SİZİN KADAR ZORLU BİR MÜCADELE VERİYOR “. PLATON
NE, NASIL, KİM ANALİZİ
Bunun için bakması ve üzerinde düşünmesi gereken ilgili çatışmaların:
•Konular ve iş akışı nasıl düzenlenmiş ve bu düzenlemeler kime nasıl dağıtılmıştır
•İşletme ister mal ister hizmet üretsin bu üretimde kullanılan mal malzeme teçhizat hammadde veya sair kaynakların dağıtımında bir hata olup olmadığı ne nasıl kime tahsis edilmiş sorularının cevaplarının analizi
•İşletmenin amaç ve hedeflerinin açık ve belirli olup olmadığı ve bu hedeflerin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı
•Özel uygulama imtiyaz veya statülerin çalışanlar arasında taraf tutmalarına neden olacak bir biçimde dağıtılmış olması
•İşletmede bir güvensizliğin olup olmadığı neyin nasıl buna sebep olduğu
•İletişim eksikliklerinin veya yanlışlıklarının var olup olmadığı
•Uygulama yöntemlerindeki yanlışlıklar ile çalışanlar arasında endişeye neden olacak sık ve gereksiz değişiklikler
•Çalışanların iş güvencesi yoksunluğu hissetmeleri ve bunun kısa bir sürede giderilemeyeceği konusundaki endişeleri
•Şirket gücü ve potansiyeli konusundaki endişeler
Sonuç olarak denilebilir ki yukarıdaki analiz kriterleri sonucu yönetici sorunun kaynağını doğru bulacak doğru değerlendirecek ve eğer bilgi ve deneyimleri yeterli ise doğru tedbirler uygulayarak işletmede ki çatışmayı önleyerek hem görevini layıkıyla yapacak hem de işletmeye katkıda bulunacaktır.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@